Personalemøde med den gode historie

Hvis I ønsker større åbenhed, glæde og tryghed i personalegruppen, kan I indlede jeres daglige eller ugentlige møder med, at en person fortæller en god historie om en oplevelse af gruppens menneskelige eller faglige ressourcer og kompetencer. Anerkendelsen giver energi både til mødet og til arbejdet i det hele taget.

Skribentinfo

Deltagere

Hele personalet deltager med gode historier.

Forberedelse

Sæt punktet øverst på dagsordenen.

Formuler spørgsmål der kan stimulere den gode historie. Det kan fx være:

Hvornår har du haft en oplevelse med en kollega, kunde eller borger – en oplevelse der gav dig et godt
arbejdsmiljø? Fortæl i detaljer.

Formuler spørgsmål der hjælper til at analysere historien. Det kan fx være:
- Hvad er det særlige ved denne historie?
- Hvad fortæller den om godt arbejdsmiljø?
- Hvad gør det muligt – hvilke rammer muliggør den positive situation?
- Hvilke fremtidige handlinger inspirerer historien til?

Udvikl en struktur – turnus – der sikrer, at den der skal fortælle den gode historie, har fundet den frem før mødet. Start evt. selv med at fortælle en god historie.

Organisering

Mødet indledes med, at der fortælles en god historie, hvorefter I udforsker historien og finder ud af, hvad der gjorde oplevelsen mulig. Formålet er at øge fokus på succeserne – de ting, der virker – og at lære af dem.

Historien kan handle om en oplevelse med en kollega, kunde eller borger, hvor der fx har været et godt kollegialt samarbejde.

Tid

Tre minutter til at fortælle historien og fem minutter til at lære af historien.

Husk

Det kan være svært at ændre mødekulturen, derfor kan det i begyndelsen være nødvendigt, at der er en/flere foregangsmænd, som til de første møder medbringer gode historier.

Varianter

Anerkendelsesrunde
Man kan starte et møde med at tage en runde, hvor deltagerne kort fortæller om en situation, hvor sidemanden har gjort en forskel for ens arbejdsmiljø. En sådan runde skærper opmærksomheden om alle de små ting, der bidrager til et godt arbejdsmiljø. Og den giver energi til at skabe et endnu bedre.

Det er her vigtigt at arbejde med anerkendelse ved at fortælle om konkrete situationer, fx ”forleden dag, da jeg havde rigelige opgaver, var det en stor hjælp, da du Hans var opmærksom på det og gav mig en hånd med. Det gav mig lige det luft, der gjorde, at jeg kom godt gennem dagen”.

At arbejde med anerkendelse frem for ros gør en stor forskel. I ros ligger en form for godkendelse og en tendens til, at man vurderer den anden.

Historiefortællemøder
Nogle arbejdspladser holder historiefortællemøder én gang i kvartalet for alle medarbejdere. Hvert møde varer to timer. Personalet bliver opdelt i mindre grupper på tværs af afdelinger. I grupperne fortæller alle deltagere om en positiv oplevelse fra deres arbejde.

Derefter graver gruppen et spadestik dybere i erfaringen ved at reflektere over, hvad der gjorde, at den pågældende oplevelse blev positiv, og hvad man kan gøre mere af i dagligdagen for at udvikle et endnu bedre arbejde. I slutningen af mødet fortæller hver
gruppe en udvalgt historie i plenum.

Værktøj: Værdsættende arbejdspladsvurdering

Skribentinfo

Kommentarer