Vejen til succes som leder af fagprofessionelle

Nogle ledere har ikke den samme faglige indsigt, som deres medarbejdere har. Det gør ledelsesopgaven særlig. Ny pjece giver fem anbefalinger til, hvad du som leder af fagprofessionelle skal være opmærksom på for at lykkes.

Skribentinfo

Et nyt projekt undersøger, hvad der skal til for at lykkes som leder af fagprofessionelle - når man selv er generalist. Lærere, sygeplejersker og pædagoger er præget af stærke normer omkring deres fag og forventer en høj grad af selvstændighed. De lægger, ligesom andre fagprofessionelle, en stor del af deres identitet i deres faglighed.

Derfor kræver ledelse af fagprofessionelle en særlig ledelsestilgang. Opgaven bliver ikke mindre kompleks, hvis du som leder samtidig har en anden faglig baggrund end dine medarbejdere.

KL og Djøf har derfor undersøgt, hvad der skal til for at lykkes som leder af fagprofessionelle og har fundet frem til fem kompetencer, du med fordel kan beherske:

1. Vær respektfuld, men stå fast

Du skal være ægte nysgerrig på dine medarbejderes opgaveløsning. Gå i dialog med dem, stil opklarende og coachende spørgsmål, men hold dig væk fra de fagligt teoretiske diskussioner. Det er også en god ide at fortælle dine medarbejdere, hvad dine kompetencer er, og hvordan de kan bruge dine kompetencer. 

For mange generalistledere er det svært at få anerkendelse og følgeskab fra de fagprofessionelle medarbejdere. Og har du som leder først mistet grebet, kan det være svært at komme igen. Som nogle fagprofessionelle medarbejdere udtaler i projektet:
”Hvis du som leder ikke udfylder ledelsesrummet på den rigtige måde, er vi fagprofessionelle medarbejdere så autonome og selvstændige i opgaveløsningen, at vi bare udnævner vores egne uformelle ledere.”

De ledere, der har erfaring med at lede fagprofessionelle medarbejdere, råder til, at du insisterer på at uddelegere opgaver til medarbejderne. De har det faglige indblik og ansvar for at udføre opgaven inden for de rammer, du sætter som leder.

Du skal være bevidst om, at du via din baggrund og stilling har andre faglige hensyn, end dine medarbejdere har, uden at det gør dig til en hjerteløs generalist. Derfor skal du holde fast i dine egne værdier. Du er blevet valgt til lederjobbet på baggrund af dine kompetencer.

2. Se helheder og oversæt

Som leder for fagprofessionelle medarbejdere får kommunikationen ekstra stor betydning. Du skal sætte dig i medarbejdernes sted og vælge timing, ordvalg og strategi ud fra medarbejdernes perspektiv og kunne kommunikere med respekt og anerkendelse.

Drøft hvad der er kernen i opgaven og fortæl dine medarbejdere, at du værdsætter sparring og dialog. Men gør også klart fra begyndelsen, hvad din faglighed består af og fortæl om din mangel på specialiseret viden. Forventningen til dig som generalist er typisk, at du kan give et helikopterperspektiv på opgaverne og har en god forståelse af, hvilken helhed de fagprofessionelles arbejde indgår i.

3. Skab rum for indflydelse og udviklingskraft

Lederne oplever, at det på arbejdspladser med fagprofessionelle medarbejdere ikke er en selvfølge, at der er en udviklingsorienteret, lærende og evaluerende kultur. Medarbejderne skal motiveres til at tage udviklingsopgaverne.

Kast dig som leder ud i udviklingsarbejdet – også for at sende et signal om, at udviklingsarbejdet er vigtigt og relevant. Men det giver ikke mening, at du som leder står alene med udviklingsopgaverne. Du er nødt til også at involvere og engagere medarbejderne. Dels er det medarbejderne, der kender faget, dels har du brug for, at de tager ejerskab til de nye løsninger, for det er dem, der skal udføre løsningerne i praksis.

4. Sæt dig i dine medarbejderes sted

Den fagprofessionelle leder, hans chef og hans medarbejdere siger alle, at relationel forståelse er en væsentlig kompetence for at lykkes i jobbet. De vurderer alle, at det er endnu vigtigere, at lederen er god til at læse medarbejderne og sætte sig i deres sted, når ledere og medarbejdere ikke deler samme verdensbillede. Medarbejderne vil gerne tages med på råd, så det ikke er generalistlederens verdensbillede, der overtager fokus på arbejdspladsen.

Du skal benytte din relationelle forståelse til at kunne afkode, hvad der sker i personalegruppen og fornemme, hvis der er modstand på dine initiativer. Også for at kunne høre, hvad der bliver sagt mellem linjerne – hvilket kan være dobbelt så svært, når man ikke taler samme fagsprog.

5. Sparring på trods af manglende faglige indsigt

En god kanal til at udøve ledelse og en forudsætning for at bringe medarbejdernes faglighed i spil er ved at udøve tillidsvækkende sparring. Her kan du etablere en anerkendende dialog med medarbejderne, fastholde opgaveløsningen hos dem og bidrage til udviklingen af praksis.

Men det er ikke altid nemt at give tillidsvækkende sparring, når du ikke taler samme faglige sprog som dine medarbejdere. Der er brug for en del oversættelsesarbejde og at stille uddybende spørgsmål. Det er dog en oplagt mulighed for at drøfte jeres syn på kerneopgaven, opgaveløsningen og prioriteringerne.

Medarbejderne ser det som en styrke, at du i den faglige sparring kan stille nogle andre typer af spørgsmål og udfordre arbejdsgangene og fagligheden på nye måder. Sørg for at medarbejderne kan sparre med deres kolleger eller andre, når de har brug for et konkret svar – for her kommer du selv til kort.

God ledelse – generelt

Anbefalingerne og rådene i pjecen "At lykkes som leder af fagprofessionelle - når man selv er djøfer" skal ses sammen med generelle anbefalinger til god ledelse og kan altså ikke stå alene i forhold til at beskrive, hvad der er god ledelse. Pjecen præsenterer praksisnære opmærksomhedspunkter, som du kan lade dig inspirere af i din ledergerning. Du har også mulighed for at hente inspiration til din karrierevej. Du kan læse om fire djøferes vej mod ledelse af fagprofessionelle, samt de overvejelser de gør sig om dette lederjob.

 

KL og Djøf har i et nyt projekt undersøgt, hvad der skal til for at lykkes som leder af fagprofessionelle. Det er der kommet en pjece ud af, som indeholder fem små artikler, hvor blandt andre forsker ved CBS Helle Hedegaard Hein, konsulent Klaus Majgaard og direktør i Odense Kommune Helene Bækmark deler deres tanker om ledelse af fagprofessionelle. Til sidst i pjecen er beskrevet fem kompetencer, du som generalist med fordel kan mestre for at få succes som leder af fagprofessionelle.

 

Læs også:

Ledere der lykkes

Succesfulde ledere i sygehusvæsenet

Publikationen til førstelinjeledere "Først og fremmest leder"

Koordiner arbejdet sammen - og skab samarbejde  

Skribentinfo

Kommentarer