Sådan får du mere ud af din lederuddannelse

Du skal sætte ord på det du drømmer om, ændre din adfærd med små skridt og træne ledelse i læringsgrupper. Læs, hvordan du får mere ud af din lederuddannelse ved at bruge arbejdspladsen som træningsbane.

Skribentinfo

Et andet ord for arbejdsplads kan påvirke din hjerne til at tænke i nye baner. Og derfor skal du måske tænke på din arbejdsplads som en træningsbane for ledelse. Når du opfatter udfordringerne i arbejdslivet som en del af din lederuddannelse, kan du bruge teorierne til at tackle udfordringerne på nye måder. Du kan gøre noget andet på et kvalificeret grundlag og dermed opnå en anden effekt. Det er nemlig træningen i praksis, der udvikler dine lederkompetencer – ikke teorilæsningen.

Den danske professor ved Aarhus Universitet Bjarne Wahlgren har forsket i voksnes kompetenceudvikling. Han er kommet frem til, at der er tre overordnede faktorer, som er vigtige i et efteruddannelsesforløb: Dig, undervisningen og din arbejdsplads. Undervisningen er vigtig, men det er dig og det, teorierne inspirerer dig til at gøre i din ledelse, der giver den største effekt af en efteruddannelse. Der er derfor god grund til at prøve teorierne af på arbejdspladsen imellem undervisningsdagene.

Her er tre tips, som gør det nemmere for dig at træne ledelse på arbejdspladsen:

1. Sæt ord på det du drømmer om

Din hjerne præsterer bedst, når den har noget at arbejde hen imod. Ved at besvare spørgsmålet: Hvad vil jeg gerne være i stand til at kunne gøre som leder? sætter du ord og billeder på, hvilke lederkompetencer, du ønsker at udvikle. Når du taler om det, du ønsker at opnå og begynder at gøre noget af det, ’tramper’ du nye stier i hjernen. Jo mere du træner, jo tydeligere bliver stien. Med tiden bliver stien så bred, at det bliver din nye vane. Ifølge videnskabsformidler Anette Prehn er det en ’hjernesmart’ måde at udvikle din ledelse på. Du får hjernen som medspiller, fordi du skaber forandringer med små skridt i retning af din drøm.

Det er heliotropien, vi trækker på. Teorien om, at vi mennesker vender os mod ønsker, håb og drømme, ligesom blomsterne vender sig mod solen. Den teori kan du også bruge som inspiration til at skrive dit personlige ledelsesgrundlag. Det er kort sagt en personlig varedeklaration, hvor du skriver, hvilken leder, du gerne vil være: Hvad er god ledelse for dig? Hvilke ledelsesteorier er du inspireret af? Hvordan omsætter du dem i din ledelse? Hvad kan medarbejderne forvente af dig? Og hvad forventer du af dem?

2. Lederfitness starter i første gear

Du kan gøre dig selv en tjeneste ved at begynde din ledertræning på arbejdspladsen med de enkle teorier, modeller og teknikker. Lederfitness starter i første gear, ligesom træningen i fitnesscenteret. Med små adfærdsændringer er der større chance for succes. Og så har du noget at fejre. Du bliver en positiv erfaring rigere, som motiverer dig til at fortsætte med de næste skridt.

Hvis du fx ønsker, at dine medarbejdere skal træffe flere selvstændige beslutninger, kan du prøve at stille anerkendende hv-spørgsmål næste gang, de spørger dig til råds. Anerkendende spørgsmål leder efter det, der virker og det, vi ønsker mere af. Spørgsmålene sætter medarbejdernes tanker i gang og hjælper dem til selv at finde et svar. Når du indtager rollen som den anerkendende, nysgerrige og spørgende leder, vil medarbejderne udvikle deres selvstændighed, og du vil få tid til andre ledelsesopgaver.

Det er i de daglige dialoger, du har mulighed for at stoppe op, tænke dig om og vælge at gøre noget andet, end du plejer. Når du handler klogt med inspiration fra teorierne og ændrer din adfærd, kan du påvirke dine medarbejdere til også at ændre deres adfærd. I dialogen med medarbejderne kan du observere, lytte, spørge ind og bede om feedback. Den viden, du får, giver dig mulighed for at justere din adfærd på et mere oplyst grundlag. Ledertræning på arbejdspladsen bliver dermed en måde, du og dine medarbejdere kan udvikle nye, gode vaner på.

3. Træn ledelse sammen med andre ledere

På en lederuddannelse deltager du sandsynligvis i en læringsgruppe. Den velfungerende læringsgruppe kan blive et ekstra læringsrum, hvor du og dine lederkolleger deler jeres erfaringer med at prøve teorier af i praksis. Møderne i gruppen bliver en pause fra den hektiske arbejdsdag, hvor I sammen tager jer tid til at tænke jer om – og måske omtænke jer selv. De mange teorier og modeller giver anledning til refleksioner, som sætter helt nye tanker i gang af både etisk og eksistentiel karakter.

Læringsgruppen kan også fungere som en ledertræningsbane. I kan øve jer i det, I synes er svært at gøre sammen med medarbejderne. Træningen i gruppen er i trygge rammer, og der er ærlig og kærlig feedback, som kan styrke og give lyst til at tage det næste skridt; nemlig at prøve det af i medarbejdergruppen.

God træning på læringsvejen mod den leder, du gerne vil være.

Læs mere i bogen: Ledertræning i læringsgrupper

Læs også: Få din lederuddannelse til at sprede ringe i vandet

Skribentinfo

Kommentarer