Simulator: Spil jer til bedre forandringsledelse

Her får du og dit ledelsesteam et værktøj til at træne jeres ledelseskompetencer i en risikofri forandringssimulator tæt på praksis. Men uden at gøre jeres kolleger til ufrivillige forsøgskaniner.

Skribentinfo

70 pct. af alle forandringsprocesser mislykkes og skaber ikke de resultater og effekter, som var tiltænkt. Har I råd til ”kun” at lykkes med 30 pct. af jeres forandringsprocesser?

Dine medarbejdere er ”in the dark” i forhold til jeres forestående forandringsproces. Hvordan sikrer I som ledelse at I får skabt forståelse for forandringsprocessen, at I arbejder proaktivt med modstand, og at forandringsprocessen kommer helt i mål og skaber den ønskede effekt?

Med dette værktøj kan du træne ledelse af forandringsprocesser sammen med dit ledelsesteam, og skabe en fælles forståelse af og sprog om forandringers cyklus, faldgruber og de centrale nøgler til at lykkes med at drive forandringsprocesser. 

Læring der er knyttet til praksis

Forandringssimulatoren er en risikofri træningsbane for ledelse af forandringsprocesser, der træner ledelse i praksis gennem lige dele aktion og læring. Der skal både træffes beslutninger om, hvordan I vil lede forandringsprocessen, og I får feedback på jeres beslutninger og konsekvenserne heraf, der danner grundlag for både individuel og fælles læring.

Kombinationen af teori og praksis giver et stærkt fundament for at udvikle ledelse og adfærd. Teori og praksis bindes sammen i forandringssimulatoren gennem den konkrete opgave med at lede en forandringsproces, hvilket genererer ny viden, som du kan relatere direkte til din egen hverdag.

Forandringsprocesser forliser primært på grund af:

1. Mangel på viden om menneskelig adfærd i forandringsprocesser

2. Ledere mangler erfaring i at lede forandringsforløb.

Spil jer til fælles læring

Led din ”fiktive” organisation gennem forandringsprocessen og skab et fælles sprog om forandringsledelse med afsæt i forandringseksperten Rick Maurers Cycle of change og John Kotters forandringstrin. Spil jer til fælles læring og udvikling gennem.

Game of Changes lille

Hent figuren i stort format her

Håndtér udfordringer, inden de bliver til modstand

Lær at identificere og arbejde med forskellige former for modstand i forandringsprocesser:

1. ”Jeg forstår det ikke…” - manglende forståelse (fakta, data, ideen)

2. ”Jeg kan ikke lide det…” - emotionel reaktion mod forandringen

3. ”Jeg har ikke tillid til det…” - manglende tillid til lederen/organisationen

Led din ledergruppe gennem forandringens cyklus

Rick Maurers forandringscyklus kan bruges som afsæt til refleksion og planlægning af forandringstiltag i egen organisation. Brug nedenstående spørgsmål til at spille jer gennem forandringens faser:

1. Tilfældige hændelser

 • Hvad er det for en forandring, som vi står overfor?

 • Hvad betyder denne forandring for os, og hvordan skaber vi en oplevelse af nødvendighed?

 • Hvordan driver vi forandringsprocessen bedst muligt, og hvilke nøgleinteressenter skal vi inddrage?

2. Erkendelse

 • Hvordan formidler vi forandringen til vores nøgleinteressenter, medarbejdere m.m.?

 • Hvor er de forskellige interessenter i deres erkendelse af udfordringen, som forandringsprocessen skal håndtere?

 • Hvilke modstandsniveauer kan vi forvente at møde hos de forskellige nøgleinteressenter?

3. Begyndende handlinger

 • Hvordan sikrer vi, at forandringsprocessens ”hvorfor” kommunikeres kontinuerligt, og at der igangsættes meningsfulde lokale indsatser, der forbereder forandringsprocessen i enhederne?

 • Hvordan involverer vi medarbejdere og enheder i, hvordan forandringsprocessen lokalt skal forløbe og implementeres? Hvor meget involvering har vi brug for for at sikre ejerskab og implementering?

4. Implementering

 • Har vi sikret, at alle er med ombord og kan se forandringens nødvendighed? Har vi kommunikeret forandringens ”hvorfor” tydeligt nok til alle nøgleinteressenter?

 • Hvilke organisatoriske kompetencer skal vi opbygge eller bringe i spil for at sikre succesfuld implementering af forandringen?

 • Hvilke lavthængende frugter skal vi høste hurtigst muligt for at skabe momentum og positiv energi omkring forandringsprocessen?

5. Integration

 • Hvordan sikrer vi, at forandringsprocessens fulde potentiale realiseres i alle hjørner af organisationen?

 • Hvordan forankrer vi forandringen i organisationen, så det går fra at være nyt til at være rutine?

6. Aftagende aktivitet

 • Hvordan laver vi evalueringer/målinger, der sikrer, at vi er helt i mål, inden forandringsprocessen afsluttes?

 • Hvad har vi lært gennem forandringsprocessen, som vi kan bruge fremadrettet i vores arbejde med forandringsprocesser?

Brug tid på at træne ledelse

Det unikke ved en forandringssimulator er, at det skaber mulighed for at træne ledelse. Forandringssimulatoren gør det muligt at kombinere teori og praksis, handling og refleksion i et godt mix, så ledelsesudviklingen bliver mere end blot nye ord og begreber, der hurtigt er glemt, når hverdagen ruller.

At træne ledelse af forandringer tæt på praksis i en risikofri forandringssimulator sætter sig både i hoved og hænder. Den erfaring og viden kan omsættes til at lede forandringsprocesser i virkeligheden med en større grad af succes.

Litteratur
Rick Maurer (2010) Beyond the Wall of Resistance - Why 70% of All Changes Still Fail - And What You Can Do About it, Bard Press

John Kotter (1996) Leading Change, Harvard Business Review Press

Grøn, R.T. & Molly-Søholm, T. (2016), “Forretningsdrevet ledelsesudvikling”, Dansk HR, Uddannelse og Udvikling

 

Læs også: Forandringsmatrix: Få styr på forandringen

Skribentinfo

Kommentarer