Test af dine lederkompetencer

Er du fremragende til at have relationel forståelse og er du gennemsnitlig i forhold til at insistere på din delegering? Test dig selv på de fem kernekompetencer fra "Ledere der lykkes" herunder.

Skribentinfo

Du får mest ud af denne test, hvis du er hudløs ærlig. Tænk over hvordan du handler i din daglige ledelsespraksis og sæt kryds ud for det udsagn, som du synes passer bedst af de tre udsagn. 

A. Relationel forståelse

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
1. Jeg opdager problemer og mislyde i organisationen, men reagerer ikke altid på dem eller søger af og til at bortforklare dem.
2. Jeg har vanskeligt ved at håndtere mine medarbejderes følelsesmæssige frustrationer og udladninger.  
3. Jeg afsøger konstant omgivelserne for stemninger og for relationer, der ikke fungerer. Den indsigt bruger jeg til at forsøge at skabe mest mulig opbakning om løsninger.

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
4. Jeg opdager ikke andres signaler – jeg kommer også til at misforstå signalerne.
5. Jeg prioriterer højt at bruge tid og energi på at sætte sig ind i hver enkelt persons følelser og behov.
6. Jeg forsøger at rumme alle de forskellige medarbejderes frustrationer, men jeg kan af og til føle mig lidt trængt af det.

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
7. Jeg forsøger at tilsidesætte mine egne følelser og synspunkter, når andre har problemer. Det gør det også nemmere for mig at lytte.
8. Jeg får ikke altid afstemt brug af personlig og fortrolig information med de involverede parter.
9. Jeg optræder nærværende og er opmærksom, når situationen kræver det. Men ind i mellem kobler jeg også fra.

B. Tillidsvækkende sparring

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
10. Jeg er optaget af, at mine medarbejdere løbende får udviklet deres faglige og personlige kompetencer.
11. Jeg har en tendens til kun at bruge medarbejderne til det, de kan i forvejen og ikke hjælpe dem i gang med nye ting.
12. Jeg er god til at give sparring på tomandshånd. Men jeg bryder mig ikke om at sidde overfor hele personalegruppen på én gang.

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
13. Jeg opleves nok af medarbejderne som vanskelig at træffe, fordi jeg sjældent er til stede.
14. Jeg sørger for at fordele min tid mellem arbejdspladsen og møder og aktiviteter ude af huset.
15. Jeg prioriterer højt at være fysisk til rådighed for medarbejderne – jeg fravælger gerne møder og andre eksterne aktiviteter, når det er muligt. De skal vide hvor jeg er, og hvornår de kan få mig i tale.

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
16. Jeg hilser imødekommende på mine medarbejdere, som jeg møder på min færden, men sørger ikke aktivt for at have kontakt med alle medarbejdere i løbet af en arbejdsdag.
17. Jeg hjælper gerne en medarbejder med at nedbryde et problem til forståelige dele – eller med andre ord. Hjælper med at bide elefanten over i mindre bidder.
18. Jeg får ikke altid fulgt op på sparringsamtalerne med medarbejderne som lovet. Jeg kan også glemme ar spørge opfølgende til medarbejdernes aktiviteter.

C. Konfronterende intervention

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
19.  Jeg tager fat i problemer, men først efter en vurdering af situationen. Jeg søger af og til efter konsensusløsninger eller forståelse, hvor dette ikke er hensigtsmæssigt. Det skyldes, at jeg helst sikrer mig opbakning eller skal samle mig lidt før, jeg tager de kritiske konfrontationer.
20. Jeg udsætter eller undgår helt de kritiske samtaler. Jeg kommer også til at irettesætte på en underforstået og utydelig måde – eller nogle gange lader jeg bare stå til.
21. Jeg tager hurtigt fat i ubehagelige og kritiske ting på en konstruktiv måde og konfronterer mine medarbejdere og andre ved uoverensstemmelser mellem tale og handling.

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
22. Mine medarbejdere er usikre på, hvordan jeg vurderer deres kvaliteter og arbejdsindsats.
23. Jeg er velovervejet i mine tilbagemeldinger til andre, men jeg mister derfor af og til muligheden for at give øjeblikkelig feedback. Medarbejdere og kolleger har dog for det meste en fornemmelse af, hvordan jeg vurderer en situation eller arbejdsindsats.
24. Jeg giver tydeligt udtryk for mine værdier og vurderinger. Jeg tror, medarbejderne oplever det som både klart og fair. Medarbejderne ved hvordan jeg har det med dem hver især, og jeg håber bestemt, at de har tillid til, at jeg ikke skjuler eller gemmer på utilfredshed.

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
25. Jeg reagerer hurtigt og spontant på problemerne. Men nogle gange virker jeg måske lidt skræmmende eller overvældende på mine omgivelser.
26. Jeg udfordrer fordomme og fastlåste positioner hos andre. Nogle gange spiller jeg bevidst ”tykhovedet” for at få medarbejderne til selv at forklare, hvorfor det er, de fx ikke kan arbejde sammen på tværs af faggrænserne.
27. Jeg bliver irriteret over uhensigtsmæssig adfærd – men får ikke altid lige fugt op det.

D. Insisterende delegering

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
28. Jeg uddelegerer gerne mange opgaver, men jeg har også en tendens til at beholde usædvanlige opgaver i en snæver kreds af medarbejdere.
29. Jeg udfordrer hele tiden defensive arbejdskulturer ved at insistere på, at medarbejderne tager ansvar og påtager sig ejerskab til opgaver og arbejdstilrettelæggelse.
30. Jeg opgiver delvis delegering og påtager mig nok for mange opgaver selv. Jeg resignerer over for mine medarbejderes modvilje mod at påtage sig opgaver eller ansvar.

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
31. Jeg delegerer opgaver og ansvar og søger at udnytte medarbejdernes ressourcer og skabe udvikling. Men jeg opgiver af og til, hvis det kræver for meget energi at insistere.
32. Jeg sørger hele tiden for ikke at overtage ansvar og opgaver, der er overdraget til medarbejdere eller omgivelser, men ændrer dog også ansvarsfordelingen, hvis situationen gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Jeg forsøger konsekvent at holde medarbejdere og andre op på opgaver og aftaler.
33. Jeg tilpasser mig den defensive arbejdskultur, der er her på stedet og er nok holdt op med at kæmpe for noget andet.

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
34. Som udgangspunkt uddelegerer jeg ikke opgaverne for medarbejdernes skyld. Men fordi jeg mener, det giver den bedste opgaveløsning på den lange bane.
35. Når jeg har uddelegeret en opgave, får jeg nok ikke altid bagefter fulgt op på aftalerne.
36. Nogle medarbejdere orker jeg ikke insistere i min delegering overfor. Det har jeg forsøgt mig med men uden held.

E. Rodfæstet under pres

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
37. Når det virkelig gælder, står jeg fast på vigtige principper og holdninger over for såvel medarbejdere som politikere, overordnede og andre.
38. Jeg har nok lidt svingende og uforudsigelige reaktioner under pres. Jeg er kommet til at bryde fortrolighed og aftaler, hvis en situation spidser til.
39. Jeg søger at tage de nødvendige kampe og diskussioner med mine omgivelser. Jeg melder ud om min holdning til tingene og har intention om at gøre det rigtige, men jeg kan godt bøje af efter pres.

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
40. Der er jævnligt uoverensstemmelser mellem det, jeg siger – fx internt og eksternt eller op og ned i organisationen.
41. Jeg forsvarer udsatte medarbejdere eller brugere åbent på trods af omfattende modstand fra fx politikere, overordnede eller andre interessegrupper.
42. Jeg vælger en gang imellem at acceptere, at der er uoverensstemmelse mellem, hvad der bliver sagt (opad i organisationen) og faktisk udført (nedad).

Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis.
43. Jeg vælger nogle gange at alliere mig med lederkolleger eller overordnede.
44. Jeg kan godt finde på at kritisere og kværulere uden at tage konsekvensen af min utilfredshed.
45. Jeg søger inspiration og hjælp, når jeg stor overfor en stor udfordring. Men jeg beslutter selv relevante og kritiske initiativer.

Er du en leder der lykkes?

Efter du har lagt dine resultater sammen, kan du se se, om du er en leder, der:

  • udøver kernekompetencerne fremragende
  • udøver kernekompetencerne gennemsnitligt
  • udøver kernekompetencerne med besvær

 

spørgsmål fremragende gennemsnitligt med besvær
1   x  
2     x
3 x    
4     x
5 x    
6   x  
7 x    
8     x
9   x  
10 x    
11     x
12   x  
13     x
14   x  
15 x    
16   x  
17 x    
18     x
19   x  
20     x
21 x    
22     x
23   x  
24 x    
25   x  
26 x    
27     x
28   x  
29 x    
30     x
31   x  
32 x    
33     x
34 x    
35     x
36   x  
37 x    
38     x
39   x  
40     x
41 x    
42   x  
43   x  
44     x
45 x    
I alt = fremragende = gennemsnitlig = med besvær

Skribentinfo

Kommentarer