Sådan leder du indsatsen for børn med særlige behov

Ny publikation fra Væksthus for Ledelse leverer indhold til kommunernes overvejelser om, hvordan de bedst leder og organiserer indsatsen for børn med særlige behov i de almene dagtilbud.

Skribentinfo

Med kommunalreformen blev ansvaret for indsatsen for børn med særlige behov samlet i kommunerne. Målet var blandt andet at gøre det lettere at inkludere flere af børnene i de almindelige dagtilbud.  Hvis det skal lykkes, så skal kommunerne samordne indsatsen på tværs af almen- og specialområdet.

Dét er i høj grad et ledelsesspørgsmål – og særlig aktuelt i en tid, hvor mange kommuner justerer ledelsesstrukturen inden for dagtilbud. Derfor udgiver Væksthus for Ledelse pjecen: Samordnet ledelse af dagtilbud.

- Større integration og sammenhæng mellem almene og specialiserede dagtilbud til børn er positiv. Det giver større fleksibilitet, når man skal finde de bedste løsninger for børnene. Samtidig er det til gavn for børn og forældre, at medarbejderne gør brug af den mest specialiserede viden,  siger Trine Sonne projektleder i Væksthus for Ledelse og konsulent i KL.

Morten Eiler Hansen, projektleder i Væksthus for Ledelse og konsulent i BUPL er enig og siger:

- Det er i høj grad et ledelsesspørgsmål at sikre samordningen af de to områder i praksis. Og det er ikke en nem opgave da det er områder præget af forskellige kulturer og lovgivning. Med denne publikation ønsker vi at klæde lederne på og med konkrete eksempler vise, hvordan andre har løst udfordringen.

Publikationen udpeger de væsentligste temaer på et ledelsesfelt, hvor der endnu ikke er nogen kanoniserede løsninger og understøtter den enkelte kommunes overvejelser om, hvordan samordningen bedst organiseres. 

Den viden, der præsenteres i hæftet, er et resultat af et projekt, der også har kortlagt de generelle erfaringer med nye ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet. Resultatet af kortlægningen kan findes på www.lederweb.dk/dagtilbud

Publikationen henvender sig til chefer og ledere på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Bestil eller download pjecen: Samordnet ledelse af dagtilbud
Læs kortlægning af nye ledelsesformer på dagtilbudsområdet
Læs publikationen Ledelse af dagtilbud under forandring

Skribentinfo

Kommentarer