Coaching og konflikthåndtering

Coaching er et udviklingsværktøj, som kan give lederkompetencer til konflikthåndtering. Denne bog behandler mekanismer og redskaber, der kan sikre at samarbejdet i organisationen ikke bliver ødelagt af konflikter.

Enhver arbejdsplads har konflikter dagligt. Det er et vilkår, der skaber dynamik på arbejdspladsen, men skillelinjen for, hvornår konflikter skaber udvikling, og hvornår de dræner medarbejderne og organisationen for energi, er hårfin. Undersøgelser indikerer, at manglende konflikthåndtering er med til at skade organisationens performance og arbejdsmiljø. Som leder skal man kunne sikre en hensigtsmæssig adfærd over for konflikter i organisationen, så konfliktens potentiale udløses i stedet for at blive en hindring for optimering af den daglige drift og målsætning.

Coaching er et af de udviklingsværktøjer, som kan anvendes og give lederkompetencer på organisations-, team- og individuelt niveau i forhold til konflikthåndtering. Denne bog behandler en række af de mekanismer og redskaber, der kan bruges af ledere og medarbejdere for at sikre, at samarbejdet i organisationen undgår at blive hindret af ikke-konstruktive konflikter. I bogen skal coaching udelukkende forstås som et værktøj, og derfor tages der ikke stilling til de teoretiske tilgange til coaching.

Denne 2. udgave er tilpasset den seneste fagplan til akademifaget af samme navn, men kan med fordel anvendes på uddannelser og kurser, hvor konflikter på arbejdspladsen er et tema.

Forfatter Gry Asnæs, Pia Lindkvist Knærkegaard
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2017
Sider 304
Pris 375 kr.
ISBN 9788741268149
Køb bogen fra forlaget her