Tag kampen op mod vold

Vold og trusler er et alvorligt arbejdsmiljøproblem på mange offentlige arbejdspladser. En ny kampagne skal udbrede viden om, hvordan du forebygger og håndterer vold og trusler på arbejdspladsen.

Skribentinfo

Videncenter for Arbejdsmiljø har igangsat en ny kampagne for at rette opmærksomheden og forebygge vold og trusler på offentlige arbejdspladser. På hjemmesiden kan du bl.a. finde viden og værktøjer til, hvordan vold kan forebygges og håndteres på arbejdspladsen.

”Mange offentlige ansatte oplever, at de bliver udsat for vold eller trusler, når de er på arbejde. Mange arbejdspladser har allerede en god voldspolitik, men kampagnen kan være en anledning for ledelse og medarbejdere til at drøfte, om voldspolitikken stadig passer til arbejdspladsen, og om der er behov for at revidere nogle af de eksisterende procedurer”, siger centerchef Hannah Maimin Weil fra Videncenter for Arbejdsmiljø og fortsætter:

” Håbet er, at kampagnen kan være med til at give arbejdspladserne inspiration og øge opmærksomheden på forebyggelse og håndtering af vold og trusler i de udsatte brancher”.

Hvad kan du gøre for at forhindre vold og trusler på arbejdspladsen? 

De mange tragiske episoder i medierne den seneste tid har været med til, at vi i højere grad har fået øjnene op for vold og trusler på arbejdspladsen. Forsker Lars Peter Sønderbo Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning påpeger, at vi desværre nok ikke kan undgå voldsepisoder, men at man som leder kan igangsætte flere tiltag for at forebygge volden på arbejdspladsen.

”Først og fremmest er det vigtigt, at du er proaktiv i forhold til at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen. Registrering af voldelige episoder giver bl.a. lederen et værktøj til at blive bedre rustet til at håndtere voldelige episoder i fremtiden”, siger Lars Peter Sønderbo Andersen.
 
Registreringen skal bruges til at analysere de voldsepisoder, der har fundet sted på arbejdspladsen. Ved at analysere, hvad der er sket, kan det være med til at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen. Lars Peter Sønderbo Andersen påpeger dog, at den organisatoriske læring skal bruges til at finde viden og årsager til volden og ikke til at give nogen skylden for, at der opstod vold.

”Det er vigtigt, at du som leder opfordrer dine medarbejdere til at registrere tilfælde af vold og trusler på arbejdspladsen, og det skal være nemt at registrere det”,  siger Lars Peter Sønderbo Andersen.

Lars Peter Sønderbo Andersen påpeger samtidig, at det er vigtigt, at du følger op på voldsepisoder og dermed viser omgivelserne, at du som leder er optaget af, hvad der skete, og at det faktisk godt kan svare sig at registrere trusler og vold på arbejdspladsen.

Fakta om kampagnen

Den nye kampagneside er første led i kampagnen, som er rettet mod offentlige arbejdspladser. I foråret 2012 udvikles kampagneaktiviteter i samarbejde med de faglige organisationer. Der er indgået aftale på det offentlige område om vold, mobning og chikane, og siden 2010 har alle offentlige arbejdspladser været forpligtet til at have retningslinjer for indsatsen mod vold i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Kampagnen er et led i udmøntningen af en trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter på det offentlige område og Regeringen


Læs også

Hvad er krisesamtaler?

Du skal forebygge mobning

Skribentinfo

Kommentarer