Work out louder

Videndeling og innovation på tværs af afdelinger er vanskelig, når fokus udelukkende er på at løse sine egne opgaver og arbejdspladserne er inddelt i teams, arbejdsområder og stillinger. En måde at øge videndelingen på, er, at ”work out louder” og samtidig holde fast i den måde, organisationen fungerer på i dag. Få her råd om hvordan.

Skribentinfo

Organisationer bliver både mere innovative, empatiske og succesfulde, hvis medarbejderne mere aktivt deler deres daglige opgaver, tanker og processer med kollegerne. Denne bevidste deling af hverdagen er udgangspunktet for termen ”work out louder”, som på dansk betegnes som at arbejde højere.

Det er ikke nødvendigt at ændre radikalt på den måde, offentlige organisationer arbejder på. Fokus er på de små forandringer, der skaber store resultater.

At arbejde højere i praksis

Hvordan arbejder man så højere i praksis? Jo, det at skrue op for sine arbejdshøjtalere kan være noget så simpelt som at etablere en fælles platform, hvor alle ansatte kort skriver om deres opgaver, fremskridt, frustrationer og succesoplevelser. Det skal initieres af ledelsen som en fast og naturlig del af hverdagen, en kultur.

At arbejde højere skaber en videndeling og fælles forståelse, som i dag fylder for lidt i de fleste organisationer. Forskningen på området viser samtidig, at denne work out loud-kultur fører til nye måder at tænke eksisterende problemstillinger på. Det at arbejde højere, gør det muligt at kopiere gode måder at håndtere forskellige problemstillinger og udfordringer på, og det skaber nye, større og fælles fortællinger og forståelser i organisationen.

Myterne om at arbejde højere

Det nedsætter tempoet: Mange tror, at videndelingen - at arbejde højere - sætter tempoet ned i organisationen som helhed. Forskningen viser imidlertid, at det ganske rigtigt skaber øget engagement på tværs af arbejdsopgaver (altså at man bruger lidt tid på at læse, hvad ens kolleger foretager sig), men at det ikke sløver organisationen så længe, at eventuelle opslag omkring problemer og behov for hjælp til opgaver suppleres med en klar beskrivelse af deadlines, rollefordelingen på opgaven og en afgrænsning af det, man efterspørger feedback på.

Mine opgaver er kun relevante for mig: En anden myte er den, at ”mine opgaver er ikke relevante for andre i organisationen” – og derfor heller ikke værd at dele. Dette kunne ikke være mere forkert. Organisationer, der har indført en mere lydhør kultur, har netop oplevet, hvordan medarbejdere på tværs af ansvarsområder og afdelinger i den grad har kunnet genkende mønstre, udfordringer og frustrationer og lært af hinanden.

Sådan kan du gøre i praksis

Hvis du som leder gerne vil arbejde højere i din organisation, så er her tre råd:

  • Gør det at arbejde højere til normen i din organisation. Bed dine medarbejdere reflektere over de opgaver, de p.t. sidder med. Behøver disse opgaver virkelig være ”private”? Bed dem stille sig selv spørgsmålet: ”Ville fordelene ved at arbejde højere være større end dem, jeg opnår ved at sidde alene med mine opgaver og problemstillinger?”
  • Læg vægt på (selv)tillid som en kerneværdi hos jer. Når I arbejder højere, vil flere mennesker se ens arbejde. Det kan føles utrygt til at begynde med, men til gengæld vil ens arbejde blive kvalificeret igennem andres input og gode råd. Derfor handler det om tillid i organisationen generelt og selvtillid hos den enkelte medarbejder.
  • Vær selv rollemodellen. Det at etablere en kultur, hvor alle medarbejdere arbejder højere, tager tid. I starten kan medarbejderne måske ikke umiddelbart få øje på fordelene ved at gøre det. Derfor handler det, ligesom meget anden ledelse, om selv at gå forrest. Når lederne begynder at arbejde højere, så vil de vise deres ansatte vejen, og de vil følge efter lidt efter lidt. Ikke fordi de skal, men fordi de opdager fordelene ved en mere lydhør og højtarbejdende arbejdskultur.

Læs mere:

Mindre kontrol giver mere videndeling

Listen louder ledelse

Kend de 4 grundsten for innovation

Skribentinfo

Kommentarer