Tag temperaturen på jeres sociale kapital

Effektiv ledelse handler om at vælge de rette mål at styre efter. Og her kan det betale sig at rette fokus mod den Sociale Kapital. Sådan lyder et af budskaberne i Væksthus for Ledelses publikation ’De skjulte velfærdsreserver’. Læs, hvordan I retter fokus på den sociale kapital og tag temperaturen på, hvor høj eller lav den er i dit team eller organisationen.

Skribentinfo

Den korteste vej til høj effektivitet er sjældent at piske alle ledere og medarbejdere til kun at tænke på høj effektivitet. Hvis man i stedet fokuserer på at skabe høj social kapital, vil man ofte opleve, at effektiviteten følger med.

Kort om social kapital

Social kapital er en måde at forstå, måle og tale om alt det, en organisation kan udrette i kraft af gode relationer mellem medarbejdere og ledere. Ved at satse på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven kan virksomheder både øge medarbejdernes trivsel og højne kvalitet, produktivitet og innovationsevne. Udsigten til de gevinster har fået social kapital højt op på mange lederes dagsorden.

Læs mere om social kapital her


Find selv ud af hvordan

Tage Søndergård, som er en af bidragsyderne til publikationen ’De skjulte velfærdsreserver’, advarer mod at gøre opgaven med at øge den sociale kapital for kompliceret eller skematisk. Han mener, at det ligger inden for enhver leders handlefrihed selv at finde vejen til, hvordan de øger den sociale kapital blandt deres medarbejdere.

Social kapital er nemlig ikke et nyt færdigpakket ledelseskoncept. Som leder skal du finde dine egne måder at udvikle og udnytte de skjulte reserver på.

”Hvis man med drejebøger, værktøjskasser osv. begynder at beskrive meget konkret og detaljeret, hvad lederne skal gøre for at øge den sociale kapital, tager man i virkeligheden lederskabet fra dem”, påpeger han desuden.

Verdens korteste spørgeskema

En generel erfaring vil han dog gerne give: Det er ofte et godt redskab at måle den sociale kapital. Målingerne kan dels være med til at skabe større motivation i arbejdet med social kapital, og dels være med til at åbne både dine og medarbejdernes øjne for, hvor i organisationen der især er brug for at sætte ind.

Hvis du vil have fokus på jeres sociale kapital, kan du derfor starte med, hvad der kaldes ”Verdens korteste spørgeskema”, der stiller fire spørgsmål til medarbejderne om, hvordan de oplever tillid og retfærdighed.
  
Arbejdet med social kapital slutter selvfølgelig ikke her. Det er blot en start, og det skal følges op med relevante handlinger i forhold de resultater, der fås. 

Artiklen bygger på publikationen ’De skjulte velfærdsreserver – viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital’. Du kan bestille publikationen her 

Læs desuden:

Guide til social kapital

Bestil og download publikationen gratis her

Skribentinfo

Kommentarer