Det strategiske lederskab

Hvis man vil opnå de bedste resultater, skal den personlige ledelsesstil tilpasses virksomhedens strategiske mål. Bogens cases illustrerer, hvordan de lokale ledere kan tage ansvar og få strategien ført ud i livet.

- Tag ansvar og få strategien ført ud i livet

Det er afgørende for en mellemleder at forstå virksomhedens strategiske mål. Hvis man vil opnå de bedste resultater, skal den personlige ledelsesstil tilpasses strategien. Derfor er mellemlederen nødt til at lære, forstå og arbejde med strategien, så vedkommende kan oversætte den til sin egen verden. Derfra kan mellemlederen starte en integrering af strategien i sin egen afdeling eller sit eget team.

Det strategiske lederskab arbejder med tankerne om strategi som en praksis med vægt på mening, ejerskab og handlekraft i medarbejdernes arbejde med strategien. Bogens cases illustrerer, hvordan de lokale ledere kan tage ansvar og få strategien ført ud i livet. Med blandingen af teori og praksis dækker bogen både de formelle strategiprocesser og de organisatoriske læringsprocesser.

Forfatter Jørgen Lægaard
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2014
Sider 368
Pris 425 kr.
ISBN 9788741258027
Køb bogen hos forlaget her