Podcast: Det kræver modet til at stå på kanten

Hvordan udøver man ledelse på tværs af organisationer og fagligheder? Lyt med, når kommunaldirektør og tidligere ledelsesambassadør Jette Runchel sammen med en oversygeplejerske og sektionsleder drøfter deres erfaringer med at lede på tværs fra et fælles forskningsprojekt.

Skribentinfo

Tværgående ledelse er en svær disciplin. Ikke desto mindre er det enormt vigtigt at lykkes med, da det i sidste ende giver bedre resultater for de borgere, det hele handler om. Det understreger kommunaldirektør i Albertslund Kommune og tidligere ledelsesambassadør Jette Runchel i en ny podcast fra Væksthus for Ledelse:

”Det er vigtigt at sætte fokus på og øve sig i at skabe strukturer, der understøtter det tværgående samarbejde på et andet niveau end det, vi er vant til,” fortæller Jette Runchel og peger på et forskningsprojekt i Region Midtjylland, hvor man har haft stor succes med at arbejde med ledelse på tværs.

Her har bl.a. oversygeplejerske på ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Midtjylland Elsebeth Vesterheden deltaget. Hun peger på relationel koordinering som et helt afgørende element for et styrket samarbejde, følelsen af at have et fælles projekt og dermed langt bedre patientforløb.

”Den relationelle koordinering mellem os på ledelsesniveau har været helt afgørende. Vi har en masse strukturer rundt om i hele regionen, hvor vi samarbejder med forskellige kommuner. Og det er helt klart, at jo tættere vi kommer på hinanden og ser hinanden i øjnene og ser opgaverne som fælles problemer, jo nemmere bliver det at løse dem”, fortæller hun.

Modet til at stå på kanten

Lotte Fensbo, der er sektionsleder i pædagogik og psykologisk rådgivning i Børn og Unge Afdelingen i Aarhus Kommune er enig og peger derudover på, at ledelse på tværs kræver, at man som leder har et særligt mod til at stå på kanten:

”Vi skal turde at gå til kanten nogle gange. For vi støder ind i lovgivning som er vidt forskellig afhængig af, hvor vi er. Og der skal vi simpelthen have mandsmod og hjerte til som ledelse at stå på mål, hvis vi vælger med en meget god forklaring at gå lidt uden om reglen. Det kræver noget af os hver især. Og det kræver, at vi er i det mellemrum sammen,” understreger hun.

Udover modet til at vende paragrafferne lidt, så kræver ledelse på tværs også både en stor ydmyghed og stærk faglig identitet, understreger Jette Runchel:

”Man skal stå fast i sin faglighed, men man skal også være ydmyg i forhold til de andre fagligheder. De andre har lige stå stor værdi. Og der er det vigtigt hele vejen gennem ledelseskæden at sige, at vi er her alle sammen, fordi vi har en mening med at være her. Det giver mening, at vi kan noget hver især. Det må bare ikke betyde, at du tror, at din sandhed et er den eneste sandhed i verden. Hvis vi kaster bold mod hinanden i stedet for at kaste med hinanden, så er det borgeren, der kommer i klemme.”

Lyt til podcasten her:

Skribentinfo

Kommentarer