Overvind de klassiske beslutningsfejl

For at træffe de bedste beslutninger skal du både kunne vurdere dine muligheder og spotte fejl. Læs her, hvordan du opdager og overvinder fire klassiske fejl, og bliv en bedre beslutningstager.

Skribentinfo

Som leder skal du jonglere med mange variabler og tage højde for flere interessenter, når du træffer beslutninger. Og du skal gøre det inden for en kort tidsramme og uden at ryste på hånden.

Scott Sind, der har en MBA i strategi og ledelse, præsenterer dig her for fire fejl, som du skal være opmærksom på, når du træffer beslutninger.

Fejl nr. 1: Når førstehåndsindtrykket fylder for meget

Uden at tænke over det dømmer du medarbejdere, kolleger, arbejdspladser og omgivelser, og det er helt normalt. Problemet er, når førstehåndsindtrykket afgør dine beslutninger. Det tyder undersøgelser på, at det ofte gør. I børnehaven dømmer du de forældre, der henter børn sidst, på kontoret dømmer du din medarbejder, når hun møder op i en lidt for nedringet bluse, din mulige samarbejdspartner bliver bedømt på håndtryk, kropssprog, toneleje etc.

Det er umuligt ikke at dømme ud fra førstehåndsindtryk, men du kan minimere betydningen af dem, så du kan træffe beslutninger på et mere neutralt grundlag. Forsøg dig med at:

  • Være bevidst om sprog og opfattelser, der utilsigtet farver dig selv og dine eventuelle medbeslutningstagere.
  • Undgå at give din mening til kende eller anmode om andres for tidligt.

Fejl nr. 2: Overdreven selvtillid

Det er positivt at tro på sig selv, men denne fejl er især farlig, hvis du på det seneste har oplevet den ene sejr efter den anden. Man har en tendens til at være lidt for sikker på egne vurderinger, når det føles som om, at alle tidligere valg har været succesfulde. Studier viser, at troen på egen kunnen ofte overgår realiteten.

Overdreven selvtillid narrer dig til at træffe beslutninger for tidligt, fordi du tror, at du kender svaret instinktivt eller er sikker på, at resultatet falder inden for acceptable rammer. Undgå fælden ved at:

  • Researche på modstridende oplysninger og argumenter.
  • Undersøge fakta og data, også selvom du føler dig sikker på, hvordan det ender.
  • Give kolleger eller medarbejdere mulighed for at præsentere alternative ideer og løsninger.

Fejl nr. 3: Du ser det, du vil se

Det er fristende at lytte til dem, der har samme mening som dig selv og indsamle data, der støtter dit udgangspunkt. Men det kan føre til, at du altid benytter dig af de samme kilder, når du skal indsamle data, og selve måden du fortolker den information, du får. Derfor er det afgørende, at du til at begynde med nedprioriterer det, der støtter din sag og fokuserer på den information, der fortæller en anden historie.

Du undgår at snuble over denne fælde ved at:

  • Gennemgå al den information, du har tilgængelig, og vær særlig opmærksom på det, der stritter i en anden retning.
  • Få en kollega eller medarbejder til at argumentere imod dine standpunkter for at se, om de holder vand.
  • Være opmærksom på, om du altid søger informationer de samme steder og spørger de samme mennesker til råds – det er oftest sundt med nye synspunkter.

Fejl nr. 4: Når du har taget en forkert beslutning

Det kan være svært at erkende, at du har taget en forkert beslutning. Nogle gange vil det føles lettere at fortsætte med at bruge penge og energi på et håbløst projekt i håbet om, at det alligevel ender med et fornuftigt resultat. Sådan går det sjældent, og undervejs graver du et dybere og dybere hul for dig selv.

Er du på afveje, så prøv at:

  • Bede om meninger fra kolleger og medarbejdere, der ikke har været involveret i beslutningsprocessen, så du får en mere neutral analyse.
  • Give dig selv lov til at lave fejl, og se det som en læringsproces.

Der er aldrig garanti for, at den beslutning du træffer, er den rigtige. Men du kan lære at være opmærksom på dine handlinger og vaner og derved sikre en bedre fremgangsmåde.

Artiklen er en fri oversættelse af ”4 Common Traps that Lead to Bad Decisions” fra Fast Company. Læs originalartiklen her.

Læs mere:

4 regler til at træffe bedre beslutninger

3 psykologiske grunde til, at du træffer katastrofale beslutninger

Skribentinfo

Kommentarer