Praktisk anvendelse af kodeks

Giv værdierne, pejlemærkerne, ledelsesgrundlaget - kodeks for god ledelse - liv gennem gode eksempler, dialoger, refleksioner.

Skribentinfo

Fortæl hinanden om arbejdsformer og god ledelse. Det inspirerer, spreder sig som ringe i vandet og ud-breder god ledelse med afsæt i de pejlemærker, der er gældende for den enkelte organisation.

Selv uden fælles pejlemærker er det muligt at skabe et levende værdisæt direkte med afsæt i Kodeks for god ledelse. Det er et kvalificeret udgangspunkt, fordi materialet omfatter relevante temaer, der i hovedtræk er vedkommende for ledelse i organisationer.

Gode råd om at sætte ledelse på dagsordenen med Kodeks for god ledelse

Understøt dialogen om pejlemærkerne

For at skabe dialog om ledelse i organisationen, og dermed nå til en mere konkret tilgang til hvordan god ledelse skal udfolde sig i den enkelte organisation, er det en god idé at understøtte dialogen om pejle-mærkerne. Det kan ske:

 • I lederteam
 • Til møder i organisationen
 • Gennem konkrete ledelsesværktøjer

 

Procesguide – at arbejde med kodeks som dialogværktøj i et lederteam

Sæt ledelse på dagsordenen i lederteamet

Inspiration til hvordan lederteamet kan bruge Kodeks for god ledelse til at sætte ledelsesudvikling og ledelsesudfordringer på dagsordenen.

 1. Drøft et af kodekspunkterne på lederteamets møde med passende intervaller, fx en gang om måneden.
 2. Tal konkret om jeres ledelseserfaringer i forhold til kodeks. Beskriv situationerne, så det bliver klart for hele teamet, hvorfor I oplever, at I har levet op til kodeks, eller at der er dilemmaer. 
 3. Sæt ledelse på dagsordnen. Det øger teamets muligheder for at støtte op om hinanden i de svære situationer, når der er tradition for åbenhed og drøftelse af dilemmaer

Eksempel på hvordan ledelse kan sættes på dagsordenen på et møde i ledelsesteamet:

Før mødet: Bed mødedeltagerne om at forberede følgende:

 • Overvej det udvalgte kodekspunkt
 • Find eksempler på, at du har levet op til kodekspunktet
 • Og find eksempler på, at I i lederteamet sammen har levet op til kodekspunktet

Under mødet: Bed mødedeltagerne runde følgende spørgsmål:

 • Fortæl om de konkrete situationer hvor du oplever, at du/teamet har levet op til kodekspunktet.
 • Giv eksempler på situationer hvor det har været svært at leve op til kodekspunktet. Hvilke dilemmaer har jeg/vi oplevet?
 • Hvad skal vi holde fast i for fortsat at leve op til dette kodekspunkt?
 • Hvad vil vi gerne gøre mere af? Og er der noget, vi gerne vil gøre mindre af?
 • Hvordan kan du/I udvikle jeres lederskab og blive bedre på dette område? Hvad vil vi øve os i hver for sig? Og hvad vil vi øve os i sammen?
 • Er der mere, kodekspunktet betyder for os, som skal med under punktet?

Artikel: Kodeks støtter ledere i at håndtere svære beslutninger – Høje Taastrup Kommune (nr. 3)

 

Procesguide – at arbejde med ledelsesgrundlaget i organisationen

 

Inviter kodeks ind i sproget

Når der skal arbejdes med ledelsesværdier i organisationen, er det en god idé, at kodeks er med på de forskellige møder, der kontinuerligt afholdes.

Fx politisk møde, strategimøde, chefmøde, direktionsmøde, pædagogrådsmøde, ledermøde, MED-møde, koordineringsmøde, medarbejdermøde, personalemøde, tirsdagsmøde, stuemøde mfl.

 1. Det er en god idé, at I vænner jer til at bruge jeres ledelsesgrundlag, kodeks eller værdier aktivt i dagligdagen. Lad det fx være et fast punkt på dagsordnen til møder, eksempelvis i for-hold til evaluering af møderne; hvilket kodekspunkt/værdi har været i spil, eller har vi en praktisk historie, hvor kodeks har været i spil?
 2. Lad ikke kodeks stivne. Tal løbende om, hvordan de forskellige kodekspunkter kan tolkes og bruges i en konkret situation, fx når I står over for en vanskelig ledelsesopgave. Det kunne eksempelvis være, når lederfora står over for en større besparelse. Her kan ledelsen spørge sig selv: Hvor er vi udfordret i forhold til vores værdier? Er der dilemmaer, vi skal tale om? Hvordan håndterer vi det bedst muligt?
 3. Kodeks kan anvendes til at evaluere aktiviteter så som: Hvilke kodekspunkter har været særligt relevante i forhold til dagens temaer? Hvordan har vi levet op til kodeks? Skal vi fortolke kodeks anderledes ud fra vores nye erfaringer?

Artikel: Kodeks har bestået en vanskelig prøve – Morsø Kommune. (nr. 5)

 

Artikel: Kodeks støtter ledere i at håndtere svære beslutninger – Høje Taastrup Kommune (nr. 3) Væskthusprojektet  "Ledelse er også en holdsport"
Væksthusprojektet ”De skjulte velfærdsreserver”  

Skribentinfo

Kommentarer