Skab effektive team med en giverkultur

Stærke team kendetegnes ved en giverkultur, hvor kollegaer deler viden og hjælper hinanden. Læs om, hvordan du udvikler en giverkultur og skaber effektive grupper og afdelinger.

Skribentinfo

Hvad karakteriserer grupper og afdelinger, der præsterer på højt niveau? Adam Grant, professor ved Pennsylvania Universitet har fundet et enkelt og overraskende svar: I særligt velfungerende grupper og afdelinger findes der en giverkultur.

Giverkulturen

I en giverkultur hjælper medarbejderne hinanden, vidensdeler og giver råd uden at forvente at få noget tilbage. Medarbejdere i giverkulturen er drevet af ”kald” og indre belønninger, og de sætter pris på frihed, selvledelse og læring samt at arbejde for noget større end dem selv. De coacher hinanden ved at stille spørgsmål, lytte aktivt og give konstruktive tilbagemeldinger, og der er mentorordninger, hvor medarbejderne kan søge råd og vejledning hos hinanden.

Coaching og mentorordninger supplerer hinanden og er med til at opbygge tillid, gennemsigtighed og gode relationer i teamet og i afdelingen.

En giverkultur gavner hele organisationen. Det er lettere at løse problemer, når medarbejderne udveksler viden og færdigheder. Arbejdet går hurtigere, og samtidig bliver afdelingen eller teamet bedre koordineret og sammenhængskraften større. Kollegaerne hjælper hinanden med at løse opgaver, når nogen har for meget at lave. Det betyder, at opgaverne bliver løst til tiden, og borgerne er tilfredse.

Tagerkulturen

Det modsatte af en giverkultur er en tagerkultur, hvor normen er at tage mest muligt fra andre uden selv at give noget tilbage. I tagerkulturen hjælper man kun hinanden, hvis den personlige fordel ved at hjælpe overstiger arbejdsbyrden.

Kollegaer tager gerne æren for andres succeser og taler om ”jeg og mig” frem for ”os og vi”. I tagerkulturen er man optaget af sin egen karriere, magt og materielle behov. Der er ofte en tendens til at smiske opad og sparke nedad og at tale nedsættende om sine kollegaer.

Sådan skaber du en giverkultur

De fleste team og grupper har en blandingskultur med både givere og tagere. Som leder kan du påvirke kulturen mere i retning af en giverkultur ved at arbejde med coaching og mentorordninger.

1. Involvér og giv ejerskab til alle: Som leder kan du involvere medarbejderne og skabe ejerskab ved sammen at arbejde med de fire spørgsmål: Hvor er vi? Hvad vil vi? Hvordan skal vi komme derhen? Hvad forhindrer os i at nå vores mål? Den største udfordring er, at giverne kan blive udnyttet af tagerne. For at afhjælpe problemet skal både lederen og giverne selv tydeligt gøre opmærksom på, at det ikke er i orden.

2. Brug konkrete værktøjer: Konkrete værktøjer kan hjælpe dig og medarbejderne med at udvikle en giverkultur, hvor tagerne bliver mere villige til at give. I kan fx arbejde med aktiv lytning, konflikthåndtering og uddelegering eller med faste procedurer for vidensdeling.

3. Træk på medarbejdernes styrker: Den coachende leder kender sine medarbejdere og kan udvikle deres kompetencer ved at bygge videre på deres styrker. Karaktertræk som mod, selvdisciplin, intelligens, helhedstænkning og venlighed skal understøttes, men der må ikke være et ensidigt fokus på enkelte værdier. Der skal være en balance.

Det er muligt at ændre en tagerkultur til en giverkultur. Coaching og mentorordninger åbner for en læreproces, hvor både ledere og medarbejdere kan opnå større selvindsigt, involvering, ejerskab og forpligtelse over for organisationens fælles mål. Selvom man er en tager, kan man godt udvikle sig til at bliver en leder eller medarbejder, der ønsker at give.
 

Læs mere:

Hvad er en organisationskultur?

Mentorprogrammer - din checkliste

Coaching - hvordan og hvorfor

Få dine medarbejdere til at dele mere viden

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere

Skribentinfo

Kommentarer