Topledelse - Ledelse i fællesskab

Kommuner og regioner har valgt vidt forskellige veje gennem det seneste års store arbejde med at fusionere og flytte opgaver imellem sig. Alligevel har de mødt mange af de samme udfordringer undervejs.

Skribentinfo

I Væksthus for Ledelses projekt Ledelse i fællesskab har topledere fra Region Sjælland samt Næstved, Fredensborg og Syddjurs kommuner undervejs delt erfaringer om én af deres centrale ledelsesudfordringer.

Deres projekter sætter på hver deres måde et særligt fokus på topledelsens opgave, rolle og værktøjer i forbindelse med at etablere et fælles sprog for organisering, styring og ledelse i de nye kommuner og regioner.

De fire projekter har alle kæmpet med det vilkår, at mange udviklings processer nødvendigvis må foregå parallelt.
De fleste af dem har haft en tværgående og strategisk arbejdende direktion som ideal – men ikke altid som en realitet. Og så har ingen af projekterne kunnet realiseres uden at involvere henholdsvis politikere og resten af organisationen. De åbne spørgsmål har været hvordan, hvornår og hvor meget?

Formålet med Væksthusprojektet var, at deltagerne skulle følge og udfordre hinandens projekter. Men også at dele erfaringerne fra denne proces med topledelser i andre kommuner og regioner, som for størstedelens vedkommende har været igennem lignende forandringer.

Målet har ikke været at drage fælles konklusioner på tværs af de forskellige projekter. Alligevel kan der skimtes en rød tråd i deltagernes søgen efter netop deres måde at være topledelse på. Den kan kaldes ”fair proces”. Det vil sige, at man tilrettelægger sine forandringsprocesser, så de berørte oplever sig hørt og taget alvorligt. Sådan at selv de, der er uenige i resultatet, kan anerkende, at vejen dertil foregik på en reel og rimelig måde.

Dette tema kan spores i alle fire artikler i dette hæfte – én om hver af de deltagende organisationers erfaringer.

Forhåbentlig vil de tjene til inspiration for andre topledelser, der står over for at skulle skabe fornyelse i fællesskab.

Ledelse i fællesskab er gennemført i regi af Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KTO, KL og Danske
Regioner. Samarbejdets formål er at skabe bedre grundlag for god offentlig ledelse.

Skribentinfo

Kommentarer