Væksthuset undersøger nye ledelsesstrukturer

Væksthus for Ledelse igangsætter nyt projekt, som undersøger erfaringerne med de nye strukturer på dagtilbudsområdet.

Skribentinfo

I 2007 viste en undersøgelse fra Væksthus for Ledelse at to ud af tre kommuner havde besluttet eller havde planer om at ændre deres ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

De nye strukturer skulle styrke ledelsen, især den faglige ledelse, for at skabe fokus på udvikling af kerneydelsen og dermed kvaliteten i dagtilbuddene. Målet var at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse af de eksisterende midler.

Der opereres typisk med følgende 5 ledelsesmodeller, nogle gange flere i samme kommune:

1. Traditionel institutionsledelse

2. Sammenlagt institutionsledelse

3. Netværksledelse 

4. Områdeledelse 

5. Distriktsledelse

Væksthus for Ledelse vil nu følge op på den tidligere undersøgelse for at få et opdateret billede af de ledelsesmodeller, kommunerne arbejder med.

Morten Eiler Hansen (BUPL), projektleder fortæller om projektets formål:

- Der er sket utrolig meget på dagtilbudsområdet de seneste år. Det er vigtigt at vi får et aktuelt overblik og får dokumenteret de overvejelser og de erfaringer, der ligger til grund for kommunernes valg af ledelsesmodel. Det giver også en nyttig viden, der kan bruges af dem, som står over for at skulle ændre deres struktur.

Projektet efterspørger erfaringer med forandring af ledelsesstrukturen – både af de kommuner, der har gennemført forandringerne og af de kommuner, som påtænker at arbejde med forandringerne. Derfor er der udsendt spørgeskema til direktører og forvaltningschefer med ansvar på dagtilbudsområdet i alle landets kommuner.

Projektet forventer at have de første resultater klar i slutningen af februar 2011.

Har du spørgsmål eller input til projektet kan du kontakte Trine Sonne (KL) eller Morten Eiler Hansen (BUPL)

Læs også

Download publikation med oversigt over de fem modeller

Skribentinfo

Kommentarer