Effektive ledergrupper

Førende forskere og praktikere har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik og sammenfatter i denne bog den bedst funderede og mest praktiske viden om ledergrupper.

- for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng

Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser.

Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs. på forskellige lederniveauer) og sammenfattet den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste fyrre års forskning i ledergrupper og beslutningsteam.

Resultaterne er samlet i denne bog, som bl.a. viser, at disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper kræver tre ting:

  • Et skarpt blik for de resultater, en ledergruppe kan og skal sikre – tilpasset det lederniveau, gruppen er på.
  • En intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelige resultatkrav og klare formål.
  • En stærk forståelse for, hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen – tilpasset topchefgrupper, mellemledergrupper eller frontlinjeledergrupper.

 

Læs denne bog, hvis du vil have en teoretisk og praktisk introduktion til den nyeste viden med en række cases fra danske virksomheder.

Forfatter Henning Bang, Thomas Nesset Midelfart, Thorkil Molly-Søholm og Claus Elmholdt
Forlag Dansk Psykologisk Forlag
År 2015
Sider 244
Pris 399 kr.
ISBN 978-87-7706-954-3
Køb bogen fra forlaget her