Succes kan ende som fiasko

Ledere er gode til at vende fejl til læring og udvikling. Desværre kniber det med at lære af deres succeser, selvom der er lige så meget lærdom at hente. Ironisk nok risikerer lederne derfor, at succes bliver til fiasko. Læs, hvordan du og din arbejdsplads kan bruge jeres succeser til at blive mere succesfulde.

Skribentinfo

Når tingene går godt, har mange ledere en tendens til at tro, at formlen på succes er fundet. Det handler blot om at gentage, hvad der gik godt sidste gang. Men gentagelse af tidligere succeser er ikke ensbetydende med en ny succes.

For at undgå at succes bliver til en fiasko, er det vigtigt at forstå, hvorfor ting sker, og hvorfor nogle processer medfører bestemte resultater. Den forståelse af læring kommer ikke automatisk. Man vælger bevidst at udfordre sin overbevisning, men kun når noget har slået fejl. Fejl giver altså motivation til at lære. Det er samme læringsproces, der skal indføres for at kunne lære af succeser.

Derfor er det svært at lære af succes

Forskere fra Harvard har set nærmere på, hvilke barrierer som påvirker mulighederne for at lære af succes. De har fundet frem til en afgørende årsag:

Mange ledere lider af den selvtilfredse bias. Det betyder, at de glemmer at undersøge, hvorfor en opgave eller oplæg blev en succes. Lederne og medarbejdere stiller altså ikke de spørgsmål, som kan udvide og udvikle viden i organisationen. Det skyldes, at succes øger ens selvtillid og selvtilfredshed, og derfor kommer ledere og medarbejdere ofte til at konkludere, at succesen alene skyldes deres talent eller strategi. Andre faktorer som f.eks. konjunkturer, held, modtagerens arbejdsmiljø eller tid overvejes overhovedet ikke. Det er selvfølgelig en god ting at tro på egne evner. Men for meget selvtillid kan få en til at tro, at udvikling og refleksion ikke er nødvendig, og konsekvensen bliver derfor, at man ikke undersøger, hvorfor en succes blev en succes.

Det handler derfor om at indføre en succes-praksis, der er inspireret af måden, man lærer af fejl. En sådan praksis kan sikre, at succes avler endnu mere succes, da der er skabt forståelse af, hvad der skabte succesen.

Opskriften på at lære af succes

Forskerne fra Harvard giver 3 gode råd, der er opskriften på at lære af succes. De 3 råd viser, hvordan du og din arbejdsplads på enkelt vis kan indføre en praksis, der gør det muligt at lære af succes.

3 gode råd

 1. Husk at undersøg årsagen
  Der er intet galt i at fejre succes, men efter det velfortjente glas champagne skal der også samles op. For når organisationen oplever en succes, skal den undersøges lige så grundigt, som hvis det var et nederlag eller fejl. På den måde sikres flere og fremtidige succeser, da grunden til succes er forstået. 
 2. Indfør systematisk projekt-evaluering
  Efter hver fodboldkamp sætter trænere og spillere sig ned og evaluerer kampen, ligegyldigt om man vandt eller tabte. Det samme skal gøres efter hver opgave med udgangspunkt i disse fire spørgsmål:
  a. Hvad var planlagt at lave?
  b. Hvad skete der i virkeligheden?
  c. Hvorfor skete det?
  d. Hvad skal gøres næste gang eller fremadrettet?
 3. Evaluer kort tid efter
  Når evalueringen falder kort tid efter opgaven, er det nemt at identificere grundene til en vellykket opgave. Problemet er, at der ofte går lang tid, og det kan derfor være svært at vide, hvad der ledte til succes eller fiasko. Det nytter ikke noget ikke at afholde en evaluering af et projekt et år, efter det er færdigt. Sørg for at foretage løbende evalueringer samt en evaluering af hele projektet indenfor en ordentlig tidsgrænse. Så er erindringen om projektet frisk.

 Kilde: Harvard Business Review ”The Failure Issue” April 2011

Læs mere
10 træk hos den succesfulde leder

Vend dine fejl til en succes

Ledelse der virker

Skribentinfo

Kommentarer