Sæt god ledelse på dagsordenen

Væksthus for Ledelse har kortlagt, hvordan "Kodeks for god ledelse" bruges i praksis. Resultatet er en elektronisk guide med erfaringer, gode råd, pejlemærker og værktøjer til at skabe den bedst mulige ledelse.

Skribentinfo

30.000! Så mange pjecer om "Kodeks for god ledelse" er bestilt af offentlige arbejdspladser, siden Væksthus for Ledelse udgav den i 2008. 

Pjecens popularitet vidner om en bred erkendelse af, at ledere bliver bedre ledere, hvis de giver sig tid til at tale om, hvad der virker og er god ledelse i konkrete situationer.

"Kodeks for god ledelse" består af 11 statements, der til sammen giver et bud på, hvad der er de væsentligste ledelsesopgaver i den offentlige sektor. Der er ikke tale om en minutiøs opskrift på, hvad optimal ledelse er for en størrelse. Men derimod 11 punkter om god ledelse, som inspiration til en proces med refleksion og debat.

Gennem det sidste halve år har Væksthus for Ledelse interviewet ledere i en række kommuner for at kortlægge, hvordan pjecen "Kodeks for god ledelse" er brugt i praksis både på strategisk niveau og i den daglige ledelse.

Resultatet af de kvalitative interviews er guiden ”Ledelsesgrundlag – en vejviser til at udvikle og fastholde værdier,” der er et koncentrat af individuelle erfaringer, gode råd, pejlemærker og værktøjer til at skabe den bedst mulige ledelse. 

Guiden viser vej:

Guiden er opdelt i fire hovedområder, der fokuserer på specifikke ledelsessituationer.

1. Den gode proces

Processen når ledelsesgrundlaget skal skabes – fortolkning af ledelsesværdier i forhold til den lokale kultur og ledelsesniveauet.

2. Praktisk anvendelse

Organisationens værdisæt kan gøres levende og inspirerende igennem de gode eksempler, dialoger og refleksioner.

3. Det personlige lederskab - dilemmaer

Når kodeks udfordres. Dilemmaerne kan med fordel bruges aktivt og være med til at skabe debat.

4. Ledelsesgrundlag i ledelsesværktøjer

Kodekspunkterne kan skabe den røde tråd i strategien og være fundamentet for lederudvikling.  

Inspiration til alle ledelseslag
 

Guiden er skrevet som en hjælp og inspiration til ledere i alle ledelseslag. Direktører kan finde anvisninger i forhold til processen omkring at skabe og udvikle et ledelsesgrundlag. Ledere kan bruge guiden til refleksion og til at finde input til arbejdet med det lokale kodeks for god ledelse. Og HR får bud på processen i forhold til at bruge organisationens værdier i ledelsesværktøjer.

De 11 punkter i Kodeks for god ledelse

 1. Jeg påtager mig mit lederskab 
 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af
 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af
 4. Jeg skaber en organisation, der møder borgeren i øjenhøjde 
 5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger
 6. Jeg udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater
 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer arbejdspladsen i omverdenen
 8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte
 9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation
 10. Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab
 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden

Kilde: Væksthus for Ledelse

 

 Kort om Kodeks for god ledelse

 • Består af 11 statements, der tilsammen giver et bud på, hvad der er god ledelse i regioner og kommuner.
 • Kan bruges som en ramme for og inspiration til at reflektere over, hvordan ledelse bedst gribes an.
 • Blev offentliggjort og præsenteret i 2008. Ofte bliver ”Kodeks for god offentlig topledelse” fra 2005 forvekslet med ”Kodeks for god ledelse”, men der er tale om to forskellige værktøjer, der supplerer hinanden.
 • Er udarbejdet af en bred vifte af ledere fra blandt andet skoler, ældrepleje, sygehuse og forvaltninger i samarbejde med Væksthus for Ledelse.

 

Læs mere

Guide til kodeks for god ledelse

Bestil eller download Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Skribentinfo

Kommentarer