Faglig ledelse i offentlige organisationer

I de senere år er der kommet mere og mere fokus på, at en førstelinjeleder skal kunne udøve såvel strategisk som faglig ledelse. Derfor er førstelinjelederen i centrum i denne bog medti karakteristika for faglig ledelse.

I klassisk tænkning er den professionelle lederrolle en strategisk leder, mens faglig ledelse delegeres til de ansatte. I de senere år er der kommet mere og mere fokus på, at en førstelinjeleder skal kunne udøve såvel strategisk som faglig ledelse.

Forfatteren præciserer i bogen, at lederrollen i faglig ledelse sigter mod laget af de ansattes nærmeste (formelle) leder. Derfor er førstelinjelederen i centrum i denne bog.

Bogen beskriver ti karakteristika for faglig ledelse

  • Faglig ledelse i centrum
  • Faglig ledelse skal varetages af professionelle ledere
  • Faglig ledelse har kerneopgaven i centrum
  • Faglig ledelse er at oversætte og omsætte organisatoriske mål til faglige løsninger
  • Faglig ledelse er også forandringsledelse
  • Faglig ledelse inkluderer strategisk personaleledelse (HRM – Human Resource Management)
  • Faglig ledelse stiller andre krav til dokumentation og kvalitetsstyring
  • Faglig ledelse er nærværende ledelse
  • Faglig ledelse er også at delegere ansvar og give de ansatte rum til selvstændigt at løfte de faglige udfordringer
  • Faglig ledelse indgår som en lederrolle i samspil med øvrige lederroller

Bogens målgruppe er studerende på mellemlange og videregående uddannelser, hvor offentlig ledelse er i centrum. Praktikere, dvs. førstelinjeledere, der på forskellig vis beskæftiger sig med offentlig udvikling og forandringsprocesser, kan også have udbytte af bogen.

Forfatter Søren Voxted
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2016
Sider 192
Pris 250 kr.
ISBN 9788741263113
Køb bogen fra forlaget her