Sådan lykkes ledere i sygehusvæsenet

Hvordan bliver alle landets 9.000 ledere på sygehusene til en succes? Svaret finder du i Væksthus for Ledelsesundersøgelse af succesfulde ledere i sygehusvæsenet.

Skribentinfo

De sidste 30 år har man i de sundhedsfaglige og -politiske miljøer intenst diskuteret ledelse i sygehusvæsenet.

En del af debatten har handlet om, hvilke faggrupper der skulle lede andre faggrupper – herunder hvilken faglig baggrund det krævede at fungere som leder på forskellige niveauer i hospitalernes ledelsesstrukturer.

Færre har interesseret sig for, hvad der kendetegner de ledere, som faktisk får succes i deres ledergerning – på tværs af faglige baggrunde.Det råder denne undersøgelse bod på ved først at identificere 12 særligt fremragende ledere og derefter tage et ”erhvervspsykologisk røntgenbillede” af deres ledelsespraksis.

En metode, der blandt andet har været brugt hos Bang & Olufsen og i Forsvarets udtagelse af jagerpiloter.

Undersøgelsen identificerer fem tydelige kernekompetencer, der karakteriserer de succesfulde ledere: 

De fem kerne kompetencer

Autentisk indlevelse
De udviser oprigtig interesse og respekt for andre

Fattet problemhåndtering
De behersker vanskelige situationer på en rolig måde

Umiddelbar kommunikation
De kommunikerer klart og uden omsvøb med alle

Strategisk kreativitet
De involverer sig i relevante strategiske spørgsmål

Professionel virketrang
De brænder for at få deres organisation til at præstere

De fem kompetencer er ikke de eneste, en god leder i sygehusvæsenet skal have. Men de fem kompetencer er så tydelige hos de interviewede ledere, at de kan betragtes som en afgørende forudsætning for succesfuld ledelse på sygehuse.

Projektet henvender sig primært til afdelingsledere på sygehuse, men undersøgelsen er også relevant for sygehusenes topledelse og regionernes HR-enheder – samt for alle sundhedssektorens organisationer. Resultaterne kan fx bruges til:

  • At understøtte udvikling og uddannelse for nuværende ledere på det enkelte sygehus, i regionen og nationalt
  • At sikre en mere præcis rekruttering af nye ledere med de ønskede kompetencer
  • At kvalificere den faglige og offentlige debat om ledelse på sygehusområdet
  • At bidrage til ledernes selvrefleksion og deres dialog med medarbejdere og chefer om god ledelse

Hensigten er at inspirere de 9.000 ledere inden for sygehusområdet og bidrage til at udvikle og uddanne de nuværende ledere samt sikre en mere præcis rekruttering af morgendagens offentlige ledere.

Resultaterne præsenteres i publikationen "Succesfulde ledere i sygehusvæsenet.”

Download publikationen her

Bag projektet står Væksthus for Ledelse i samarbejde med Sundhedskartellet. Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og KTO.

Artiklen er tidligere bragt i 2008

Skribentinfo

Kommentarer