Stop stress - skab trivsel i fællesskab

Stresshåndbogen giver bud på, hvordan man som leder og medarbejdergruppe systematisk kan arbejde med forebyggelse af stress og samtidig skabe mere trivsel på de kommunale og regionale arbejdspladser.

Skribentinfo

Arbejdsbetinget stress er en af de største udfordringer i indsatsen for et godt arbejdsmiljø på arbejdspladser i kommuner og regioner.

Der er ikke blot store menneskelige omkostninger ved, at medarbejdere og ledere går ned med stress.

Følgerne af et højt stressniveau kan være ødelæggende for arbejdspladsen som helhed. Derfor ligger der store gevinster i at styrke og udvikle de forhold på arbejdspladsen, der forebygger stress og fremmer trivsel. Det er hovedbudskabet i denne bog, at stressforebyggelse og trivselsfremme er to sider af samme sag. Og at begge dele er tæt forbundet med arbejdspladsens evne til at løse sin kerneopgave effektivt.

Bogens hovedbudskaber er:

  1. Der er brug for et langt stærkere fokus på at forebygge stress
  2. Stressforebyggelsen skal knyttes meget tæt til det daglige arbejde
  3. Det er nødvendigt at tænke stressindsatsen sammen med strategien for arbejdspladsens udvikling
  4. Det kræver både en generel forståelse af stress og en konkret indsigt i hverdagen på arbejdspladsen at vælge de rigtige metoder og redskaber i kampen mod stress

Parterne på det offentlige arbejdsmarked i kommuner og regioner enige om, at indsatsen mod arbejdsbetinget stress er et fælles anliggende for arbejdsgivere og medarbejdere. Derfor har de indgået en fælles aftale om stressindsatsen.

Stresshåndbogen samler en række af de erfaringer, der er gjort i første fase af dette fælles arbejde. Men indsatsen fortsætter i 2008 og årene frem – med trivsel som et særligt fokusområde.

Den er især henvendt til ledere, medarbejdere og tillidsvalgte, der ønsker at arbejde med stress på kommunernes og regionernes arbejdspladser. Men den rummer også vigtige budskaber til de politiske og administrative chefer, der har en vigtig opgave i at sikre de bedst mulige rammer for dette lokale arbejde.

Download Stresshåndbogen Download 'STOP STRESS - skab trivsel i  fællesskab'

Bogen udgives af Det Personalepolitiske Forum – et debatforum, der består af overenskomstparterne KL, Danske Regioner og KTO.

Artiklen er første gang bragt på Lederweb i 2008

Skribentinfo

Kommentarer