Sådan bruger du læringsmål til at udvikle dine medarbejdere

En af kernerne i styrkebaseret ledelse er læring, og en af midlerne til at blive klogere er at opsætte læringsmål. Læs her, hvorfor du skal bruge læringsmål, og hvordan du sætter dem og fastholder fokus på dem.

Skribentinfo

Styrkebaseret ledelse er, at blive klogere både som individ, team og organisation. At man får udviklet de potentialer, der er nødvendige for at sikre, at man kan nå fremtidens mål. For at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer og skabe en lærende kultur, skal du fastsætte læringsmål. Både på individ- og gruppeniveau.

Derfor skal du bruge læringsmål

 • Læringsmål tilføjer retning for medarbejderens udvikling og skaber fokus på, hvordan hverdagen bidrager til denne udvikling.
 • Læringsmål fremmer medarbejderens ejerskab til de mere præstationsorienterede mål, fordi læringsmål hjælper til at forstå, hvordan man bedst lykkes i sit arbejde.
 • Læringsmål bliver et effektivt kommunikationsredskab, du som leder løbende kan bruge sammen med medarbejderen til at evaluere, hvordan han eller hun udvikles.

 

Redskab til at fastsætte læringsmål

Her får du en række spørgsmål til at blive klogere på forudsætningerne for at lykkes med læring. Vælg to reflekterende spørgsmål og to fremadrettede spørgsmål. Beslut dig derefter for at lave et eksperiment, hvor du på ca. 25 minutter afprøver spørgsmålene med en medarbejder eller dit team.

BAB

 

Følg op på målene

Læringsmål kræver opfølgning. Her er der god inspiration at hente i Theresa Amabiles metode ”The Progress Principle”. Theresa Amabile der, er forsker på Harvard University, har undersøgt mere end 12.000 arbejdssituationer fra 238 mennesker i 7 virksomheder. Her har hun afdækket de tre stærkeste faktorer, der sikrer handlekraft i hverdagen:

 1. Klare og meningsfyldte mål
 2. Samhørighed med kolleger
 3. Konstant fremskridt

Du kan se Theresa Amabile forklare sine resultater her  

Ifølge Theresa Amabiles forskning er et af dine stærkeste værktøjer til at sikre handlekraft, at du som leder er nysgerrig og sikrer en kultur, der lærer af daglige fremskridt.

I en travl hverdag bliver der ikke talt meget om de små fremskridt, hvorimod der ofte bliver taler om opgaver, der mangler at blive udført. Her adskiller styrkebaseret ledelse sig fra andre ledelsesformer. Den styrkebaserede leder retter i højere grad fokus mod fremskridt, da oplevelsen af fremskridt skaber mere engagement.

Syv spørgsmål til at vurdere handlekraft, fremdrift og styrke

Nedenfor finder du et udvalg af de spørgsmål, som du kan bruge til at vurdere hvor god du er til at have blik på fremdrift, handlekraft og styrke. Det er spørgsmål, der udspringer af Theresa Amabiles forskning:

 1. Udviser du respekt for medarbejderne ved at være nysgerrig på deres bidrag til fremskridtet, lytter til deres ideer og behandle dem som betroet fagfolk?
 2. Opmuntrer du medarbejderne, der står over for svære udfordringer, til at trække på deres eller andres styrker?
 3. Får medarbejderne den hjælp, de har brug for? Opfordrer du teammedlemmerne til at hjælpe hinanden?
 4. Diskuterer I erfaringer fra dagens succeser og problemer i teamet?
 5. Taler I om hvordan der sikres styrke?
 6. Hjælper du idéer med at flyde frit i teamet?
 7. Støtter du teammedlemmer, der har et personligt eller fagligt problem?


Artiklen er skrevet med udgangspunkt i bogen, I gang med styrkebaseret ledelse af Mads Bab.

 

Læs mere

Derfor skal du bruge styrkebaseret ledelse

Brug medarbejdernes historie i din ledelse

Skribentinfo

Kommentarer