Sådan skaber du flow på arbejdspladsen

Stieg Larsson forvandlede over 1 mio. danskeres liv til en krimi. Som læser blev man grebet af spænding og tiden forsvandt. Når du bliver grebet af det du laver, så føler du, at du har ramt en helt speciel tilstand. Men tilstanden findes på formel - fænomenet hedder ”flow”.

Skribentinfo

Go with the flow

Måske kender du den fantastiske fornemmelse af at forsvinde væk i en bog eller en film. Så har du oplevet flow. Du glemmer alt omkring dig og bliver grebet af det du laver eller oplever. Den tilstand kan du med fordel også søge at få i jeres arbejdsopgaver.

I praksis er det først i de senere år, at man er blevet opmærksom på, at en afgørende succesfaktor for at løse opgaver kan være flow. Flow er at skabe en personlig tilstand og proces, så du bliver så optaget af en opgave, at du glemmer tid og sted.

Selv om det er en individuel oplevelse kan det meget vel foregå sammen med kollegaer eller samarbejdspartnere i udtænkningen eller løsningen af opgaver. Som når et håndbold- eller fodboldhold oplever stor succes og den enkelte føler at hans kompetencer løftes af fællesskabet.

Forudsætningen for oplevelsen af flow er, at vi oplever os selv udfordret til grænsen af vores kunnen. Når vi så er i flow, så er der ikke længere nogen afstand mellem det vi tænker og det vi gør. Vi er smeltet sammen med det vi laver.

Sådan får I flow

Fra hverdagen har alle prøvet at have opgaver, der kører i ring eller ikke vil lande rigtigt. Det er, når der ikke er flow. Godt flow begynder derfor ikke mindst med, hvordan du tilrettelægger en opgave, et projekt eller en proces.

Du skal derfor tænke på, hvordan I tilrettelægger jeres arbejdsopgaver og hvordan du kan være med til at skabe flow ved at planlægge og tænke rutiner anderledes.

Tænk eksempelvis over om der er noget, der blokerer for at I kan udvikle flow på jeres arbejdsplads. Er der fx meget larm eller afbrydelser på arbejdspladsen? Du skal også overveje, hvordan I bruger jeres kompetencer rigtigt i processen for at sparre ressourcer – og gør I det på det rigtige tidspunkt?

Flow er ikke en trylleformular. En række forudsætninger kan dog gøde jorden for at fremdyrke flow på arbejdspladsen. Her er ti råd til, hvordan du som leder kan fremme flowet på din arbejdsplads

Lederens 10 flow-fremmere

  1. Gør det tydeligt hvad formålet med alle arbejdsopgaver er. Den enkelte skal vide, hvad vedkommende bidrager med.
  2. Beskriv opgaverne tydeligt. 
  3. Lyt til dine medarbejderes synspunkter.
  4. Sørg for, at de nødvendige ressourcer, for at udføre opgaven, er til stede.
  5. Vær eksplicit om, hvad der forventes og hvordan der følges op.
  6. Beløn umage og tilbyd ”gulerødder”.
  7. Giv  hurtigt feedback på præstationer.
  8. Undgå sammenblanding af personlige venskaber og lederrollen i forhold til medarbejderne.
  9. Indrøm dine egne fejl og vær ærlig.
  10. Træf de beslutninger der skal træffes

Kilde: Flowskrivning – vejen til flydende skriveprocesser af bo Skjoldborg

Læs mere

Sådan bliver du en ineffektiv leder

Skribentinfo

Kommentarer