Ekstrem teaming

Organisationer møder i stigende grad komplekse udfordringer, som kun kan løses i samarbejde med andre aktører i flydende og midlertidige teams. Det stiller nye krav til teamledelse og evnen til at samarbejde uden for formelle, stabile teams.

Hvordan sættes forskellige medarbejdere sammen i teams, så de er i stand til at møde komplekse, grænsekrydsende udfordringer?

Hvordan opbygger teamets medlemmer nye relationer og integrerer deres idéer og kompetencer, så de tilsammen producerer et værdifuldt output?

Når man bevæger sig på tværs af – og udover – organisationens abstrakte og fysiske grænser, skærpes udfordringerne i det tværfaglige samarbejde. Med udgangspunkt i inspirerende cases viser forfatterne, hvordan man leder teamsamarbejde i skiftende arbejdsgrupper, som spænder over forskellige kompetencer, fag, sektorer, brancher og organisationer. Det kræver en særlig form for ledelse, som har fokus på både de mellemmenneskelige og praktiske dynamikker i teams, og som skaber:

  • en engagerende vision
  • grobund for psykologisk tryghed
  • fælles mentale modeller
  • styrket agilitet gennem empowerment
  • Målet med ekstrem teaming er at ruste organisationer til at navigere i den kompleksitet, der er en uløselig del af innovativt samarbejde.

 

Forfatter Amy C. Edmondson, Jean-François Harvey
Forlag Dansk Psykologisk Forlag
År 2020
Sider 200
Pris 340 kr.
ISBN 978-87-7158-848-4
Køb bogen hos forlaget