Vælg din innovationsrolle og led mere effektivt

Er du lederen der selv kommer med alle idéerne, eller sætter du rammerne for dine medarbejderes idéer? Ved at gøre det tydeligt for dine medarbejdere, hvilken innovationsrolle du er, undgår du forvirring og skaber rum til kreativitet. Lær her hvordan du vælger, og hvordan du skal lede ud fra det.

Skribentinfo

Overordnet er der to typer innovationsledere. Det er instruktøren og produceren.

Instruktørlederen har brug for hjælp til at realisere sin vision og har derfor brug for følgeskab. Når hun viser vejen, skal hendes medarbejdere hjælpe med, at organisationen når derhen.

Producerlederen har brug for, at medarbejderne eksperimenterer og udvikler de kreative idéer, som lederen derefter kan danne sig et overblik over relevansen af og sætte dem i spil i forhold til organisationens strategiske målsætninger.

Find ud af hvilken lederrolle du er

Som ansvarlig for en innovationsproces skal du vide, om din styrke er at have den kreative idé, som instruktøren, eller det strategiske og procesmæssige overblik, som produceren. Du kan godt være instruktør indenfor et område og producer indenfor et andet. Begge roller kan være lige succesfulde i forhold til resultatet. Men der er forskel på, hvordan du skal lede innovationen.

Hvis du er en instruktørleder, kan du typisk svare ja til disse spørgsmål og skal derfor være opmærksom på følgende i din ledelse:

1. Først og fremmest er du drevet af ønsket om at udvikle.
Derfor skal du sørge for, at have medarbejdere på holdet, der kan sikre stabilitet og ansvarlighed i forhold til aftaler og økonomi.

2. Du ved, hvor du vil hen med det område, du arbejder med.
Derfor skal du formulere dine mål klart for dine medarbejdere, så de kan bruge deres engagement og kreativitet på målene.

3. Du får solgt ideer opad i systemet ved at tale engageret og meningsfuldt om dem.
Derfor skal du sørge for at have folk omkring dig, der kan hjælpe med at konkretisere dem og underbygge dem med data.

Hvis du er en producerleder, kan du typisk svare ja til disse spørgsmål og skal derfor være opmærksom på følgende i din ledelse:

1. Du sætter mål og arbejder dig rationelt hen imod dem.
Derfor skal du sørge for at have medarbejdere, der udfordrer dine ideer, så I kommer et spadestik dybere i forståelsen af problematikken og reelt forbedrer et område.

2. Du ved, at det område, du arbejder med skal udvikles, men er åben overfor andres idéer til hvordan.
Derfor skal du finde engagerede og kreative mennesker og præsentere dem for den ramme, som du vil have, at de skal udvikle innovative løsninger indenfor.

3. Du sælger idéer opad i systemet ved, at du kan se manglerne i de måder, I arbejder på nu.
Derfor skal du sørge for at forbinde det, du ser, med de visioner, som er formuleret i organisationen eller de potentialer, som dine medarbejdere er optagede af. På den måde bliver dit arbejde hjulpet fremad af større udviklingsbevægelser.

Vis dine medarbejdere hvem du er

Når det er uklart for dine medarbejdere, om du indtræder i producerlederrollen eller instruktørlederrollen, så ved de ikke, om de skal investere sig selv kreativt eller ej. Hvis de fx ved at de skal komme med ideer, men i virkeligheden skal understøtte realiseringen af din ide, så kan de føle at deres energi er spildt. Det skaber unødige konflikter, som intet har at gøre med kvaliteten af din vision, men udspringer af en følelse af ikke selv at blive taget alvorligt.

Sådan leder du som instruktør eller producer

For at undgå forvirring blandt dine medarbejdere, så hold dig til én ledelsesstil. Her er fem råd om, hvordan du gør som henholdsvis instruktør og producer:

5 råd til instruktøren

1. Vær en rollemodel i det kreative arbejde og den kreative arbejdsform.
2. Tør at tage chancer selvom det indebærer muligheden for at begå fejl.
3. Formuler dine visioner, vær engageret og funger som en faglig interesseret sparringspartner for dine medarbejdere.
4. Udfold nye visioner, spræng rammerne for forståelse og praksis indenfor dit område og inspirere dine medarbejdere til at følge trop.
5. Bed dine medarbejdere om at løse opgaver indenfor afgrænsede områder.


5 råd til produceren

1. Led ved at markere rammerne omkring innovationsarbejdet, coache og udfordre teamet.
2. Formidl de regler, der er for det kreative arbejde og støt processen ved at varetage rammerne.
3. Tag ansvar for, at I kommer i hus med projektet og coach og inspirer medarbejderne til at vove mere.
4. Skab udfordrende rammer, sammensæt de bedste hold og se, hvordan projektet kan understøtte politiske og ledelsesmæssige målsætninger.
5. Bed dine medarbejdere om at bruge deres faglighed og engagement til at udvikle større sammenhængende visioner for et område.

Læs mere:

Artiklen er baseret på bogen: 10 gode råd om innovationsledelse

Her er den bedste ide til forandring

8 don’ts når ideerne skal slippes løs

 

Skribentinfo

Kommentarer