Sådan praktiserer du åbenhed i dagligdagen

Som leder skal du hele tiden være åben for nye ideer og for at lære nyt. Selvom det lyder let, kan det godt være svært. Læs her, hvorfor det er vigtigt, at du som leder praktiserer åbenhed og få nogle konkrete råd om, hvordan du kan blive mere åben.

Skribentinfo

Mange ser fortsat lederen som vedkommende med svaret på alt, men i en tiltagende kompleks verden er det hverken muligt eller ønskeligt. I stedet bør du se på ledelse som en nærmest kollektiv praksis, hvor du konstant lærer, og hvor du træffer dine beslutninger på baggrund af den viden, som dine omgivelser og især dine medarbejdere besidder. Derfor er det så vigtigt, at du praktiserer åbenhed og formår at lytte. 

Hvad vil det sige af praktisere åbenhed? 

Som leder kan du let komme til at blive for vedholdende, når det kommer til dine egne overbevisninger. Oftest skyldes det, at dine ideer får lov til kun at rumstere i dit eget hoved og ikke diskuteres og vendes med dine medarbejdere og kollegaer. Måske vil du først præsentere dem, når de føles helt gennemarbejdede og perfekte. Stor fejltagelse! Det kan nemlig gøre det svært for dig samtidig at vedblive åben over for udefrakommende ideer. Det kan være en udfordring at være helt og aldeles åben over for dine medarbejderes input.

At praktisere åbenhed som leder betyder, at du er villig til at være åben for et væld af perspektiver samt at være åben over for bidrag fra mange medarbejdere. Ledelse handler om at bygge relationer og at skabe en platform, hvor mange forskellige synspunkter har en stemme. Som leder bør du således være åben over for de mennesker, du omgiver dig med og lade dem forme, influere og transformere dig.

Husk at være åben for ny læring

At have travlt med at have travlt får ofte ledere til at forsømme deres medarbejdere og egen læring. Du skal konstant være nysgerrig på dine medarbejdere, og du bør altid være interesseret i, hvordan forskellige individer lærer.  Det betyder, at du fx bør være opmærksom på, når en medarbejder bliver overset, og hvordan du bringer denne medarbejder ind i samtalen igen. En af dine vigtigste opgaver som leder er at skabe en tryg og åben dialog.

Hvordan kan du blive mere åben?

Hvordan hver enkelt leder praktiserer åbenhed afhænger naturligvis af personlighed, branche og organisation. Ydermere kan konceptet om åbenhed forekomme noget flyvsk og derfor svær at oversætte til dag-til-dag adfærd.

Her er fem tiltag du som leder let kan bruge i hverdagen til at blive mere åben i din ledelsesstil:

1. Vær åben overfor at ændre mening 

 At skifte perspektiv kan være udfordrende, eftersom det kan føles som at afgive magt eller indrømme fejl. Men dette er rent faktisk kernen i læring. Læring kommer kun til at ske, hvis du forbliver åben over for andre menneskers perspektiver og lader dem ændre dine. 

2. Lad din dør stå åben

Lad være med at sige: ”Min dør er altid åben”, hvis den i virkeligheden er lukket, måske endda låst. Praktiser det! Står døren til dit kontor på vid gab signalerer det gennemsigtighed og invitation til åben dialog.

3. Tilgodese både introverte and ekstroverte medarbejdere

At overse enten introverte eller ekstroverte medarbejdere vil udelukke værdifulde stemmer fra samtalen. 

4. Indrøm altid dine fejl

Som leder bør du indse og indrømme, når du er galt på den. Du skal være åben omkring de fejl, du har begået tidligere og højst sandsynligt vil begå i fremtiden. Dette skaber et arbejdsmiljø præget af tillid, hvilket reducerer den ødelæggende frygt for at fejle. 

5. Smil

Det lyder måske selvfølgeligt, men ledere glemmer ofte at smile midt i deres travlhed. Ser du konstant bekymret ud eller slet og ret aldrig smiler, modarbejder du åbenhed. 

Læs også:

Hvad David Bowie kan lære dig om samtaler

10 misforståelser om introverte medarbejdere

Undgå at blive en mågeleder

Skribentinfo

Kommentarer