Værktøj: Dialogkort til dit personlige lederskab

For at kunne lede andre, skal du kunne lede dig selv, herunder kende dig selv og vide, hvilke værdier du bygger din ledelse på. Her får du ti spørgsmål til dialog eller refleksion om dit personlige lederskab.

Skribentinfo

Ledelse handler om evnen til at skabe følgeskab og styrke selvledelse. Det nødvendige følgeskab opnår du sjældent uden at investere din person. At være leder er ikke bare en formel rolle, du kan påtage dig. Det handler også om at kunne og turde vise "mennesket i lederen"; om at stille sin personlighed til rådighed.

Det personlige lederskab er ikke mindst vigtigt, når du skal opbygge et tillidsfuldt samarbejde, motivere og skabe relationer. I de sammenhænge er det afgørende, at du bliver forstået på den måde, du gerne vil, og det kræver indsigt i både andres og egne reaktionsmønstre.

Brug dialogkort til selvindsigt

Det personlige lederskab er i sagens natur unikt, men der er mange måder at udvikle det på. En måde er at tale om det. Derfor har Væksthus for Ledelse udviklet 60 dialogkort om ledelse. Ti af dem handler om det personlige lederskab, og du kan bruge dialogkortene til at tale om ledelse i dit ledernetværk, dit ledelsesteam eller til egen refleksion.

Her får du de ti spørgsmål til dig personlige lederskab:

 1. Hvornår føler du, at du lykkes som leder?

 2. Hvornår får du et kick som leder?

 3. Hvilke erfaringer har du med at udfordre andres forventninger til dig som leder?

 4. Hvorfor er du leder?

 5. Hvilke interne og eksterne netværk er væsentlige i dit virke som leder – og hvad gør du for at dyrke og styrke dit netværk?

 6. Hvornår har du sidst selv været udsat for god ledelse?

 7. Hvad vil du gerne have, at andre fortæller om dig som leder?

 8. Hvad udfordrer dine grænser, når du personaleleder?

 9. Hvilket aftryk har du sat som leder?

 10. I hvor høj grad er du dig selv i rollen som leder?

De 6 temaer

Dialogkortene udspringer af viden fra Væksthus for Ledelses udgivelser om ledelse. Målgruppen er ledere på alle niveauer. Der er dialogkort om seks forskellige temaer.

 • Det velfungerende ledelsesteam
 • Nærværende ledelse på afstand
 • Ledelse op og ned
 • Ledelse af borgerinddragelse
 • Faglig ledelse og fokus på resultater i ledelseskæden
 • Dit personlige lederskab.

Download eller bestil dialogkortene på www.lederweb.dk/dialogkort

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere om aktiviteterne i Væksthus for Ledelse på Lederweb.dk.

Skribentinfo

Kommentarer