Overvejer du at søge nye udfordringer?

Hvis du savner nye udfordringer eller andre fremtidsudsigter, så er tiden måske inde til at søge et nyt job. Få råd om, hvornår tiden er moden til et jobskifte og hvordan du undgår at nissen flytter med.

Skribentinfo

Der kan være mange gode grunde til at søge nye udfordringer. Her har du de mest kendte årsager:  

  1. Mine kompetencer og erfaringer bliver ikke udnyttet tilstrækkeligt.
  2. Jeg savner faglige udfordringer og oplevelsen af at have mere indflydelse på tingene.
  3. Jeg mangler perspektiv på fremtiden og kan ikke se mig selv i dette job om et år.
  4. Jeg har ingen konkrete planer for min fortsatte faglige-, personlige- eller ledelsesmæssige kompetenceudvikling.
  5. Jeg oplever stresssymptomer både hos mig selv og blandt kolleger

Hvis du kan svare ja til to eller flere, kan et nyt job være en løsning. Du er ikke længere motiveret og kommer dermed mere og mere i risikozonen for stress. Din manglende motivation kan skyldes flere årsager, som du selv kan gøre noget ved. Pilen peger ofte tilbage på os selv, når vi ikke befinder os på rette hylde i karriereskabet.

Din personlighed bringer din faglighed i spil på jobbet

Vi har nogle medfødte personlighedstræk, men vores personlighed udvikles også gennem hele livet. Hvis din personlighed forbliver uændret i forbindelse med et jobskifte, er der risiko for, at du kommer til at opleve de samme udfordringer og manglende motivation som nu, selvom du befinder dig i en ny organisation med nye ansvarsområder. I daglig tale kaldes det, ”at nissen flytter med”. Her er inspiration til, hvad du selv kan gøre, for at undgå det.

Vær bevidst om dit personlige lederskab

Du kan være bevidst om dit personlige lederskab - altså den måde du bruger dig selv med dine unikke personlighedstræk og ikke mindst, hvordan du optimalt bringer dine erfaringer og kompetencer i spil på jobbet.

Prøv at downloade værktøjet "Personligt Lederskab", og tjek styrken af dit lederskab på 10 udvalgte områder:
1. Selvindsigt
2. Evne til selvregulering
3. Emotionel intelligens
4. Autenticitet
5. Integritet
6. Selvværd
7. Evne til at sætte grænser
8. Selvtillid
9. Selvansvarlighed
10. Evne til at navigere i tilværelsen

Gør status på hvert enkelt område og spørg dig selv: 

  • Hvad viser styrken af mit lederskab på hvert enkelt område, at jeg skal begynde at gøre mere af eller holde op med at gøre i mit nutidige job? I hvilke sammenhænge og med hvilke personer?
  • Hvad er det vigtigst at arbejde videre med, inden jeg søger nye græsgange?

Du kan selv definere dine egne udviklingspunkter til fortsat personlig udvikling og vækst, inden du søger nye udfordringer, så du optimerer dit personlige lederskab og bliver mere tryg ved dig selv eller giver dit selvværd og selvtillid et boost. Det afspejler sig positivt i måden, du er sammen med andre mennesker på, og det giver dig de bedste betingelser at søge videre på

Du kan også spørge en fortrolig kollega om hendes vurdering af dig på de ti områder, hvis du mangler input. Husk blot at skelne mellem kollegaens holdninger og eventuelle ubevidste projektioner. Med projektioner menes, at hun ser noget ved dig og din adfærd, som handler om hendes eget udviklingspotentiale.

Det er muligt at udvikle og styrke det personlige fundament gennem hele livet og karrieren, så du oplever mental robusthed og emotionel stabilitet. Det er til gavn og glæde både for dig selv og dine omgivelser.

Hvis du ønsker mere inspiration til at styrke dit personlige lederskab, så tag et kig i e-bogen; "Sådan bliver du leder i dit eget liv". E-bogen er en praktisk guide til en målrettet personlig udviklingsproces, som du selv kan arbejde med, når det passer dig - og inden du søger nye udfordringer.

Læs mere: 

Har du psyken til at være leder?

En gang leder, altid leder?

Spænder du ben for dig selv?

 

Skribentinfo

Kommentarer