Siger du det samme som dit kropssprog?

Hvis du vil sikre dig, at dine medarbejdere følger bedre op på det, du siger, skal du fokusere mere på dit kropssprog. Det handler ikke altid om, hvad du siger, men måden du siger det på. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

Skribentinfo

Det er ikke altid nok at kunne sige de rigtige ting som leder, for hvis dit kropssprog ikke følger med, vil dine medarbejdere sandsynligvis misforstå dig. Det mener Joost Alexander, der er konsulent, skuespiller og ejer af firmaet Caseplay. Han forklarer, at den personlige kommunikation er afgørende for, hvordan dine intentioner og budskaber bliver modtaget, om de overhovedet bliver modtaget, og hvordan dine medarbejdere vurderer dit lederskab.

”Hvis ikke du bruger dit kropssprog rigtigt i en latent situation, kan det gå helt galt, selv om du siger de rigtige ting. Med bevidst kropssprog kan du øge intensiteten af din gennemslagskraft, det vil sige med hvilken vægt og hvilket fokus du afsender din besked”, siger han.

Undgå tolkninger

Ifølge Joost Alexander handler det blandt andet om at være helt klar i sit kropssprog, så du undgår situationer, hvor medarbejderne er usikre på, hvad du mener, og derfor begynder at tolke selv. 

”Du skal helst undgå, at medarbejderne står tilbage og tænker ’hvad mente han? Hvorfor slog han ud med armene? Var han sur? Osv.. For det er langt fra sikkert, at deres tolkning stemmer overens med virkeligheden. Så du skal være klar over, hvad du gør i forhold til dit kropssprog”, siger han.

Derfor er det en god ide at tænke over, om du for eksempel sidder og vipper med foden, skjuler din mund bag dine hænder, eller om du går rundt, når du taler. Med andre ord skal du være bevidst om, hvad der er effektivt i en given situation.

Afkod dine medarbejdere

Det er imidlertid ikke kun dit eget kropssprog, du skal være opmærksom på, hvis du vil performe bedre som leder. Du skal ligeledes kunne aflæse dine medarbejdere.

”Din medarbejders kropssprog fortæller dig noget om, hvordan din besked bliver modtaget, og hvilken forventning du kan have til, hvordan din besked bliver omsat til handling hos medarbejderen. I en vanskelig samtale er det for eksempel vigtigt at kunne afkode, hvilken følelse du udløser hos vedkommende”, siger Joost Alexander.

Derfor skal du ifølge Joost Alexander være ekstra opmærksom på, hvordan du selv reagerer på den følelse, du iagttager hos dine medarbejdere i de situationer, hvor du kommer med en meddelelse, der er svær at sluge, eller hvis en medarbejder har nogle personlige problemer.

Han pointerer, at du samtidig skal kunne fornemme, om du skal følge op på medarbejderen dagen efter, eller om det er bedre at lade ham være i et par dage.

 

Fem råd fra Joost Alexander til hvordan du bruger dit kropssprog bedre.

1. Eliminer forstyrrelser. Fokuser dit kropssprog i forhold til din vigtigste opgave. Lad fx være med at sende en sms eller strække dig midt i en samtale, hvor du ønsker, at samtalepartneren tager dine ord alvorligt.

2. Brug din krop effektivt. Dit ansigtsudtryk og din gestus med hænderne farver dit budskab og fortæller din samtalepartner, hvordan du forholder dig til relationen, emnet og selve samtalen. Brug din krop til at understøtte meningen i din besked. Hvis du fx fægter med armene, når du er irriteret på nogen, men ikke efterfølgende bruger en bevidst og indtrængende øjenkontakt, når du anmoder om at få ændret de irriterende forhold, efterlader du et diffust og usikkert indtryk.

3. Varier dit kropssprog. Vis hvilken stemning, du ønsker at understøtte, når du møder folk. Skal der tales struktureret og planlægges, eller er det mere uformelt og afslappet? Andre har lettere ved at føle, at de har adgang til dig, når du viser, du har flere tangenter at spille på. Pas på med stoneface og ensformighed - med mindre du synes, det er en god strategi i forhold til den kontekst, du er leder i og de mennesker, du er leder for.

4. Vælg det rigtige sted. Skal du tale om noget vigtigt, så vælg et sted, hvor du og din samtalepartner kan koncentrere jer 100 pct. om, hvad I siger, og hvor I begge kan sidde eller stå i fred.

5. Vis dine følelser med omhu. Når du viser dine følelser for meget, bliver du taget mindre alvorligt. Både for meget grin og for meget vrede undergraver din autoritet, fordi vi forbinder følelser med impulsive og kortvarige tilstande. Når du udviser kontrol med følelser, giver du indtryk af, at du har godt styr på vigtigheden af de overordnede opgaver og store linjer. Det skaber tillid og respekt.


Læs mere:

Forandringsledelse starter med dig selv

Postmand Per og Den Pæne Pige

Lyt!

Skribentinfo

Kommentarer