Sådan laver du den gode stillingsannonce

Får I ikke nok ansøgere, eller er det de forkerte, der søger stillingen? Problemet kan meget vel være jeres stillingsopslag. Læs, hvordan du undgår de klassiske brølere i stillingsannoncen.

Skribentinfo

Selvom det indledende arbejde med at finde en ny medarbejder er vigtigt, bliver der desværre sjældent lagt de fornødne kræfter og tid i det. Ofte har man travlt med at få sendt annoncen, så stillingen hurtigt kan blive besat igen.

Men hvis det indledende arbejde ikke bliver gjort ordentligt, står du tilbage efter ansættelsesprocessen uden kvalificerede ansøgere. Når en medarbejder siger op, er det en oplagt anledning til at blande kortene, så arbejdspladsens kompetencer og personligheder bedre matcher hinanden i forhold til opgaverne, I skal løse.

Allerede inden I skriver en stillingsannonce, skal du have afdækket jeres behov. Her er det en god ide at lave jobprofil, hvor du beskriver, hvilke behov I har, og hvilke kompetencer den nye medarbejder skal have. For er I bevidste om, hvilke arbejdsopgaver der skal løses, og hvilken type medarbejder, I søger efter, er det nemmere at skrive en præcis stillingsannonce, der rammer den rigtige kandidat.

"Den gode jobprofil er en forberedelse til den første samtale. Alt det I gerne vil spørge ind til, det skal stå i en jobprofil. Og så skal det hele tiden være i nogen handlekraftige sætninger. Korte sætninger, som har masser af udsagnsord og færre tillægsord," siger Jan Henriksen, der er konsulentchef i KLK og som rådgiver kommuner om rekruttering.

Jobprofilen er et vigtigt fundament, fordi den gør jer skarpe på, hvad I søger og de kandidater, I tiltrækker.

Udover tilvalg er det også vigtigt lave nogle fravalg fra start af.

Læs også: Tiltræk den rette kandidat til lederjobbet

Find ud af, hvad I ikke vil have

"Fravalg er ligeså vigtige som tilvalg. Hvilke kandidater vil I gerne undgå? Den gode jobprofil skal afspejle hvad I vil have, men også hvad I ikke vil have," siger Jan Henriksen.

Når I ved, hvad I vil have, og hvad I ikke vil have, anbefaler Jan Henriksen, at I formulerer nogle sætninger, som er i nutid eller i nutidsfremtid. Fx at I skriver, at i vores kommune vil vi gerne være de bedste til at betjene borgerne. Derefter skal "hvordan" omsættes til en kompetence i jobprofilen. Fx "I vores kommune vil vi gerne være bedst til at betjene borgere ved at have løbende dialoger med vores borgere om, hvordan deres sager skal behandles.

Jan Henriksen fortæller, at det i en jobprofil vil blive omskrevet til noget i retning af "Du skal som chef for det her område stå i spidsen for en udvikling, der inddrager borgerne i sagsbehandlingen. Derfor er det vigtigt, at du både kan lede fagligt ind i din forvaltning, men at du også kan tage borgerens parti med ind i forvaltningens faglighed."

Læs også: Ekspert: Sådan undgår du at ansætte den forkerte

Fortæl, hvem I er

En undersøgelse fra Jobindex viser, at 99 pct. af alle kandidaterne ønsker at vide noget om den arbejdsplads, de skal arbejde for. Alligevel er der mange, som glemmer at få sig selv med i annoncen. Det må selvfølgelig ikke blive en stillingsannonce, som alene handler om arbejdspladsen, men lidt skal der stå.

Den gode stillingsannonce

Overskriften er blikfang: Overskriften er vigtig. Den skal være konkret og interessant og fange læserens opmærksomhed.

Den beskriver, hvad I søger: Teksten må gerne være personlig; den skal handle om kandidaten. Hvis kandidaten kan læse om sig selv, og forestille sig selv i jobbet, får de også lyst til at søge stillingen. Skriv fx ”Er du…?” eller ”Har du lyst til…?”

Den beskriver, hvad arbejdet går ud på: Beskriver arbejdet og hvad I forventer af kandidaten.

Den er skrevet direkte til kandidaten: Skriv direkte til kandidaten, og aldrig i 3. person som fx ”Kandidaten har typisk 4 års erfaring”.

Har ingen klichéer: Undlad at bruge klichéer som kandidaten ikke kan sige nej til, som fx ”dynamisk miljø”, ”fleksibel medarbejder”. Det er flyvske begreber, der er svære at konkretisere. Det medfører oftest både for mange og forkerte ansøgninger.

Den er ærlig: Hvis stillingen har upopulære elementer, skal I være ærlige omkring det, og skrive det. Evt. allerede i overskriften: ”Tastemedarbejder søges til natarbejde i Langtbortistan”. På den måde får de kandidater, der netop søger et tastejob i ”Langtbortistan” øje på stillingen, mens du ikke narrer andre kandidater til at læse en for dem uinteressant annonce.

Kilde: De 6 råd er fra artiklen: 7 råd til stillingsannoncen

Gode råd fra kandidaterne

Jobindex har spurgt kandidaterne, hvilke gode råd de har til stillingsannoncer.

  • En annonce skal være konkret og klar i sproget 
  • Den skal være ærlig og personlig
  • Den skal være skrevet i et let og levende sprog
  • Der skal være kontaktdata 
  • Annoncen skal være dynamisk og ikke præget af standardtekst 
  • Annoncen skal ikke kun indeholde punktform 
  • Lad være med kun at angive krav og ikke, hvad arbejdspladsen tilbyder 
  • Husk at fortælle, hvor arbejdspladsen ligger 
  • Overskriften skal passe til indholdet 
  • Det skal være tydeligt, hvad jobbet indebærer

Læs også: 11 råd fra jobsøgeren til lederen

Skribentinfo

Kommentarer