Send din medarbejder godt på barsel

Hvert år bliver der født 60.000 børn – og hvert år går lige så mange kvinder og mænd på barsel og efterlader et hul på deres arbejdsplads. Her er inspiration til, hvordan du som leder bedst muligt tackler den situation, der af mange bliver betegnet som en tung og uomgængelig udfordring.

Skribentinfo

Man skal ikke presse de moderne ledere ret meget, før de går til bekendelse og indrømmer, at det er og bliver en både faglig, praktisk og økonomisk udfordring at skulle undvære en medarbejder i både halve og hele år. Og bagefter skulle forholde sig til barnets første, anden og måske tredje sygedag. Men det er ikke desto mindre virkeligheden for mange ledere, der hvert år sender deres medarbejdere på barsel.

Og hvordan gør du så det bedst? Det er der næppe noget enkelt svar på. Men mange af de kvinder, der blev interviewet til bogen: På job efter barsel, nævner åbne, lydhøre og fleksible ledere som den altafgørende forskel der gjorde, at de – også efter x antal barsler – stadig havde et stærkt fagligt ståsted og en motivation, som kom både dem selv og arbejdspladsen til gode.

Det er dog ikke alle, der er så heldige. Ifølge chefkonsulent i Djøf, Mette Knudsen, får forbundet stort set dagligt henvendelser fra ikke mindst kvinder, der er blevet dårligt behandlet på grund af barsel. De får blandt andet afslag på anmodninger om lønforhandlinger og efteruddannelse under og efter deres barsel. Og så er der ikke langt til manglende arbejdsglæde og motivation. Det kan i sidste ende blive dyrere og mere besværligt for arbejdspladsen end både højere løn, flere kurser og fleksible arbejdstider – og mange moderne arbejdspladser kan ligefrem have glæde af, at noget af arbejdet foregår i ro og mag hjemme om aftenen i stedet for på et travlt og måske forstyrret kontor mellem 9 og 17.

Danske kvinder og mænd får børn, og de allerfleste vælger i dag at blive på arbejdsmarkedet. Det er den virkelighed, som alle moderne ledere bør betragte med meget åbne øjne og forholde sig konstruktivt til, for eksempel ved at følge disse 8 gode råd – og lytte til de nedenstående citater fra bogen.

8 råd til dig, der skal sende en medarbejder på barsel

 1. Formuler en barselspolitik. Få overblik over, hvilke barselsmodeller der tidligere har fungeret godt på arbejdspladsen og få skabt en (dynamisk) præcedens. Betragt det som en stykke værdifuldt arbejde, når erfarne kolleger rådgiver dem, der står foran – eller lige er kommet tilbage fra – en barsel.

 2. Indkald den gravide til et møde før barslen, midt i barslen og lige inden barslen slutter. Betragt barselsorloven som et projekt, der skal håndteres konstruktivt og professionelt som alle andre projekter. Det vil inspirere din medarbejder til at gøre det samme. Det vil for eksempel være en venlig og proaktiv gestus at forære kommende forældre bogen På job efter barsel.

 3. Kommuniker hvad der kommer til at ske på arbejdspladsen – og hvad den barslende risikerer at gå glip af. Vær ærlig og afstem jeres respektive foreløbige forventninger.

 4. Lyt til den barslendes ønsker om vikar. Det er vigtigt, at den, der er væk, er tryg ved sin vikar, og at vikaren er en, der kan fylde den barslendes rolle ud.
   
 5. Husk at forhandle løn med medarbejdere på barsel. Hvis de i deres kontrakt har krav på en årlig lønforhandling, gælder det også under barsel.
   
 6. Kast nogle spændende opgaver efter de medarbejdere, der lige er kommet tilbage fra barsel, og inviter dem ind i manegen igen. Mange kommer tilbage med en glubende appetit på arbejdslivet. Det er synd og skam at spilde den energi på rutineopgaver, der er blevet tilovers.

 7. Skab en arbejdsplads, hvor det er naturligt, at mænd tager en længere barsel. Det skaber en bedre dynamik og gensidig forståelse, og det er et umiskendeligt tegn på en moderne arbejdspladskultur.

 8. Indret en fleksibel arbejdsplads med plads til folk med børn. Det kommer tifold tilbage.Lyt til den barslendes behov – også et år efter han eller hun er kommet tilbage.

 

Citater fra På job efter barsel

Annette Bach, specialkonsulent i Kunststyrelsen og mor til 3:
»Jeg har uden tvivl været heldig med min arbejdsplads og ikke mindst min chef. De har givet mig kolossalt gode barselsbetingelser. Og det er virkelig noget af det, man husker som ansat: de betingelser man bliver budt under nogle meget sårbare perioder i ens liv. Den gode behandling kommer tifold tilbage, og den dårlige vil sidde som et nag. Jeg tror faktisk ikke altid, at arbejdsgiveren ved, hvor dyrt det kan være ikke at gøre det ordentligt, når folk skal på barsel. Det kan ikke betale sig at spare nogle tillæg eller den fulde løn. Det er i hvert fald en meget kortsigtet løsning.«
Nina Smith, arbejdsmarkedsforsker, professor i nationaløkonomi og mor til 4: »Mænd ved godt, at der er fare forbundet med at gå på barsel. Det får de langt oftere at vide af deres chef, der typisk er langt mere tilbøjelig til at fortælle en mand, ar han skal være klar over konsekvenserne af det valg, han er i gang med at træffe. Det behøver man ikke engang sige til en kvinde, for det ligger som en kollektiv bevidsthed eller en kollektiv negativ forventning: Vi ved godt, at vi ikke blive chefkonsulenter, mens vi er på barsel. Det behøver vi ikke en gang få fortalt.«
Tine Smedegaard Andersen, administrerende direktør for Rosinante & Co, medlem af Gyldendals direktion og mor til 2: »At det er lykkedes for mig, er et lucky punch. Og jeg ved godt, at jeg har været heldig, og at jeg har haft en ledelse, der stod bag mig – og en ledelse, der forstår sig på, hvad det vil sige at have børn. Og som virkelig selv synes, det er vigtigt.«
Charlotte Mau Sørensen, projektsygeplejerske på Rigshospitalet og mor til 3: »Det er vigtigt, at der bliver skabt et rum for at tale om de ting, der kan være svære i kølvandet på en barsel. Og jeg synes, at lederen har et kæmpe medansvar for at skabe det rum. Jeg har været heldig at have en leder, der er meget imødekommende og inderligt mener, at det er fantastisk, at folk får børn, men at der også skal skabes vilkår til at udvikle sig på sin arbejdsplads.«
Susanne Hoeck, journalist, stifter af netværket WOW og mor til 3: »Barsler er da dødbesværlige. Ikke mindst for chefer. Jeg må ærligt indrømme, at jeg i perioder er driblet uden om kvinder i den fødedygtige alder. Når jeg som chef ansætter en person, er det en, der skal hjælpe mig, så jeg kan lykkes med de opgaver, jeg skal løse. Hvis den person forsvinder – og det er ikke, fordi jeg ikke kan forstå, at man gerne vil have børn – så får jeg som chef ekstra arbejde. Så det er ikke engang pengene, der er afgørende. Det er besværet.«

 

Bogen På job efter barsel, udkom den 24. august 2011. Bogen fortæller de barslende, hvordan de bedst muligt forbereder barslen og kommer tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Mandlige ledere har også et liv

 

Skribentinfo

Kommentarer