Sådan forbedrer du MUS-samtalen med billedkort

De samme spørgsmål giver ikke samme mening for alle medarbejdere. Sådan er det også til MUS-samtalen. Læs, hvordan du med billedkort kan åbne for en mere nysgerrig og åben MUS-samtale, der tager afsæt i arbejdsglæde.

Skribentinfo

Arbejdsglæde er et vigtigt fundament for at tale om kompetencer, trivsel og udvikling til MUS-samtalen. For det betyder noget, om man er glad og trives på arbejdspladsen – ikke kun for den enkelte medarbejder, men også for arbejdspladsen som helhed. Arbejdsglæde øger trivslen og kvaliteten i arbejdet og mindsker stress og sygefravær. Derfor giver det mening at have arbejdsglæde som et fokus i MUS-samtaler.

Hanne og Finn er forskellige

Men arbejdsglæde er en relativ størrelse og varierer fra medarbejder til medarbejder. Derfor er det en god idé at være nysgerrig på, hvad arbejdsglæde betyder for den enkelte medarbejder i stedet for fx at antage, at udvikling er noget, der motiverer alle. For Hanne giver det arbejdsglæde at få anerkendelse for udførte arbejdsopgaver, mens det for Finn er tætte relationer med kollegaer eller faglig udvikling. Det finder du kun ud af ved at spørge ind til det.

En ’one size fits all’-spørgeramme kan derfor også spænde ben for en nysgerrig og åben samtale, som tager udgangspunkt i medarbejderens eget perspektiv på arbejdsglæde.

Netop derfor kan brug af billeder til MUS-samtalen være et brugbart værktøj. Både for at få indblik i, hvad der betyder noget for den enkelte og for at være åben for nye indsigter om medarbejderens trivsel og motivation.

Billeder aktiverer hjernen og inviterer til dialog

Når vi har billeder foran os, er det nemmere for medarbejderen at sætte ord på dét, som kan være svært at tale om. Ikke mindst fordi hjernen bliver aktiveret på nye måder af de visuelle input.

Billeder giver én noget at støtte sig til og kan formidle stemning og følelser. Billederne åbner således for en nærværende dialog og refleksion og giver en dybere indsigt i medarbejderens værdier, hvordan han/hun trives lige nu, og hvor I sammen kan sætte ind for at øge arbejdsglæden og motivationen.

Som leder sender du også et stærkt signal om, at arbejdsglæde er noget, du prioriterer, og at det er et vigtigt afsæt for at tale om kompetencer, trivsel og udvikling.

4 trin til en meningsfuld MUS om arbejdsglæde

Et brud med de traditionelle MUS-samtaler kan være svært. Derfor får du her en trin-for-trin guide til, hvordan du kan sætte fokus på arbejdsglæde i medarbejdersamtaler understøttet af billede. Du finder masser af gratis billeder til jeres egne billedkort på fx www.pixabay.com og www.unsplash.com.

Trin 1: Lad medarbejderen komme på banen fra starten

Start samtalen med at spørge medarbejderen: Hvordan går det helt overordnet med arbejdet?
Lad fx medarbejderen vælge 1-3 forskellige associationsbilleder at fortælle ud fra. Det giver et afsæt for at sætte ord på noget, der kan være svært, og det giver nuancer til det, medarbejderen fortæller.

De visuelle virkemidler er desuden effektive til at bryde isen, fx i det tilfælde, hvor en leder sidder over for en stille medarbejder.

    

Billederne er fra iStock

Trin 2: Spørg ind til arbejdsglæden

Giv medarbejderen mulighed for at overveje spørgsmålene:
- Hvad gør mig glad i mit arbejde?
- Hvad gør mig mindre glad i mit arbejde?
- Hvad kunne gøre mig endnu mere glad i mit arbejde?

Du kan fx lade medarbejderen vælge mellem forskellige billeder og ord, der illustrerer en bred vifte inden for arbejdsopgaver, samarbejde, trivsel og udvikling.
Det giver inspiration til at komme bredt omkring og til at tage emner op, som kan være følsomme eller svære at adressere.

     

Trin 3: Giv feedback ud fra billederne

Herefter kan du som leder give feedback og perspektiv på det, medarbejderen har fortalt. Det er lettere at levere en konstruktiv og nuanceret feedback, når du allerede har hørt, hvad der fylder hos medarbejderen.

Trin 4: Lav klare aftaler

Slut af med at lave konkrete aftaler om, hvilke handlinger I skal sætte i gang på baggrund af det, I har talt om, og aftal hvornår og hvordan I følger op.

Som leder står du tilbage med en ligeværdig samtale og et godt indblik i medarbejdernes oplevelse af, hvad der giver arbejdsglæde, og hvor der eventuelt bør sættes ind. Måske kan du også spotte nogle mønstre på tværs af samtalerne, som bør håndteres i afdelingen, fx generel dårlig kommunikation.

Dine medarbejdere vil opleve en anderdeles samtale, hvor de har fået lov at tale om dét, der fylder hos dem - uden at det bliver akavet.

Held og lykke med din næste MUS-samtale.

Artiklen er baseret på ledelses- og dialogværktøjet ’Medarbejdersamtale om arbejdsglæde’, der er forfattet og udviklet af Mette Frithiof Wybrandt og Iben Frithiof Kristoffersen fra Facilitate. Du kan læse mere om værktøjet her: www.facilitate.dk

Skribentinfo

Kommentarer