Styrket gennem det utænkelige

Drabet på en sagsbehandler sendte en chokbølge gennem kontorerne på jobcenteret og rådhuset i Holstebro. Med en resolut og synlig indsats fra ledelsen er det dog lykkedes at føre kollegerne gennem chokket og ud på den anden side til hverdagen igen.

Skribentinfo

Klokken var 8.05 onsdag den 27. januar, da telefonen ringede på HR-chef Lene Dahlgaards kontor på Holstebro Rådhus. I den anden ende var afdelingschef på jobcenteret Elsebeth Dam Simonsen. Hun skulle hurtigt bruge nummeret til Falck Healthcares krisepsykologer. En medarbejder på jobcenteret var blevet overfaldet på parkeringspladsen, og hendes kolleger skulle have tilbud om krisehjælp.

Rygterne om, hvad der var sket, løb på rådhusets gange. Det havde været et voldsomt overfald. Nogle af kollegerne havde set det ske og var ilet til for at hjælpe.
Ud på formiddagen kom så den melding, der med ét sendte kommunen til tælling. Sagsbehandler Birthe Christiansen var død, dræbt af de knivstik, som hendes overfaldsmand havde tildelt hende.

”Så var situationen pludselig helt forandret. Der var ingen, der havde troet, at det var gået så galt. Før stod vi med en voldsom hændelse, vi skulle håndtere, nu stod vi med et drab og en mistet kollega,” fortæller HR-chef Lene Dahlgaard.

Skærmet for kontakt

Straks efter meldingen om drabet trådte kommunens øverste ledelse sammen for at aftale, hvordan den kaotiske situation skulle gribes an. Det blev besluttet, at kommunaldirektør Lars Møller skulle tage sig af al ekstern kontakt, særligt kontakt til pressen. For at lette presset på medarbejderne fik de fik hurtigt besked om, at de blot kunne henvise til Lars Møller, hvis de blev kontaktet af journalister.

Den interne koordinering stillede Helle Bro, direktør for Personale og Arbejdsmarked, sig i spidsen for sammen med cheferne i jobcenteret. Jobcenteret var blevet lukket allerede kort efter overfaldet, og da meldingen om Birthe Christiansens død indløb, besluttede ledelsen også at lukke rådhuset.

”Det var en god beslutning, viste det sig siden hen. Folk har givet udtryk for, at det var rart at blive skærmet for kontakt udefra,” fortæller Lene Dahlgaard.

Et fælles anliggende

Selv om jobcenteret og rådhuset var blevet lukket for borgerkontakt, fik ingen af medarbejdere lov til at tage hjem. Indstillingen var, at tragedien var et fælles anliggende, som man skulle hjælpe hinanden med at bearbejde. ´

Allerede i løbet af formiddagen kunne de direkte involverede få psykologhjælp takket være kommunens aftale om et akut kriseberedskab. Psykologen samlede medarbejdere og ledere på jobcenteret til en fælles snak og tog både før og efter fællesmødet flere individuelle samtaler med dem, der havde været tættest på.

”I løbet af dagen var både Helle Bro og Lars Møller også synligt til stede på de berørte afdelinger, og det er blevet opfattet meget positivt af medarbejderne. Det gav en vigtig fornemmelse af, at ledelsen tog hånd om situationen,” fortæller Lene Dahlgaard.

Mange berørte

Dagen efter drabet var jobcenteret fortsat lukket, så medarbejderne havde ro til at tale om, hvad der var sket. De medarbejdere, der havde behov for det, kunne desuden fortsat få hjælp fra psykologen fra Falck Healthcare.
For arbejdsmiljøkonsulent Karen Frost kom dagen dog primært til at handle om andre afdelinger end lige jobcenteret.

”De direkte involverede var der taget hånd om, så dagen derpå handlede i høj grad om at fange de perifert berørte, som man måske ikke lige får øje på med det samme. Derfor havde vi også bedt det lokale rådgivningsfirma AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS, som vi samarbejder med, om at stille med tre psykologer, i tilfælde af at der var nogen, som vi skulle have ’samlet op’. Det viste sig også, at vi fik brug for psykologhjælp. Der var både medarbejdere i andre afdelinger, der kendte Birthe privat og havde det svært af den grund. Og der var medarbejdere, som i arbejdsmæssige sammenhænge kendte ham, der var sigtet for drabet, og tænkte, at ’det kunne lige så godt have været mig, det var gået ud over’,” fortæller Karen Frost.

Ny barsk trussel

På jobcenteret var stemningen naturligt nok knuget dagen efter. Enkelte medarbejdere var skræmte og gav udtryk for, at de kunne fare sammen over en hævet stemme eller en høj lyd. Og for at gøre ondt værre blev to medarbejdere på rådhuset tirsdagen efter udsat for en voldsom trussel. En vred borger overfusede en ansat og truede med at give sin sagsbehandler ”samme omgang på parkeringspladsen” som Birthe Christiansen.

Fra chok til hverdag

Både Lene Dahlgaard og Karen Frost peger på, at ledernes håndtering af situationen og den store opmærksomhed på at tilbyde krise- og psykologhjælp har været afgørende for, at medarbejderne har kunnet komme godt igennem forløbet.

”Det har været vigtigt for personalet, at de tydeligt er blevet gjort opmærksomme på, hvordan vi ville følge op, og hvornår der for eksempel var mulighed for at få den næste samtale med en psykolog. På den måde kan man tage hjem med en følelse af, at der er blevet taget hånd om ens situation,” siger Lene Dahlgaard.

Netop den fornemmelse er vigtig for processen med at vende tilbage til hverdagen igen, efter at chokket har lagt sig.

”Det handler i høj grad om at tage individuelle hensyn. At ledelsen giver rum til, at man kan gå sig en tur eller sidde lidt uden at arbejde, hvis man har brug for det. Nogle dage går det måske okay, men så kan man få fat i et dokument, som minder én om Birthe, og så vender det hele tilbage. Det betyder meget, at ledere og kolleger giver hinanden plads til det,” siger Lene Dahlgaard.

Ledere må ikke glemmes

Lederne på de berørte afdelinger havde i tiden efter drabet travlt med at tage sig af deres medarbejdere. De skulle være den sikre hånd, som førte resten af flokken gennem stormvejret. En fare i den proces er dog, at lederne let kommer til at skubbe deres egne behov lidt til side, mener Lene Dahlgaard.

”Det er en udfordring at sikre, at der også bliver ydet støtte til chefer og ledere. De har været gode til at bruge hinanden, men vi har også gjort meget ud af at gøre opmærksom på, at tilbuddene om hjælp også gjaldt dem, og der er da også et par stykker, der har taget imod coaching fra psykologerne,” fortæller Lene Dahlgaard.

Der blev desuden arrangeret en gruppedebriefing, som nogle ledere deltog i, mens andre ikke følte, at de endnu havde overskud til at dele deres oplevelser med andre.
”De har forskellige behov, men vi skal bare være opmærksomme på, at vi ikke glemmer dem, og sørge for at få samlet op, når der er gået en tid,” siger Lene Dahlgaard.

Fokus på sikkerhed

Drabet på Birthe Christiansen skete ikke, fordi kommunens sikkerhedsforanstaltninger var mangelfulde, og den efterfølgende evaluering har ikke peget på, at noget kunne være gjort anderledes for at forhindre tragedien. Alligevel har drabet betydet, at flere afdelinger i kommunerne har kigget deres beredskabsplaner efter i sømmene for at sikre, at alt er, som det skal være.

”Det er nok meget naturligt, at man føler et behov for at gøre et eller andet, og det er en sund reaktion, at man lige vender tingene,” siger Lene Dahlgaard.

På jobcenteret betød det blandt andet, at overfaldsalarmerne hurtigt fik et eftersyn, og at den ændring af den fysiske indretning på jobcenteret, som allerede var planlagt, blev fremskyndet.
På rådhuset er der også kommet en ekstra fokus på sikkerhed, og der er blandt andet indkøbt flere overfaldsalarmer.

”Jeg tror ikke, at det gør den store forskel, men det skaber tryghed, og derfor tjener det et formål,” siger Karen Frost.

Styrket sammenhold

På jobcenteret og rådhuset er det igen blevet hverdag, men drabet på Birthe Christiansen har sat sine spor. Primært i form af tabet af en god ven og kollega, men der er der også positive elementer.

”Der har været en del medarbejdere og ledere – også fra andre afdelinger – som har meldt ud, at de synes, at hele efterforløbet er blevet tacklet flot, og at de er stolte over den måde, som kommunen har håndteret det på,” siger Lene Dahlgaard.

For de involverede medarbejdere på jobcenteret har drabet betydet, at de ufrivilligt har fundet ud af, at de kan klare sig igennem en krise.

”De havde et godt psykisk arbejdsmiljø på afdelingen inden, men jeg tror, at de er blevet styrkede i at tage vare på hinanden. Når de kan gøre det i så svær en situation, vil de også kunne klare meget andet,” siger Karen Frost.

DRABET I HOLSTEBRO
Onsdag den 27. januar blev den 56-årige teamleder og sagsbehandler Birthe Christiansen stukket ned på parkeringspladsen foran Jobcenter Holstebro. Hun var på vej på arbejde, da hun blev overfaldet.
Birthe Christiansen nåede selv at sige navnet på sin overfaldsmand, inden hun blev kørt til hospitalet, hvor hun kort efter døde.
Manden var en af hendes klienter, en 28-årig somalier, som var utilfreds med sin aktivering. Siden har dna-spor også koblet den drabssigtede mand til drabet.


Artiklen har tidligere været bragt i bladet konzens. Du kan læse hele bladet i elektronisk form her

Skribentinfo

Kommentarer