Pressemeddelelse: Ledelse der virker i praksis

Væksthus for Ledelse har med stor interesse læst de netop offentliggjorte anbefalinger fra Ledelseskommissionen. Det er positivt, at kommissionen med sine anbefalinger sætter fokus på ledelse i den offentlige sektor, som på mange punkter er en helt særlig disciplin.

Skribentinfo

"I Væksthus for Ledelse har vi nøje fulgt kommissionens arbejde. Vi glæder os over, at Ledelseskommissionen med sit arbejde det seneste års tid har været med til at sætte fokus på offentlig ledelse. Arbejdet vil forhåbentligt også betyde, at offentlig ledelse bliver talt op, så de mange tusinde chefer og ledere kan ranke ryggen og være stolte af deres indsats, når de hver dag gør sig umage til gavn for alle de mange borgere, der på den ene eller anden måde har berøring med det offentlige," siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand i Væksthus for Ledelse. 

Den kommende tid skal bruges til at nærlæse anbefalingerne for at se om nogle af de temaer, som kommissionen adresserer, kan danne grundlag for nye projekter i Væksthuset. Væksthus for Ledelse vil gerne understøtte den videre udvikling af ledelse og her er anbefalingerne et godt afsæt, når de kommende projektideer skal afklares.

"Væksthus for Ledelses arbejde er kendetegnet ved at give chefer og ledere relevant og håndterbar inspiration til at udvikle sig. Vores mål er at bidrage med konkret viden og værktøjer, som matcher lederens hverdag og behov og at formidle det på en måde, så det er let at omsætte til praksis. Den linje vil vi også lægge ned over kommissionens temaer og anbefalinger – det skal være praksisnært og være direkte brugbart for lederne," fortæller Bodil Otto, sektorformand i HK og næstformand i Væksthus for Ledelse.

For mere information

Kontakt Stine Hinge, leder af sekretariatet i Væksthus for Ledelse på mail eller mobil 2889 3782. 

Om Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. 

Skribentinfo

Kommentarer