Tjeklisten til kommunikationsplanen

Listen er ikke udtømmende, men kan være god at have, når du sidder med jeres kommende kommunikationsplan foran dig.

Skribentinfo

En kommunikationsplan bør beskrive:

 1. Kort rids af baggrund

 2. Overordnede budskaber

 3. Mål for kommunikationen

 4. Analyse og prioritering af interessenterne

 5. Beskriv valg af målgruppe(r) - delbudskaber

 6. Medier/værktøjer.

 7. Tidsplan

 8. Budget

 9. Succeskriterier, som kan evalueres og måles

I praksis vil man i sin planlægning bevæge sig frem og tilbage mellem de enkelte punkter.

1. Overordnede budskaber

 • Produktpræsentation

 • Holdninger

 • Politiske budskaber

 • Faglig viden

 • Imagebærende budskaber

2. Kommunikationsmål

 • Bestemt kendskabsgrad

 • Holdningsændringer i målgrupper

 • Adfærdsændring, køb eller lign.

 • Medføre bestemte beslutninger etc.

3. Prioritere interessenterne

 • Find ud af, hvem de er - tegn fx en cirkel rundt om problemet og list alle op, som har interesse i sagen. Husk baglandet fx medarbejdere og politikere.

 • Prioriter primære - sekundære – potentielle interessenter

 • Hvad er deres interesser i sagen?

 • Nogle interessenter er også kanaler for kommunikationen (for eksempel medier)

 • Findes der mulige alliancepartnere blandt interessenterne - for eksempel andre, som beskæftiger sig med samme problemstilling?


4. Målgrupper og delbudskaber

 • De vigtigste målgrupper

 • Delbudskaber til de enkelte målgrupper

Afhænger af formålet med kommunikationen og kendskabet til målgruppen(erne).

5. Medier/kanaler

 • Massemedier - trykte/elektroniske - lokale/landsdækkende

 • Intern kommunikation

 • www

 • Aktiviteter, events mv.

 • Udstillinger, gå-hjem-møder mv.

 • Ambassadører (kan I bruge andre opinionsdannere til at sælge budskaberne)


6. Tidsplan

 • Tidsforløbet for en kampagne og dele af den.

 • Det totale tidsforbrug - både intern og ekstern tid

Også for interne projekter er det klogt at lave en anslået tidsplan for at dokumentere sit eget tidsforbrug og kunne anslå andres forbrug, hvis de er en del af projektet.


7. Budget

 • Forbrug af interne ressourcer

 • Produktion af materialer

 • Media

 • Rejseomkostninger

 • Særlige projektomkostninger


8. Succeskriterier (de skal være realistiske og skal afspejle målene)

 • Mål fx kendskabsgrad

 • Konkrete beslutningsændringer

 • Holdningsændringer

 • Medieomtale

Artiklen er publiceret første gang i juli 2006. Vi har ændret datoen på artiklen, fordi den ellers ville være blevet slettet i forbindelse med oprydning på Lederweb.

Skribentinfo

Kommentarer