SWOT: Kend dine styrker og svagheder som leder

SWOT-analysen bliver traditionelt brugt til at kortlægge organisationers styrker og svagheder. Men du kan også bruge den til at blive klogere på dig selv og dit lederskab. Læs, hvordan du laver en personlig SWOT-analyse.

Skribentinfo

Den personlige SWOT-analyse hjælper dig til at fokusere på dine styrker og arbejde med dine svagheder. Derudover kan du blive klogere på, hvilke muligheder og trusler, du som leder står overfor.

Hvad er SWOT

SWOT er en forkortelse af de engelske ord:

Strengths = Styrker

Weaknesses = Svagheder

Opportunities = Muligheder

Threats = Trusler

SWOT-analysen er et strategisk værktøj til at identificere og analysere organisationens styrker og svagheder samt de muligheder og trusler, der er i omgivelserne. Læs mere om hvordan du laver en SWOT-analyse af din organisation her.

Få eksempler på spørgsmål du kan reflektere over de fire hjørner i en SWOT-analyse. Længere nede i artiklen finder du også et skema, du kan skrive dine svar ind i.  

Styrker

Dine styrker er de egenskaber ved dig, som gør dig bedre end dem, du sammenligner dig med.

 • Hvad gør du godt?

 • Hvilke fortrin har du, som andre ledere ikke har? Det kan fx være evner, uddannelse eller netværk.

 • Hvad vil din chef fremhæve som en styrke hos dig?

 • Hvad vil dine medarbejdere fremhæve som en styrke hos dig? 

 • Hvilke resultater er du mest stolt af?

 • Hvilke værdier tror du på og efterlever du, som andre ikke formår?

Forhold dig til spørgsmålene både ud fra dit eget perspektiv og ud fra, hvordan dem omkring ser dig. Prøv ikke at være for ydmyg eller genert – men vær så objektiv som muligt.

Hvis det er svært, så skriv en liste med dine personlige egenskaber. Nogle af disse vil sandsynligvis også være dine styrker. 

Tænk over dine styrker i relation til dem omkring dig. Hvis du for eksempel er god til tal, og dem omkring dig også er gode til tal, så er det højst sandsynligt ikke en styrke – men en nødvendighed at kunne.

Svagheder

Dine svagheder er områder, hvor du kan forbedre dig. Først når du kender dine svagheder, kan du gøre noget ved dem.

 • Hvad er du mindre godt til? 

 • Hvad vil din chef fremhæve som dine svagheder?

 • Hvad vil dine medarbejdere fremhæve som dine svagheder?

 • Hvilke opgaver prøver du at undgå, fordi du føler dig usikker?

 • Har du dårlige arbejdsvaner? Er du fx uorganiseret, er du dårlig til at håndtere travlhed, eller har du svært ved at uddelegere? 

 • Har du personlighedstræk, som holder dig tilbage i dit arbejde? Står du fx ofte i spidsen for møder, så vil det være en svaghed, at du bliver nervøs, når du skal tale foran en forsamling.

Forhold dig igen til spørgsmålene både fra et personligt perspektiv og et eksternt perspektiv. Tror du, at andre vil pege på svagheder, som du ikke selv vil?  

Muligheder

Dine omgivelser giver dig muligheder. Mulighederne opstår eksternt og er ikke noget, du som sådan har indflydelse på, men du kan bruge de muligheder, der kommer. Men for at kunne det, skal du være bevidst om dem. Det kan du blive ved at reflektere over følgende spørgsmål: 

 Sker der forandringer på dit område, som du kan drage nytte af?

 • Kan du skabe et netværk med strategisk vigtige kontakter, der kan hjælpe dig eller tilbyde dig rådgivning?

 • Hvilke tendenser ser du i din organisation, og hvordan kan du drage nytte af dem? 

 • Er der et behov i din organisation, som ingen indfrier? 

 • Er der klager fra borgere, hvor du kan skabe muligheder for dig selv ved at finde løsninger? 

 • Er der netværksarrangementer – såsom kurser, konferencer eller andet, du kan deltage i, som kan åbne nye døre for dig?

Kig på dine styrker – er der nogle af dem, der giver nye muligheder? Kig også på dine svagheder. Hvordan kan dine svage sider give dig nye muligheder, hvis du arbejder med dem? Er der fx et projekt, du kan blive leder for eller andet, som kan styrke dine svagheder – fx at tale foran en stor forsamling? 

Trusler

 • Du skal kende til mulige trusler i dine omgivelser, som kan påvirke dine muligheder. 

 • Hvilke forhindringer står du overfor på arbejdet?

 • Er der nogle af dine kollegaer eller medarbejdere, som er på udkig efter dit job?

 • Er dit arbejde eller kravene, der stilles til dig, under forandring?

 • Truer udviklingen i teknologien din position? 

 • Er der noget, som forhindrer dig i at nå dine mål? Noget på arbejdet eller i privatlivet?

 • Hvilke trusler udsætter dine svagheder dig for?

Ved at reflektere over spørgsmålene kan få andre perspektiver på problemerne og opdage løsninger til konkrete problemer. 

Eksempel på en personlig SWOT-analyse

 Styrker
 • Jeg er meget idérig og hjælper mine medarbejdere med faglige input og sparring ved problemer i forbindelse med deres arbejde.

 • Jeg er god til at kommunikere med mine medarbejdere.

 • Jeg har en evne til at stille de rigtige spørgsmål for at finde frem til den rigtige løsning.

 • Jeg er motiveret, og det smitter af på mine medarbejdere. 

Svagheder

 • Jeg er utålmodighed og har brug for at se resultater hurtigt. Nogle gange går det for stærkt.

 • Jeg bliver stresset, hvis der er for meget at lave, og jeg ikke ser resultater.

 • Jeg undgår at tage ordet i store forsamlinger, fordi jeg bliver nervøs. 

Muligheder

 • Alle kommunens ledere skal på kursus. Det kan give mig et netværk med andre ledere og give mig viden om, hvordan jeg løser de udfordringer, jeg står med på jobbet.

 • Min afdeling skal fusioneres med to andre afdelinger, og lederen er endnu ikke fundet. Det kan blive min mulighed for at få erfaring med at lede et større antal medarbejdere.

 • Der søges efter en projektleder til et tværgående projekt i kommunen. Det kan styrke mine kompetencer i forhold til tværfagligt samarbejde.

Trusler

 • I forhold til mig, er John, min lederkollega, er bedre til at tale for sin sag end jeg i forvaltningen.

 • På grund af meget sygdom blandt mit personale, består meget af mit arbejde i at slukke brande.

 • Der er rygter om, at små institutioner i kommunen skal lægges sammen – jeg ved ikke, hvilke konsekvenser det har for mig eller mine medarbejdere

 

SWOT skema

I skemaet kan du skrive dine styrker, svagheder, muligheder og trusler. Prøv at finde fem til hver – gerne flere. Du kan downloade skemaet og printe det her.

Målet med en personlig SWOT-analyse er at gøre dig mere bevidst om, hvad du gør godt som leder – det der gør dig til noget særligt, og få kortlagt dine svage sider, så du kan forbedre dine svagheder og blive en bedre leder. 

Læs også

Få styr på styrker og svagheder

Sådan præsenterer du forandringer

Hvad Kotter kan lære os om forandringsledelse

 

Skribentinfo

Kommentarer