Spot ildsjælene - der gør forskellen

”Det er ildsjæle, der gør forskellen” er et af budskaberne i bogen ’Professionelle ildsjæle – uden glød, intet velfærdssamfund’. Ildsjælene er dog ikke altid lige til at spotte, da det ikke nødvendigvis er dem, der råber højst eller har flottest eksamenspapirer. Læs om de 10 karakteristika, du skal holde øje med, når du skal spotte ildsjælene blandt dine medarbejdere.

Skribentinfo

Hvis ikke ildsjæle arbejder under de rette rammer, brænder de ud. Af den grund bør enhver leder arbejde professionelt med at spotte, udvikle og understøtte organisationens ildsjæle, lyder det i en ny bog ’Professionelle ildsjæle – uden glød, intet velfærdssamfund’. 

I det offentlige findes der masser af ildsjæle. Medarbejdere som arbejder for en højere sag end lønnen umiddelbart synes at modsvare, og som på mange punkter er villige til at trodse egne behov for at hjælpe andre og gøre en forskel for andre.

Professionelle ildsjæle er dog ikke altid dem, der har flottest eksamenspapirer, eller dem som råber højst, når talentprogrammer eller forfremmelser skal uddeles. For at spotte en ildsjæl, skal man derfor tage udgangspunkt i det hele menneske, hvilket også indebærer de vilkår og betingelser, personen er vokset op under. 

10 karakteristika hos professionelle ildsjæle

De 10 karakteristika er en blanding af rammebetingelser i barndommen og den tidlige ungdom (1-4) samt personlige egenskaber, der er blevet formet senere i livet (5-10):

 

1. Kommer fra en selvforsørgerkultur

For størstedelen af de professionelle ildsjæle gælder, at de er vokset op i en familie, hvor faren var selvstændig og måtte kæmpe hårdt for overlevelse. Ildsjælene har som børn hørt ting, der i nogle tilfælde har indgydt dem frygt for at skulle gå fra hus og hjem. Disse børn har måttet tage aktiv del i driften, og har i en meget ung alder fået tildelt et stort ansvar.

Det interessante er ikke, om forældrene har været selvstændige, men om der i barndommen har været tale om en families kamp for og vilje til at kunne forsørge sig selv.

2. Udviklet passioner og er blevet udfordret i den tidlige barndom

Ildsjæle har fra tidlig barndom haft masser af relevant kontakt med forældre og andre omsorgspersoner.  Det er ikke kontakten i sig selv, der er interessant, men hvilke erindringer ildsjælen har om forældrenes passion, og som er blevet videregivet til ildsjælene. Eller sagt på en anden måde det er i den tidlige barndom, at flammen bliver tændt i ildsjælene.

I dag taler vi meget om kvalitetstid med børnene, og det er yderst relevant i denne sammenhæng: især når tiden ikke alene er brugt på leg, men også til at skabe begejstring for udfordrende opgaver, som forælder og barn kan dele.

3. Vokset op med pligter og måtte gøre sig fortjent

Ildsjæle har i en meget tidlig alder fået tildelt pligter som en naturlig del af at indgå i samarbejdet. Den unge ildsjæl har lært selvdisciplin, selvregulering og resultatskabelse, og har forstået i en meget tidlig alder at tage medansvar og bidrage med, hvad der ligger inden for egne muligheder og kompetencer. Her blev ikke spurgt om, man skulle hjælpe med noget, for pligterne var allerede klart defineret.

Pligter og lommepenge efter fortjeneste er ildsjælenes første erfaringer med erhvervslivet, og jo tidligere de har haft disse erfaringer, desto større erfaring og modenhed har de fået i forhold til andre, som de senere har skullet konkurrere med senere i livet.

4. Finder tidligt deres løbebaner

Gennemgående træk for ildsjælene er, at de begynder deres karriere i en tidlig alder, og mens de er i gang med en uddannelse. En ung ildsjæl har simpelthen et overskud  i sig, der rækker langt ud over den ammunition, der skal bruges til at gennemføre et studie.

En ildsjæl kan således spottes ved at spørge ind til hans eller hendes engagement i skole- og studietiden, og hvad de lavede ved siden af dette.

5. Udtrykker behov for ensomhed, fordybelse og uforstyrrethed

Et interessant kendetegn er, at trods flamme og brus i brystet, har ildsjæle behov for at være alene og elsker fordybelse og uforstyrrethed. Ildsjæle hviler i højere grad i sig selv og har mindre behov for at spejle sig i og få bekræftelse af andre mennesker. De er meget afklarede i forhold til deres livssituation og har en synlig aura af sjælefred i deres måde at være på.

Det betyder dog ikke, at ildsjæle konstant søger ensomhed og fordybelse som en anden tibetansk munk, men at ildsjælen indimellem elsker at koble fra, nyde sit eget selskab eller finde ind i dyb koncentration.

6. Opfatter problemer som projekter, der skal klares

Ildsjæle har en høj tro på, at tingene nok skal lykkes for dem, og de viser stor handlekraft, der udspringer af troen på egne evner til succes. Når de støder på problemer, omdefineres disse til projekter, der skal løses. Deres begejstring retter sig mod projekterne og processen snarere end det færdige resultat. Når ildsjæle skal tænke på det største i deres liv, nævner de ofte en proces eller det arbejde, der har skabt resultatet, snarere end selve resultatet.

7. Kommer sig hurtigt over skuffelser

Hvis projektet ikke lykkedes for en ildsjæl, er det ikke ensbetydende med verdens undergang. Det skyldes som nævnt i karakteristika nummer seks, ildsjæles fokus på processen og på projektet snarere end resultatet. Ligeledes skyldes det formentlig også, at ildsjæle ikke nærer så stort behov for at bevise sit værd og derfor ikke bruger en masse energi på at skulle forklare sig over for omverdenen, når tingene ikke lykkes.

Ildsjæle bruger derimod skuffelsen som en læring og som en del af processen, så tingene kan lykkes bedre næste gang. Af samme grund er ildsjæle også relativt åbne om deres nederlag og de personlige fejl, de har begået. Et nederlag er ikke en skam, men en erfaring, og en ildsjæl taber derfor ikke troen på egne evner eller formåen.

En ildsjæl kan i denne henseende spottes ved at fokusere på de nederlag og skuffelser, som de har haft. Her er det interessante at vurdere, om ildsjælen er åben og kan reflektere over skuffelsen, herunder hvordan skuffelsen er tacklet, og hvad det har givet af læring.

8. Oplever flow og intens lykkefølelse

Ildsjæle taler ofte om en speciel tilstand, de er i, når de er fuldstændig fordybet i deres arbejde. Heri beskriver de den lykkefølelse, som arbejdet kan udmunde i. Det er her, ildsjælen får lov til at udnytte sit hele ”jeg” og bruge sine evner til det yderste. Fælles for ildsjælene er nemlig måden, de beretter om en lykkefølelse, der svulmer op, når tingene lykkes, og når deres visioner bliver gjort til virkelighed.

Ildsjælens lykkefølelse opstår især i forbindelse med gennemførelse af store udfordringer, hvor de må anvende deres fulde kompetence.

9. Søger mening og identitet igennem arbejdet

I mange situationer oplever ildsjæle arbejdet som et kald; arbejdet er et middel til at opnå mening med livet. Ildsjælene opnår primært identitet og tilfredshed gennem arbejdet, og derfor vil ildsjæle per definition være meget passionerede og dedikerede omkring arbejdet.

Denne søgen efter identitet igennem arbejdet viser sig tydeligt i et meget højt engagement og arbejdsintensitet, der kan tage pusten fra de fleste. De fleste andre har en grænse for, hvilket offer de er villige til at yde for deres arbejde. Heri med tanke på, at det skal være en rimelig og retfærdig kompensation for deres indsats. Sådanne værdier går ildsjæle ikke særligt højt op i.

Ildsjæle kan således spottes i de værdier og idealer, de udtrykker. Hvis arbejdet er en del af livets mening og er den primære kilde til tilfredshed og identitet, er det tydelige tegn på, at vedkommende rummer elementer af en ildsjæl.

10. Udviser altruistiske tegn

Ildsjæle er ikke kun drevet af personlige behov og resultater. De kan også uegennyttigt og uselvisk ofre sig for andres skyld. Deres professionelle passion rækker ud over dem selv, deres familie og den organisation eller virksomhed, de repræsenterer. Ildsjælen brænder for sit arbejde, men tilgodeser også dem, der ikke har de samme forudsætninger eller ikke tænker ligesom ham eller hende selv.


Udover at kunne bruge de 10 karakteristika i forhold til dine nuværende medarbejdere, kan de også bringes i spil som supplement, når du skal ansætte nye medarbejdere. Det skal dog understreges, at det vil være bemærkelsesværdigt, hvis en potentiel ildsjæl skulle have samtlige karakteristika, hvilket heller ikke har været tilfældet i vores historier om professionelle ildsjæle.

 

Artiklen er baseret på bogen 'Professionelle ildsjæle - uden glød, intet velfærdsamfund', der udkom i oktober 2011.

 

Om bogen

Professionelle ildsjæle er en bog med interviews med 8 succesfulde topledere, der har skabt store internationale virksomheder og tusinder af danske arbejdspladser, topledere indenfor kultur og sport samt magtfulde toppolitikere, der har opnået afgørende indflydelse i dansk politik.

Læs mere om bogen her.

 

Læs mere

Tænd og tæm dine ildsjæle

Kend din primadonnas motiver

Ei blot til lyst af Helle Hein 

Skribentinfo

Kommentarer