What´s in it for you?

Det er de færreste, der er bevidste om, hvad der grundlæggende motiverer dem. Læs om ni forskellige personlighedstyper og forstå din egen og dine medarbejderes indre motivation for, hvorfor de reagerer og handler, som de gør.

Skribentinfo

En leder skal naturligvis være i stand til at motivere andre mennesker. For at være i stand til det, må du starte med dig selv og blive bevidst om, hvad der motiverer dig selv, og hvordan andre opfatter din adfærd.

At se på sig selv og lære sig selv at kende er dog lettere sagt end gjort, men der findes en række psykologiske værktøjer og metoder, der kan systematisere denne kortlægning. Et af dem er enneagrammet – en psykologisk persongruppering.

Modellen opdeler mennesker i ni grundlæggende typer med hver deres karakteristiske livs- og motivationsstrategier. Modellens ni typer er kort gengivet nedenfor, hvor du kan blive klogere på dine egne og dernæst dine medarbejderes motivation.

Typerne må imidlertid ikke bruges til at sætte label på dig selv eller medarbejderne, men det kan give mulighed for at tilrettelægge noget af arbejdet med hensyntagen til dette: 

Type 1 – Perfektionisterne
Perfektionister har den grundlæggende hensigt at gøre verden til et bedre sted at være. Det ønske forsøger de at opnå ved at gøre det 'rigtige'. De anvender deres store intuitive fornemmelse for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. De retter eller forsøger at rette alt, hvad der er forkert. Det fører til, at de kan opfattes som rigide, perfektionistiske og meget kritiske, når de kæmper for at nå deres grundlæggende hensigt. Orden og idealisme er med andre ord stærke motivationskræfter hos perfektionister.

Type 2 – Relationsskaberne
Relationsskaberne har som grundlæggende hensigt at gøre verden til et bedre og mere kærligt sted at være. Da de samtidig søger accept, resulterer deres handlinger i, at de giver andre al deres opmærksomhed og kærlighed. De søger denne kærlighed så stærkt, at de kan komme til at manipulere deres omgivelser, smigre og gøre rede for deres egne fortræffeligheder. Det er den kærlige hensigt, der udmønter sig i et stort behov for accept og social kontakt. Accepten og den sociale kontakt er for relationsskaberen stærke motivationsfaktorer.

Type 3 – Udretterne
Udretterne har som grundlæggende hensigt at være produktiv, effektiv og organiseret. De søger som relationsskaberne accept, men gør det ved at udrette en masse. De søger status, da de mener, at denne status kan give dem en følelse af at være accepteret/elsket. Accept og status er hos udretterne stærke motivationsfaktorer, som driver dem til at arbejde meget hårdt for at nå deres mål. De arbejder så fokuseret på at opnå andres accept og føle fornemmelsen af at have udrettet noget, at de ofte glemmer alt andet end det ene formål. Accept og status er stærke motivationsfaktorer for udretterne.

Type 4 – Kreatørerne
Kreatørernes grundlæggende hensigt er at skabe noget unikt ved at sætte deres personlige præg på alt, hvad de er involveret i. Det medfører, at de har meget vanskeligt ved at blive tilfreds med noget som helst. Det kan altid blive bedre, mere unikt eller specielt. Deres motivationsfaktorer er accept og det at være unik. De søger accept og anerkendelse ved at skabe noget specielt, da de selv ønsker at være specielle. Disse stærke følelser bliver nu og da oversat til en form for misundelse, hvor det alle andre har/gør er bedre, end hvad kreatøren har/gør.

Type 5 – Iagttagerne
Iagttageres grundlæggende hensigt er at forstå verden og se, hvad der er ægte og sandt. Det medfører, at de har nysgerrighed og uafhængighed som stærke motivationsfaktorer. Iagttagerne må beskytte sig selv mod den barske verden, og det gør de ved at analysere og trække sig tilbage ind i sig selv. Nysgerrighed og uafhængighed er stærke motivationsfaktorer for Iagttagerne. De kan have så meget fokus på det teoretiske i sagen, at de helt overser, eller undgår de menneskelige relationer.

Type 6 – Realisterne
Realisters grundlæggende hensigt er at gøre sine omgivelser til et mere sikkert, tillidsfuldt og pålideligt sted at være i. Ære og sikkerhed er stærke motivationsfaktorer for dem. Motivet om sikkerhed fører til, at realister har en stærk analytisk evne til at forudse, hvad og hvordan ting kan gå galt, og motivet om ære handler om, at realister er pligtopfyldende og loyale overfor de mennesker, de stoler på, og for den arbejdsplads som giver dem sikkerhed.

Type 7 – Idémagerne
Idémageres grundlæggende hensigt er at gøre sine omgivelser til et sjovere og mere fornøjeligt sted at være. Denne hensigt fører til, at idémagere arbejder på at skabe løsninger. De stærke motivationsfaktorer er uafhængighed og social kontakt. Uafhængigheden fordi de sjældent lader sig begrænse af f.eks. fastsatte rammer, hvis de kan se, at der er noget, som kan give et mere fornøjeligt og sjovt liv.  Social kontakt er derfor vigtigt, da deres adfærd handler om at skabe kontakter og netværk. Deres søgen har gjort dem til specialister i at finde muligheder og løsninger
.
Type 8 – Retningsgiverne
Retningsgiveres grundlæggende hensigt er at være stærke og at skabe mere retfærdighed. Retningsgiverne vil ikke være svage, og deres stærke motivationsfaktorer er magt og hævn. De skal være magtfulde for at kunne påvirke andre til at skabe retfærdighed, og hævnen er et produkt af, at der ikke er retfærdighed. Den manglende retfærdighed skal hævnes, således retfærdigheden reetableres.

Type 9 – Mæglerne
Mægleres grundlæggende hensigt er at skabe harmoni og velvære. Deres motivationsfaktorer er sikkerhed og uafhængighed. De har en antagelse om, at deres agenda ikke er så vigtig som andres agenda, og da de er yderst konfliktsky på grund af behovet for harmoni, har de en tendens til at trække sig ind i sig selv, og finde deres egen helt private harmoni. De styrer ubevidst, men målrettet væk fra konflikter, og arbejder målrettet på at skabe en harmoni i deres liv.

 
Beskrivelsen af de ni typer er i denne artikel givet i den kortest mulige udgave, og det er i forvejen ikke altid let at finde ud af, hvad der virkelig motiverer os. Det er dog yderst værdifuldt at få øjnene op for de forskellige motivationsfaktorer. Med den viden in mente kan man nemlig tale mere åbent om, hvad der motiverer os, ligesom at vi bedre kan forstå, hvad der får os til at yde en ekstra indsats eller til tider får os til at flygte fra opgaver eller ikke får dem gjort færdige.
 

Eksempel på, hvad viden om sin type giver af værdi: Relationsskaber

En sælger af dyrt tandlægeudstyr blev introduceret til eneagrammet. Han tilsluttede sig personlighedstypen relationsskaber, da han besidder en naturlig empati og forstår at skabe et godt og tillidsfuldt forhold til andre mennesker.

Sælgeren blev derefter spurgt, om der var faser i arbejdet med salget, som han fandt vanskeligere end andre. Han svarede, at alle salgets faser var lige vanskelige eller lige lette.

Han blev derefter spurgt ind til om, selve lukningen af salget måske var det sværeste punkt for ham. Og så svarede han - hurtigt og overrasket - at jo, det var rigtigt.

Inden samtalen var han ikke bevidst om sine egne styrker, svagheder og reaktioner, men i det øjeblik han blev spurgt ind til det, stod det ham lysende klart, at han netop ofte havde svært med at fastsætte en pris, betingelser for levering og afslutte handlen. Og det er meget karakteristisk for hans type, relationsskaberen, der fungerer godt og naturligt indfølende i samarbejde med andre, men derfor også har det svært med at kræve noget, at sætte rammer og grænser og dermed risikere, at relationen forringes.

Når sælgeren i dag kender sine reaktioner og mønstre, vil han være i stand til at arbejde langt mere bevidst frem mod at lukke et salg.

 

Læs mere om motivation:

Arbejdsglæde - ja tak!

Få dine medarbejdere til at funkle

 

Artiklen er baseret på bogen: "Motivation og ledelse". Læs mere om bogen her

Skribentinfo

Kommentarer