For medlemmernes skyld

Bogen her er et opråb om, at styrke ledelsen af de faglige organisationer i en tid, hvor medlemmerne flygter. Ledelsen må træde i karakter, inddrage medlemmerne og kun tage udgangspunkt i det, der skaber værdi for medlemmerne.

"Hvad er årsagerne bag fagbevægelsens krise?"

Med dette spørgsmål tager bogen sit udgangspunkt; De faglige organisationer udgør en betydelig del af det danske arbejdsmarked og foreningslivet. Men organisationerne har i mere end 15 år mærket nedgang i medlemstallet og mistet indflydelse og omdømme.
Hverken flere eller bedre overenskomster, endnu mere politisk forhandling, flere faglige konflikter, skarpere medlemsrådgivning og medlemstilbud, stærkere medlemskommunikation endsige bedre intern økonomi- og processtyring kan alene vende krisen.

Bogen viser, hvordan de faglige organisationer kan styrkes, hvis de fokuserer arbejder med værdiskabelsen for deres medlemmer og langt mere konsekvent og systematisk involverer medlemmerne. Hovedudfordringen peger mod ledelsen af de faglige organisationer.
Læs om, hvordan strategisk ledelse af de faglige organisationer kan gøre dem succesfulde.

Forfatter Carsten Lê Madsen
Forlag Gyldendal Business
År 2012
Sider 310
Pris 300 kr.
ISBN ISBN: 9788702104585
Køb bogen hos forlaget her