Værdier som ledelsesværktøj

Personlige værdier er vigtige for mennesker og danner baggrund for motivation af medarbejdere i organisationen. I artiklen finder du et værktøj til at arbejde med værdier.

Skribentinfo

Værdier er det, som har allermest betydning for os i livet. Værdierne er de ting, vi mener er vigtigst for at have et godt og meningsfuldt liv. Værdier kan f.eks. omhandle: Familiesamvær, nærvær med andre, glæde, kærlighed, udvikling, tillid, frihed, retfærdighed, oplevelser, kreativitet, humor, tolerance, fleksibilitet, bolig, sundhed, mad, økonomi, arbejde og meget meget andet.

De personlige værdier vi vægter i livet, såvel bevidste som ubevidste, er dem, der styrer vores handlinger, og det som motiverer os.

Personlige værdier og virksomhedens værdier

Så hvis man vil arbejde med at finde ud af, hvad der motiverer en selv eller virksomhedens medarbejdere er det godt at få fat i de værdier, vi hver især vægter i livet, fordi de er så basale for vores handlinger. På den måde kan man arbejde med at skabe samhørighed mellem virksomhedens og den enkeltes værdier. Viser der sig at være store forskelle mellem virksomhedens og medarbejdernes værdier, giver det anledning til at arbejde på i højere grad at integrere dette felt.

Arbejdet med værdier giver anledning til at se på, i hvor høj grad vi får dækket vores grundlæggende menneskelige behov såsom:

 • Behov for sikkerhed og balance i livet
 • Behov for samhørighed med andre mennesker
 • Behov for anerkendelse og respekt
 • Behov for trivsel, udvikling og selvrealisering

Virksomheder, der arbejder på at integrere medarbejdernes og organisationens værdier i større udstrækning, opnår langt bedre mulighed for, at værdierne også afspejler sig i handlinger og deraf gode resultater fordi adfærd, mål og værdier matcher hinanden.

Effekten kan bl.a. ses fordi:

 • Den enkeltes liv og arbejdsliv i større grad hænger sammen med det man selv står for - der bliver lyttet og taget hensyn til mig
 • Det er lettere at se mening med det jeg bidrager med i virksomheden og arbejde sammen mod fælles mål
 • Virksomheden som helhed oplever større fleksibilitet, arbejdsglæde, samarbejde og resultater

Du kan arbejde med værdier

Ikke alle virksomheder er lige langt i sit fokus på væsentligheden i at arbejde med værdier og mål gennem menneskelige resultater - derfor prøv blot denne lille øvelse:

 

 1. Tag et stykke papir og inddel arket i fire firkanter - de behøver ikke være lige store. Riv papiret i stykker så du har fire små sedler
 2. Skriv dine fire vigtigste værdier op - en værdi på hver seddel og kun fire værdier
 3. Se godt på dine fire værdier og smid nu den ene væk - den du bedst kan gå af med
 4. Se igen godt på dine tre værdier og smid igen en væk - den du bedst kan gå af med af de tre der er tilbage
 5. Nu har du kun to sedler tilbage og skal som det sidste beholde den værdi der betyder mest for dig af de to du har - derfor smid den ene seddel væk

Måske var der nogle svære valg du stod overfor ?

Hvis det er så svært på papir - Hvorfor prioriteres det så ofte så lidt i mange virksomheder ?

Dine værdier er første led i fødekæden, som ender med at blive målbare resultater i virksomheden.

Virksomheden kan arbejde med værdier

Som virksomhed kan der også arbejdes med værdier, der jo vil bestå af en blanding af enkeltindividernes præferencer og de traditioner, der er i virksomheden. Det har vist sig givtigt at målrette arbejdet med værdier i f.eks. lederudviklingsforløb eller i coachingen af enkeltpersoner eller grupper.

Skribentinfo

Kommentarer