Sådan motiverer du de demotiverede

Gode råd om, hvordan du kan re-motivere demotiverede medarbejdere.

Skribentinfo

På en arbejdsplads vil der altid være nogle der er misfornøjede: som møder nye opgaver med skepsis og modvilje og som altid kritiserer ledelsen uanset, hvad den gør.

Det er nemlig ikke alle, der arbejder lige begejstret efter ledelsens ønsker, ideer og mål.

Harvard Business review giver tre råd til, som er baseret på en forudsætning om, at du som leder ikke skal tilføre disse medarbejdere motivation eller energi.

Motivation stammer fra det latinske ”movere”, som betyder bevæge eller flytte.

At motivere er en proces, som skaber og fastholder en målrettet adfærd, der i skal resultere i, at en person præsterer noget bestemt. 

Kort om motivation

Motivation er påvirket af ydre og indre faktorer. De indre faktorer er fx evner og personlighed og ydre faktorer er fx normer, jobkarakterer og belønning.

Læs mere om motivation her

Du skal i stedet hjælpe dem til at forløse den indre motivation på en måde, som kommer arbejdsopgaver og organisationen til gode.

De tre råd er:

1. Se helheden

Lad være med at stemple vedkommende som ’vanskelig.’ Udforsk personen. Inviter til en uformel samtale med medarbejderen og forsøg at finde ud af, hvad der driver hende/ham.

Måske finder du frem til, at medarbejderens manglende motivation hænger sammen med en konkret oplevelse af at blive forbigået i forbindelse med forfremmelser. 

Vær også opmærksom på din egen rolle. Hvad er det med dig og din væremåde, som bringer det værste frem i medarbejderen. Det kan sagtens være ganske små ting, som skaber disharmoni. Fx måden du taler på.

Problemerne kan også være situationsbestemte. Måske befinder i jer i en omstillingsproces, som øger jeres stressniveau og som måske gør medarbejderen mere vanskelig og at du bliver mindre tolerant.

2. Vær fleksibel

Du kan opnå meget ved at være fleksibel. Glem dine forhåndsprogrammerede og fastlåste løsninger i form af hvilken slags opførsel du kræver og hvilke konsekvenser det kan få for medarbejderen når han ikke gør som du vil.  Prøv i stedet at komponere en menu med forskellige muligheder.

Et eksempel: En af dine medarbejdere bruger meget tid på at sludre og kontorets uformelle sociale liv. Så meget at det sker på bekostning af arbejdet. Her kunne organisationen gøre bedre nytte af medarbejderens egenskaber. Fx ved at gøre vedkommende ansvarlig for teambuilding eller udadvendt kundepleje.

3. Skab et godt møde

Mød personen ansigt til ansigt. Beskriv problemet, som du ser det og gør klart, at det ikke kan fortsætte på denne måde. Understreg hvor stærkt du ønsker at I finder frem til en gensidig god løsning.

Vis særligt opmærksomhed der, hvor I er enige. Prøv at få vedkommendes ideer frem og vær forsigtig med at fremhæve dine egne meninger.

Kommentar

Når snakken omhandler den "indre motivering", altså evner, personlighed og lignende, snakker vi også psykologi: Man kan med succés se på hvad motivation betyder for det enkelte menneske - altså hvilket motiv personen har.

Tilfredshedsundersøgelsen eller snakken om motivation får derved en mere eksistentiel vinkel, der kommer til at handle om hvor man er i sit liv, hvad der holder én i gang, hvilke interessessfære man bevæger sig i…Det kan nemt formuleres som et spørgsmål i en samtale og åbne for en række interessante synspunkter, der ikke nødvendigvis behøver at være alt for personlige, men kan fortælle hvad der driver én. Hvad er dit motiv for at gøre det du helst vil?

Jens Hastrup

 

Skribentinfo

Kommentarer