Topledere viser vej ud af velfærdskrisen

Det kræver risikovillighed, fokus på kerneydelsen og samarbejde at få løst velfærdssamfundets udfordringer. Sådan lyder nogle af buddene fra en række af Danmarks topledere. I et nyt magasin fra Væksthus for Ledelse giver toplederne deres indsigt, erfaringer og viser nye veje ud af krisen.

Skribentinfo

I magasinet: ”Maskinrummet – hvor er velfærdssamfundet på vej hen?” giver Margrethe Vestager, Ritt Bjerregaard, Anders Eldrup, Mogens Lykketoft og en række andre politikere og topledere fra det offentlige og det private erhvervsliv deres bud på, hvad der sker i – velfærdssamfundets maskinrum – set fra deres perspektiv.

Velfærdsamfundet er kommet for at blive. Det er der enighed om blandt toplederne. Der er også enighed om, at velfærdssamfundet befinder sig i en krise, som kun kan løses med markante ændringer. Og det kræver ledelse. En ledelse, der er tilpasset de nye udfordringer.

Ifølge Per Christiansen, regionsdirektør i Region Nordjylland ligger der en udfordring i at omstille organisationerne til at tænke nyt: 

"Man er mere optaget af stykprisen på en ydelse og tænker mindre i helheder og sammenhænge… Men det løser ikke på sigt problemet, når der mangler ansatte, goder og penge. Så er du nødt til at tænke nyt. Vi kan ikke blive ved med at effektivisere."

Der er en gennemgående opfattelse af, at der er et behov og en mulighed for, at vi tænker velfærdssamfundet anderledes, end vi plejer i forhold til de udfordringer, vi står over for. I magasinet tages udfordringerne op og nye løsninger udledes med udgangspunkt i succesfulde cases.

Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune udtaler:

”En kommune i dag er en del af noget større. Det gode råd må derfor være: Husk nu at bruge en masse tid på samarbejdet mellem din kommune og omgivelserne. Du kan næsten kun bruge for lidt tid på den indsats.”

Desuden anbefaler Jørgen Krogh, direktør i Herning Kommune et tættere samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet, når de nye løsninger skal findes. Andre peger på at det er kompetenceudvikling, en tydelig og levende strategi og et opgør med nulfejlskulturen, der skal føre velfærdssamfundets ud af dets nuværende krise.

 

Citater fra magasinet

Lars Wilms, kommunaldirektør i Egedal Kommune:

Vi skal holde op med at italesætte det offentlige som et supermarked eller en butik, men mere som et fællesskab. Vi må væk fra det med opsparing og ret.

Magrethe Vestager, Økonomi- og indenrigsminister:

Det positive kunne være, at fejlene bliver set, og vi kan lære af det. Der sker fejl under alle omstændigheder. Vi har ikke en nulfejlskultur, vi har en nulfejlsillusion.

Per Hansen, næstformand i Djøf og afdelingschef i Undervisningsministeriet:

Det er altid sjovt at stå på badebroen, når solen skinner, og folk klapper. Men de offentlige ledere skal også kunne stå på badebroen, når stormen raser, og kritikken hagler ned.

Michael Christiansen, bestyrelsesformand i DR:

Velfærdsstaten og velfærdssamfundet som idé og projekt vil ikke blive rokket. Men det befinder sig i en relativt alvorlig krise. Man kan diskutere dybden af den, men set fra mit synspunkt er det en relativ alvorlig krise. Den består af tre dele. For det første er et finansieringsproblem… For det andet har den offentlige sektor utroligt svært ved at lede sig selv i disse år… Den tredje del af velfærdssamfundets krise er, at 80 % af den offentlige sektor er bemandet af kvinder, og om 10 år vil det være 90 %.

Ritt Bjerregaard, forhenværende overborgmester, minister og EU-kommissær:

Vi har i dag en meget stor middelklasse, som mener, at de har ret til en række ydelser. Vi er forbi den tid, hvor ydelser var til alle de, som i særlig grad trængte.

Væksthus for Ledelse vil med magasinet inspirere og opfordre topledere i det offentlige til at dele erfaringer og nye løsninger.

Download eller bestil magasin

Du kan bestille eller downloade magasinet gratis her

For yderligere information kontakt:

Jacob Møller, KL, jcm@kl.dk, 3370 3574
Mette Marie Langenge, HK/Kommunal, mette.marie.langenge@hk.dk, 3330 4340
Lene Viinberg, Danske Regioner, lev@regioner.dk, 3529 8286
Käthe Munk Ryom, AC, kmr@ac.dk, 2249 5866

Skribentinfo

Kommentarer