Sådan mestrer du kunsten at performe

Når du går på scenen som leder – uanset om den er stor eller lille – er det vigtigt, at du kan performe. Dit indhold, dvs. din strategi, idé og plan fremstår ikke bedre, end du formidler den. Her får du to konkrete værktøjer fra musikkens og erhvervsretorikkens verden, du kan bruge i dine store og små præsentationer og møder.

Skribentinfo

”Øh” skader din troværdighed og kraften af dit budskab

Går du ustruktureret rundt, roder efter ordene og siger meget ”øh”, har dårlig eller ingen øjenkontakt eller kigger for meget på dine slides, smitter det af på din troværdighed og tyngden af dit budskab med det samme i negativ retning. Hvis du omvendt har tjek på din executive presence og kan få dine pauser og din gestik til at spille sammen med dit budskab, højner du din troværdighed og gennemslagskraft.

Personlig performance handler om at tilrettelægge budskaber, skærpe argumentation og disposition samt sørge for, at budskabet får vinger på scenen. Det betyder helt konkret masser af træning i at holde strategiske pauser, gå struktureret rundt på scenen, bruge øjenkontakt til at engagere modtagerne og at få styr på, hvordan man bedst bruger gestik til at understrege vigtige nøgleord.

Musikere har kniven for struben – det motiverer til at træne hver dag

Professionelle musikere – også dem, der har spillet i et orkester i mange år – træner hver dag. Som musiker er du vitterligt ikke bedre end din næste performance, hvilket både er en velsignelse og forbandelse på samme tid. Under alle omstændigheder er det en motivation til at træne enkelte teknikker og dele hver dag. I musik er det nemlig også tydeligt, at det er mosaikken af de små øvelser og momenter, der gør, at man kan brillere på scenen. Når du er ’på’, er det vigtigt, at de gode vaner sidder på rygraden, for du har ikke tid til at stå og tænke på alt, når du først er i gang med at tale.

De to værktøjer

Her får du to værktøjer, du kan bruge i dine store og små præsentationer og møder.

1. Executive presence – kroppen lyver ikke

Executive presence er din evne til at være tilstede i et rum, udstråle autoritet og være den, man lytter til. Din executive presence bliver i høj grad afgjort i de første ti sekunder, hvor du kommer ind i rummet eller på scenen og er ’på’.

Executive presence handler først og fremmest om den måde, du bærer dig selv på. Hvordan går du ind? Med små, hurtige skridt eller langsomme, slæbende skridt? Det kan lyde mystisk, men den måde du ser ud på, får automatisk modtagerne til at afkode, hvordan de skal opfatte dit budskab.

I musik bliver executive presence ekstra tydeligt. Forsøg at tage et kig på, hvordan musikerne kommer ind, og allerede med deres indgang skaber en forventning om, hvordan de spiller. Ligner det, at det bliver en god koncert, og at de har tjek på, hvad de laver?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Fhka2IOM1EU

Til sammenligning kan du i følgende video se, hvordan det ser ud, hvis musikerne går ind i et rum, som de fleste erhvervsledere kommer ind til deres præsentationer. De starter nemlig ofte med at tale før, de er ’på plads’. Gør musikerne det samme, ser det sådan her ud:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YRzzXs73QWU

Ja, det er temmelig selvforklarende, ikke? Det ser helt tosset ud, og det virker ikke rigtigt, som om de har styr på musikken, og hvad de laver rent performance-mæssigt.

I erhvervspræsentationer er det ikke helt så tydeligt som i musikken, men du bør alligevel tænke som musikerne, når du går på scenen.

2.‘Stand – Straight – Speak’ giver dig executive presence

Du kan bruge værktøjet ’Stand – Straight – Speak’ til at mestre din executive presence. Når du står ude og venter på at komme ind, skal du først og fremmest gøre dig klar til at gå ind på en måde, der matcher dit budskab. Er det fx et frisk tempo? Husk at kigge på modtagerne, så du allerede dér skaber en forbindelse med dem.

Når du er kommet ind og evt. er færdig med at ordne slides mv., skal du tænke for dig selv: Stand – Straight – Speak. “Stand” hjælper dig med at komme på plads, “Straight” husker dig på at rette ryggen, og på “Speak” starter du med at tale.

Du kan også se mig demonstrere øvelsen her: https://www.youtube.com/watch?v=6HfQuiHMlNY

Lær flere enkle og effektive værktøjer til at brænde igennem og sørge for at ord bliver omsat til handling i Mette Højens bog Erhvervsretorik – Når tale er guld, der netop er udkommet i 2. oplag.

Skribentinfo

Kommentarer