Vinderopskrifter på innovation

Det handler om at fange de skæve spørgsmål og ideer som de fleste ville springe over. Ved at gøre noget andet end du plejer, kan du undgå forsvarsposition overfor nye ideer - kør fx en anden vej på arbejde. Det er nogle af de råd, som vinderne af Væksthusets innovationskonkurrence giver videre til lederne. Få alle rådene her.

Skribentinfo

”Gør noget andet end du plejer”. Sådan lyder det fra Ole Grangaard, der er én af tre vindere i en konkurrence om innovation. Han fortæller her sammen med to andre vindere om, hvordan der arbejdes med værdiskabelse og innovation i deres kommuner. Hvad gør man for at være innovativ? Og hvilke råd har de tre vindere til ledere, der også vil træne deres innovationsmuskel?

Innovation med en kærlig hilsen

Ole Grangaard er områdeleder for Autisme og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i Ikast-Brande Kommune. Hans vinderidé handlede om at inkludere borgere med fysisk eller psykisk handicap igennem bonusopgaver i kommunen. Her giver han fire råd til den innovative leder:

 • Kom ud af siloerne 
  Kom ud over de faglige siloer og de begrænsninger, de giver. Tænk tværfagligt.

 • Fra faciliterende til konsultativ leder
  Det er ikke nok blot at være faciliterende for medarbejdernes ideer. Ledere er nødt til at være konsultative og forudgribende. Du skal som leder turde udstikke retningerne og blande dig i mulden.

 • Fletteregler for nye ideer
  Som når du fletter ind på motorvejen, er det vigtigt at inddrage medarbejderne i innovations- og ledelsesprocesser. Det kræver ikke mindre ledelse – tværtimod – det kræver, at lederen bliver god til at se, hvor vedkommende kan inddrage medarbejderne.

 • Forandringsparat
  Kig på hvad man som organisation har med sig. Har man organiseret sig på en måde der signalerer, at man vil noget nyt? Eller har man organiseret sig på en måde, der signalerer, at her går det godt, og vi behøver ikke at ændre os.

Læs om GLIMT projektet  

Læs baggrundsartiklen "Innovative vinderkommuner" 

Idébanken i Viborg

Morten Rüsz, udviklingskonsulent i Viborg Kommune og tovholder på kommunens innovationssatsning. Han samler på gode ideer til at udfordre sit syn på problemer og ressourcer i kommunen og inspirere til nye bud på løsninger. Hans råd til ledere er:

 • Kend din kerneopgave
  Det handler først og fremmest om at skabe bevidsthed og klarhed om ”hvorfor” – hvad er formålet med det, man gør? Hvis man synes svaret er enkelt, så har man sandsynligvis ikke tænkt grundigt nok over det.

 • Sig ikke nej for tidligt
  Det dør alt for meget på. Det handler om at fange de skæve spørgsmål, de fleste ville springe over.

 • Tænk MEGET mere for MEGET mindre
  Sæt næsen op efter en besparelse på 90 pct., så er du tvunget til at tænke i helt nye baner. Du må imødekomme og sikre en økonomisk bundlinje. Det skal både være økonomisk rentabelt, og det skal også give økonomisk gevinst.

 • Udfordr dine vaner
  Undgå forsvarsposition overfor nye ideer ved at gøre noget andet, end du plejer. Kør en anden vej på arbejde, tag tøjet på i en anden rækkefølge, end du plejer, stil nogle nye spørgsmål til møderne osv. Derved kan du træne din hjerne til at være åben overfor noget, der er anderledes.

Læs mere om GLIMT projektet  

Læs baggrundsartiklen "Innovative vinderkommuner" 

Sammentænkning

Malene Skagge er civilingeniør, Kerteminde Kommune. Hendes vinderidé er at gøre brug af solceller i stedet for almindelig vejbelysning. Her giver hun tre råd til lederen:

 • Glem ikke kerneopgaverne
  Der er nogle økonomiske begrænsninger at tænke innovation inden for. Vær innovativ på en måde, der er sammentænkende med de eksisterende behov for ydelser.

 • Vær åben
  Det har stor betydning, at lederne er åbne over for nye tiltag. Giv derfor medarbejderne rum til at udvikle sig, så de har mulighed for at prøve noget, de ikke har prøvet før.

 • Let vejen fra idé til handling
  Kommunen må give plads og råderum til deres embedsmænd, så vejen fra idé til handling i den offentlige sektor lettes.

Læs mere om GLIMT projektet 

Gode råd til dig, der vil arbejde med innovation:

Det er blevet mere legitimt at tænke innovation – men også mere nødvendigt. Hvordan kan du som leder lægge din ledelse til rette, så det afstedkommer innovation? Læs her en opsummering af de tre vinderes råd til arbejdet med innovation på din arbejdsplads.

 • Start med dig selv – vær klar til at blive forandret før du kan forandre andre
 • Invitér til nytænkning
 • Invitér til borgerinddragelse – fx gennem workshops og tankelaboratorier
 • Inddrag medarbejdernes faglighed og tænk tværfagligt
 • Gå en anden vej end du plejer
 • Lav en idébank – find de gode eksempler
 • Vend blikket udad – vær klar til at lede ud over dit eget område
 • Lad dig inspirere af andres organisatoriske setup – udfordr de eksisterende strukturer
 • Få medarbejderne til at forfølge de gode ideer, der opstår
 • Skub til folks mindset – og udfordr dem i hvad der kan lade sig gøre
 • Giv plads til de skæve og frække spørgsmål i alle led - fra topchef til frontlinjemedarbejderen
 • Skab en organisation der arbejder i en retning i stedet for at fokusere på produktet
 • Tænk i værdiskabelse - mere for mindre


Innovation i hverdagen

Væksthus for Ledelse har også en publikation om innovation i hverdagen. Publikationen opstiller 10 enkle veje til, hvordan ledere kan skabe innovation i deres hverdag.

Download eller bestil publikationen her - helt gratis


Læs om vindernes projekter i "Innovative vinderkommuner"

Se flere innovative ideer på GLIMTs hjemmeside

Læs flere af Lederwebs artikler om innovation:

Giv plads til SpørgeJørgen

Skab rammer for innovation i hverdagen

Danske ledere har nøglen til innovation 

Skribentinfo

Kommentarer