Borgernær ledelse

Fra politisk hold er der fokus på, hvordan borgerne selv kan bidrage, når velfærdsopgaverne skal løses. I bogen stiller forfatterne skarpt på, hvordan den offentlige sektors forhold til borgeren påvirker velfærdsledelsen, og hvad der sker, når ledere og -medarbejdere går tæt på borgeren.

Fra politisk hold er der fokus på, hvordan borgerne selv kan bidrage, når velfærdsopgaverne skal løses. Samtidig fremhæves den enkelte borgers pligt til at yde noget for samfundet og vilje til at skabe sin egen velfærd.

I Borgernær ledelse stiller forfatterne skarpt på, hvordan den offentlige sektors forhold til borgeren påvirker velfærdsledelsen, og hvad der sker, når ledere og -medarbejdere går tæt på borgeren. Bogens kapitler henter sine eksempler fra forskellige sektorer – fra folkeskoler, hospitaler, dagtilbud, sundheds- og ældreområdet og borgerservice.

Borgernær ledelse er skrevet til studerende på bachelor-, diplom- og masteruddannelser inden for ledelse, forvaltning og administration. Alle bogens kapitlertager afsæt i casestudier samt eksempler fra praksis og giver læseren indblik i de store forandringer, der finder sted i det offentlige i disse år.

Forfatter Kristian Gylling Olesen, Anja Svejgaard Pors
Forlag Akademisk Forlag
År 2016
Sider 304
Pris 349 kr.
ISBN 9788750045298
Køb bogen fra forlaget her