Sådan bruger du data bedst i din ledelse

Du skal kende faldgruberne, og du skal være i stand til at bestille data klogt. Og det skal ske med afsæt i åbenhed og dialog. Dette er blot et par af de udfordringer, du som chef skal kunne håndtere, når du benytter data i din ledelse. Læs i ny publikation fra Væksthus for Ledelse, hvordan data kan gøres til et nyttigt ledelsesredskab.

Skribentinfo

God ledelsesinformation har altid været et vigtigt redskab for offentlige ledere. Men de senere år er der sat yderligere fokus på at bruge data til at understøtte god ledelse. Opgaven er langtfra enkel, men der er til gengæld meget at vinde. Data giver indsigt i driften. Data gør det muligt at opdage problemer, før de vokser sig store. Og data giver et fælles grundlag for dialogen mellem politikere, ledere, medarbejdere og borgere.


Data kan være afsæt for dialog

Når der tales om dataunderstøttet ledelse, sættes der nogle gange næsten lighedstegn mellem data og tal. Men data kan være meget andet end tal. Det er fx også det talte og skrevne ord, billeder og indtryk, og det kan stamme fra møder, interview, samtaler, klager, observationer, feltstudier og meget andet.

”De sidste fem år er data gået fra at være et lidt ’hårdt’ redskab, der skulle give kontante svar, til at være et afsæt for dialog og udvikling. I dag handler det hos os meget om at bruge data til at finde mønstre og blive klogere på vores kerneopgave”. Det fortæller en chef i den nye publikation ”Fra data til dialog – Chefens vigtigste opgaver i dataunderstøttet ledelse” fra Væksthus for Ledelse.

Læs også9 råd om topledelse af digitale transformationer

Du behøver ikke være en data-ninja

På baggrund af interview med en række chefer i kommuner og regioner samt flere datakonsulenter præsenteres du i publikationen for fem typiske udfordringer for chefer, der gerne vil arbejde med dataunderstøttet ledelse. Det vil sige opgaver, cheferne udnævner som vigtige for at lykkes og samtidig oplever potentielt vanskelige.

Det handler bl.a. om at kunne se potentialet i data. Især hvis du som chef ikke før har arbejdet dataunderstøttet, er den første vigtige udfordring at vurdere, om data kan styrke din ledelse, og hvad det vil kræve af dig. Og selv hvis du som chef kender dit område godt, kan der være en række mere tekniske sider af dataarbejdet, hvor du let kan føle dig lidt på udebane:

“For nogle handler det nok også om at have den psykologiske tryghed til at indrømme over for sig selv og andre, at her er man måske ikke helt på hjemmebane. At man tør være begynder og bevæge sig frem ad banen,” siger en chef.

Det er nok de færreste chefer, der selv er “data-ninjaer”, og mindre kan også gøre det. “Man kan faktisk godt være en god chef, der arbejder dataunderstøttet, uden selv at være ekspert i data og det digitale,” siger en chef. Men der er bred enighed om, at man er nødt til “at have en grundlæggende forståelse for, hvad data kan og ikke kan,” som én udtrykker det.

Læs også: 5 kendetegn: Sådan leder du digital innovation

De fem vigtige chefudfordringer er:

1. At se potentialet
Om at have blik for mulighederne i data som ledelsesredskab

2. At undgå faldgruberne
Om at kende de typiske risici i dataunderstøttet ledelse

3. At forklare hvorfor
Om at være tydelig om formålet med at bruge data

4. At skabe værdi sammen
Om at bruge data dialogisk og nysgerrigt

5. At bestille data klogt
Om at samarbejde med sine dataeksperter

Publikationen præsenterer desuden fem potentielle faldgruber, som du som chef skal være særligt opmærksom på. For der er næsten aldrig nogen enkel og direkte vej fra data om et problem til løsningen af det.

At arbejde med dataunderstøttet ledelse som chef handler i det store perspektiv om at bidrage aktivt til en kultur i hele organisationen, hvor det opleves naturligt at indsamle, vurdere og anvende data på en nysgerrig og reflekteret måde. Og hvor kriteriet for at bruge data som ledelsesværktøj er, om det reelt skaber værdi for organisationen og i sidste ende for borgerne.

Download eller bestil publikationen Fra data til dialog – Chefens vigtigste opgaver i dataunderstøttet ledelse gratis her.

Skribentinfo

Kommentarer