Sådan bruger du billedkort til at forbedre jeres møder

Billeder er en magisk tryllestav til at gøre jeres møder bedre, sjovere og mere inspirerende. Her får du råd om, hvordan du kommer godt fra start.

Skribentinfo

De klassiske udfordringer ved møder er, at vi taler forbi hinanden eller ikke opfanger den andens pointe i vores egen iver efter selv at byde ind med input. Blandt nogle mødedeltagere bliver det næsten en kamp om, hvem der dominerer samtalen med egne pointer.

Disse udfordringer er især et problem ved faste møder i ledelsesgrupper, teams eller afdelinger, fordi mønstret ofte gentager sig uge for uge. Møderne går i tomgang, hvor udbyttet ikke er optimalt.

Billeder sikrer struktur og udbytte

Holder I faste møder, kan I med fordel vænne jer til at hive billedkort frem – hver gang. Billeder er en simpel rekvisit, som er nem at implementere.

          Billederne er fra iStock

Se fx de her fem fotos. Hvordan oplever du dine møder?

Fordelen er, at billederne med ét forvandler mødedeltagerne til aktive og engagerede lyttere. Når man taler og handler gennem billeder, er man nemlig mere tilbøjelige til at lege med på andres udsagn. Billeder vækker følelser og giver plads til overraskelse og humor – og så husker man pointer og oplevelser bedre, fordi man knytter dem til billeder.

Præmissen for at inddrage billedkort er, at alle skal tale ud fra hver sit billedkort med en tidsstyret dialog. Det gør det svært at erobre samtalen, og samtidig langt nemmere at invitere de deltagere ind, som ofte viger tilbage, fordi det ikke falder dem naturligt at tage ordet, eller fordi de normalt ikke bliver hørt.

Nærværende dialog og refleksion

Billederne giver et konkret udgangspunkt. Samtidig rummer et billede altid mulighed for flere tolkninger. Og det er en fordel, da man umiddelbart er mere åben for, at andre ser og tolker et billede anderledes end en selv. For med et billede i hånden flyttes fokus fra personen til sagen, og det er helt i orden, hvis man ikke er enig.

Det kan også være nemmere at sætte ord på det, som kan være svært at tale om, fordi billedet giver én noget at støtte sig til. Billederne åbner op for en nærværende dialog, diskussion og refleksion – og helt sikkert også større arbejdsglæde ved mødebordet.

3 konkrete øvelser med billedkort på mødet

Her finder du eksempler på, hvordan du kan bruge billeder på jeres møder. Du kan også kombinere billeder og ord, hvis formålet er at drøfte noget inden for et specifikt emne eller en ramme, som er givet på forhånd fx valgmuligheder. Bemærk, at tiden skal være skarpt afgrænset, og at alle rundt om bordet forventes at deltage ligeværdigt.

Find masser af gratis billeder til jeres egne billedkort på fx www.pixabay.com og www.unsplash.com.

1. Tjek in på mødet med billedkort.
Brug billedkort til at afstemme jeres forventninger til mødet.

  • Spred billedkort ud på bordet med billedsiden op.
  • Vælg hver især et billede, der beskriver: Hvad er det vigtigste, jeg ønsker at få ud af mødet i dag?
  • Tag en runde, hvor I fortæller, hvilket billede I har valgt og hvorfor (max. 1 minut pr. person).

2. Spark idéudviklingen i gang
Opnå effektiv idéudvikling med billeder.

  • Rammesæt emnet, som der ønskes idéer til.
  • Spred billedkort ud på bordet med billedsiden op.
  • Vælg hver især et billede, som illustrerer en idé.
  • Tag en runde, hvor I fortæller om jeres idé (max. 1 minut pr. person)

3. Hurtig status fra alle om bordet
Billedkort kan hjælpe med en hurtig og effektiv status fra alle om bordet – fx som alternativ til ’bordet rundt’.

  • Spred billedkort ud på bordet med billedsiden op.
  • Vælg hver især et billede, der beskriver: Hvordan er status lige nu på mine arbejdsopgaver?
  • Tag en runde, hvor I fortæller, hvilket billede I har valgt og hvorfor (max. 1 minut pr. person).

Læs også: Find alle Lederwebs artikler om, hvordan du holder bedre møder her

Skribentinfo

Kommentarer