Sparring i trivselsgrupper

Medarbejderne sættes sammen i grupper på tre, som det kommende halve til hele år mødes jævnligt for at drøfte trivsel og stressbelastninger i jobbet.

Skribentinfo

For at skabe åbenhed om trivsel og energi på arbejdspladsen, kan man danne trio-grupper, hvor man løbende kan tage temperaturen på trivsel og stressbelastninger.

Metoden egner sig både til medarbejdergrupper og til brug i en ledelsesgruppe.

Ramme og spilleregler for trivselsgruppen

ovelse 4

Det kan være en fordel at danne grupper på tværs af tætte arbejdsrelationer eller teams, da et manglende detaljeret kendskab til hinandens jobindhold og arbejdsvilkår kan gøre det lettere at stille spørgsmål. Det er godt, at intervieweren stiller uddybende spørgsmål herunder meget gerne undrende eller ”dumme” spørgsmål som:

 • Er det altid sådan?
 • Behøver det at være sådan?
 • Hvordan kan det være at…?
 • Er det rimelige krav, du stiller til dig selv?

Interview – ca. 15 minutter

Fokuspersonen guides på vej via spørgsmål fra intervieweren om følgende temaer:

Det livgivende…
Situationer i jobbet som giver dig overskud og energi. Det kan være dét, der gør dig glad, som føles meningsfuldt, er lærerigt, motiverende, givende for dig og andre osv.

 • Hvad er det, der især er vigtigt for dig og får dig til at trives? 
 • Hvordan kan du styrke det i dit arbejdsliv, som netop er livgivende for dig?

Gode erfaringer…
Situationer, hvor du kan føle dig stresset – men hvor det alligevel lykkes at komme igennem på en OK måde.

 • Hvad gjorde du eller andre, som hjalp dig til at mestre situationen?
 • Hvad lærte situationen dig om dét, du skal være opmærksom på – og dét du ønsker at ændre fremover?
 • Hvad kunne være godt at gøre mere af/mindre af?

Her og nu…
Situationer der presser sig på her og nu og kalder på særlig opmærksomhed.

 • Hvad sker der?
 • Hvordan kan presset her og nu mindskes? Og på lidt længere sigt?
 • Hvad har du brug for af hjælp, for at det bliver realistisk og muligt at ændre dette?
 • Hvem kan støtte/hjælpe dig?
 • Hvem skal have et praj/et vink med en vognstang?

Refleksion – ca. 5 minutter
Efter fortællingen taler interviewer og lytter om det, de har hørt:

 • Anerkend fokuspersonens indsats og fremhæv dét, I kan høre allerede er gjort og har været virksomt for at mindske stress
 • Hvad er det for ressourcer, I hører vedkommende har?
 • Hvad er det, det gør ham/hende livgivende?
 • Hvor er det vigtigt at være opmærksom?

Idéudvikling – ca. 10 minutter
Til sidst taler alle tre om:

 • Hvilke idéer har I, der kan hjælpe fokuspersonen til at blive mere livgivende?
 • Til at mestre eller forebygge stress?
 • Til eventuelt at gøre noget i forhold til situationen her og nu?

Ud over at lytte efter ressourcer, muligheder eller problemstillinger, der skal være mere opmærksomhed omkring, er det også lytterens rolle at holde øje med tiden!

Skribentinfo

Kommentarer